Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Булсатком ЕАД ЕИК 130408101
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, район Младост, Магнаурска школа № 15, ет.3
Телефон 080013800 /02 9654730
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт http://www.bulsat.com /legal@bulsat.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район Младост, 'Магнаурска школа' № 15, ет.3
Лице за контакт Рале Палавеев
Органи на управление Представители -
"Невиван" ООД, ЕИК 205308018 
лице, представляващо ЮЛ-представител: Саймън Максуел Зиф 
и
"Ти Си Консултинг Груп" ЕООД, ЕИК 131489825
лице, представляващо ЮЛ-представител: Боян Илиев Георгиев (поотделно)

Съвет на директорите - Пламен Иванов Генчев, "Невиван" ООД, ЕИК 205308018, "Невиван Консултинг" ЕООД, ЕИК 205448116, "Ти Си Консултинг Груп" ЕООД, ЕИК 131489825

Едноличен собственик на капитала  Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
Лица, упражняващи контрол Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Trace Sport Stars HD
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на ID: Investigation Discovery HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Инвестор.бг АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 15.12.2011 г.
Дата на изтичане 15.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват PБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Нова Спорт HD
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Motor Presse TV Gmbh за разпространение на auto motor und sport channel HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Елит Медиа България ЕООД за разпространение на КАНАЛ 3
Дата на подписване 03.04.2012 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Your Family Entertainment AG за разпространение на Fix and Foxi
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2 HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 06.10.2011 г.
Дата на изтичане 08.10.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на English Club TV Kids HD Channel
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.09.2018 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България.


Договор с Община Шумен за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Дата на подписване 01.09.2018 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Marc Dorcel Tv Netherlands B.V. за разпространение на Dorcel XXX HD
Дата на подписване 01.01.2006 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария.


Договор с Motor Presse TV Gmbh за разпространение на auto motor und sport channel SD
Дата на подписване 01.01.2006 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Маркет Медиа 2000 за разпространение на НТВ Мир
Дата на подписване 01.07.2018 г.
Дата на изтичане 30.06.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Детелина Медия ООД за разпространение на ТВ 999
Дата на подписване 03.07.2018 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion tv
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 01.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Angliyskiy Club LLC за разпространение на English Club SD
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на Russia Today TV HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на RT News HD / SD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на RT Documentary Channel HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Classical Harmony HD
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с France Medias Monde за разпространение на France 24
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Live Channel
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Aljazeera
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Max
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Plus
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Mix
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Food Network HD / SD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Fine Living HD/SD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Travel Channel HD/SD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 01.10.2019 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 1
Дата на подписване 20.08.2018 г.
Продължителност в години 3
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 2
Дата на подписване 20.08.2018 г.
Продължителност в години 3
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 3
Дата на подписване 20.08.2018 г.
Продължителност в години 3
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на TLC
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 21.05.2020 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Бургас.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 26.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Бургас.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Шансон ТВ
Дата на подписване 26.05.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр.Бургас.


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Outdoor Channel HD
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на History HD
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Crime and Investigation
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Hustler HD
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на JimJam
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на AMC
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на H2
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.03.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Еxtreme Sports Channel
Дата на подписване 01.08.2019 г.
Дата на изтичане 31.10.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.09.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.09.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Дом Кино
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Время
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Музыка
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Карусель
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Телекафе
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Живи
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на 24 Техно
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Первый Канал. Всемирная Сеть
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на comedy+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на action+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на cinema+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на спорт+
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Bibel TV
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на France 2
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на ARTE GEIE
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на SAT 1
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на TRT International
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko TV
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на English Club
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на SCT
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Tvslo2
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на m2
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на sexto senso
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 29.02.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на RTP International
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ZDF
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет -----
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ARD HD
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на 3sat
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ZDFneo
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Kika HD
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Puls 4
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ERT World
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Rainews
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raitre
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на France 4
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на HRT 1
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на TV.Berlin
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Deutsches Wetterfernsehen
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на HSE 24 Extra
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на France 5
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на ХОБИ ЛОВ
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на 1-2-3.tv
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Penthouse Digital Media Productions Inc. за разпространение на Penthouse HD 2
Дата на подписване 01.10.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Канал 4 - Paradise TV
Дата на подписване 21.02.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 21.02.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Тангра ЕАД за разпространение на Вероника
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ефишънси Фърст Медия ООД за разпространение на WNESS TV
Дата на подписване 01.08.2016 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Комодоре БГ ЕООД за разпространение на БЪЛГАРЕ
Дата на подписване 01.07.2016 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk SD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на Fox HD
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Инвестор ТВ ЕООД за разпространение на Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Дата на подписване 01.10.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на ХОБИ ТВ
Дата на подписване 15.08.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на БГ ТОП МЮЗИК
Дата на подписване 19.07.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на ДЕСТИНАЦИЯ BG
Дата на подписване 19.07.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Естейт ТВ ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Дата на изтичане 31.10.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на РАДИО ВЕСЕЛИНА
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Da Vinci Media GmbH за разпространение на Da Vinci Learning
Дата на подписване 13.10.2015 г.
Дата на изтичане 20.01.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1 Classic
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nickelodeon
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nick Jr
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Comedy Central Extra
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FilmBox Plus
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 08.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на DocuBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с VG Media за разпространение на One
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Veronica
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 21.03.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на Fast and FunBox
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на 360TuneBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на L-TV
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Дата на подписване 19.07.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FashionBox HD
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.07.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 21.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 21.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 21.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 01.01.2011 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Тv 1000
Дата на подписване 21.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА HD (PLANETA HD)
Дата на подписване 01.07.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Baby Network Ltd за разпространение на Baby TV
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Deutsches Wetterfernsehen
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на BOOMERANG
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Контакт България ЕООД за разпространение на Радио Нова
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Leipzig Fernsehen
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Dresden Fernsehen
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио 1 ЕООД за разпространение на РАДИО 1
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Метрорадио ЕООД за разпространение на БГ Радио
Териториален обхват Република България


Договор с Българска Радиокомпания ЕООД за разпространение на Радио 1 Рок
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на Радио Сити
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България

Допълнителна информация Уведомително писмо - в процес на подписване на  нов договор.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват Република България


Договор с Р-22 ЕООД за разпространение на Радио Енерджи
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Експрес АД за разпространение на РАДИО THE VOICE
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Витоша ЕООД за разпространение на РАДИО ВИТОША
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на РАДИО МЕДЖИК ФМ
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Lagardere Television International за разпространение на Mezzo
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk SD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 21.02.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 21.02.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Сат ТВ ООД за разпространение на Пловдивска Телевизия Тракия
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV HITS
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV ROCKS
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV Live HD
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1
Дата на подписване 03.08.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Национален обхват


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на FOX
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България

Допълнителна информация Уведомително писмо - в процес на подписване на  нов договор.


Договор с VG Media за разпространение на Sat.1 gold
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX HD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CARTOON NETWORK
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.05.2017 г.
Дата на изтичане 30.04.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel HD
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2 HD
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСЛАЙФ (FOXLIFE)
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild HD
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Penthouse Digital Media Productions Inc. за разпространение на Penthouse HD 1
Дата на подписване 01.10.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на sixx
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на TLC
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Rhein Main TV
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на ФОКСКРАЙМ (FOXCRIME)
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 01.01.2014 г.
Дата на изтичане 31.12.2019 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България