Открито управлениеФинансова информация подзаглавие

Открито управление

Начало » Финансова информация » Открито управление
Филтър

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз - 15.02.2018 г. за периода 01.01 до 31.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 15.02.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 13.02.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 09.02.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 06.02.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 31.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 30.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 26.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 23.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 12.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 10.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 09.01.2018 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 21.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 20.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 19.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 15.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 13.12.2017 г.
Прочетете повече
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 07.12.2017 г.
Прочетете повече