Булсатком ЕООД ЕИК 206575401
Адрес на управление СО - район Младост, ул. Магнаурска школа № 15, ет.4
Телефон 080013800 /02 9654730
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт www.bulsat.com
Органи на управление Управител - Станислав Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на KCN-2
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на KCN Svet plus 3
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Penthouse Digital Media Productions Inc. за разпространение на Penthouse Quickies
Дата на подписване 01.10.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с TV5 Monde S.A. за разпространение на TV5MONDE
Дата на подписване 01.10.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Media Link за разпространение на Love Nature
Дата на подписване 09.08.2021 г.

Договор с Media Link за разпространение на Fuel HD
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Media Link за разпространение на Antena 3
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Media Link за разпространение на Stingray Iconcerts
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Конов 79 ООД за разпространение на BOX HD
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Про Кидс ООД за разпространение на СУПЕР ТУУНС (SUPER TOONS)
Дата на подписване 18.11.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Media Worldwide Network Ltd за разпространение на Travelxp Channel SD/HD
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на H2
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България.


Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN
Дата на подписване 01.10.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN Black
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Columbia Pictures Corporation Limited за разпространение на AXN White
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Българска Радиокомпания ЕООД за разпространение на Радио 1 Рок
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на WOW 4 k TV
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Sportify HD
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Luxe & Life HD
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Lolly Kids
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Blackdiamonds
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Party s 4 k TV
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Speed Factor 4 k TV
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Party s 4 k TV
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Chillayo 4 к TV
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Mimyuni Media Entertainment Ltd за разпространение на Smilie HD
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Cento X Cento 2
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Телевизия Туризъм ООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Кис ООД за разпространение на КИС13
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Ес Ти Загора ООД за разпространение на TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА)
Дата на подписване 01.06.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на FEN FOLK
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Ди Ен Кей Медия Груп ООД за разпространение на BG Music Channel HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на KHL HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Восьмоѝ канал
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Baby Network Ltd за разпространение на Baby TV
Дата на подписване 01.05.2015 г.
Дата на изтичане 30.04.2020 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Jivi HD
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Би Ейч Ти ООД за разпространение на БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв)
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на SCT
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko tv 2
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Evil Angel HD
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Vivid
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Настоящее время
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с НИКО ГРУП ООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV)
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Ди Енд Джи ЕООД за разпространение на Телевизия СТЗ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Продължителност в години 2
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Motorvision TV HD/SD
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 3
Дата на подписване 01.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 2
Дата на подписване 01.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 06.10.2011 г.
Дата на изтичане 08.10.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Media Link за разпространение на Euronews
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на РТР Планета
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Russia 24
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.09.2018 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Mix
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Plus
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД за разпространение на MAX Sport 1
Дата на подписване 01.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Trace Sport Stars HD
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1 Classic
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на XY Max
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на TLC
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария.


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на CBS Reality
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nickelodeon
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват PБългария


Договор с France Medias Monde за разпространение на France 24
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Aljazeera
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nick Jr
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Нова Спорт HD
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на RT Documentary Channel HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на RT News HD / SD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на English Club TV Kids HD Channel
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV HITS
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2 HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА СПОРТ 2
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с European Television Guild за разпространение на Russia Today TV HD
Дата на подписване 01.03.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Classical Harmony HD
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV ROCKS
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion tv
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на MTV Live HD
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на ua tv
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 31.05.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1
Дата на подписване 09.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Pinko TV
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Food Network HD / SD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Инвестор.бг АД за разпространение на BULGARIA ON AIR
Дата на подписване 15.12.2011 г.
Дата на изтичане 15.12.2012 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на English Club
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Fine Living HD/SD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Roma tv/Pay-Per-View
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Travel Channel HD/SD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Centox Cento
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на ID: Investigation Discovery HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на KCN-1
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Tv5 Monde Ltd за разпространение на Tv5 Europe
Дата на подписване 01.10.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX 2
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet HD
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX
Дата на подписване 01.08.2021 г.
Дата на изтичане 30.09.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ем Джи Ай Медия за разпространение на Arirang tv
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2
Дата на подписване 01.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Media Link за разпространение на Stingray Djazz
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Териториален обхват РБългария


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на DTX HD
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Science HD
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Eurosport 2 HD
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на TLC
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Discovery Communications Europe Ltd за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 17.02.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.09.2012 г.
Дата на изтичане 31.08.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Bibel TV
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.09.2012 г.
Дата на изтичане 31.08.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на France 2
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на ARTE GEIE
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на SAT 1
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на TRT International
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Канал 4 - Paradise TV
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Tvslo2
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Детский мир
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на m2
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на RTP International
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с VG Media за разпространение на ZDF
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет -----
Териториален обхват Република България


Договор с Балкан Вижън 21 за разпространение на Наше кино
Дата на подписване 01.10.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ARD HD
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Община Шумен за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ШУМЕН
Дата на подписване 01.09.2018 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на 3sat
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ZDFneo
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Kika HD
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Puls 4
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на ERT World
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raiuno
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Rainews
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Raitre
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на France 4
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на HRT 1
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на TV.Berlin
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Deutsches Wetterfernsehen
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на HSE 24 Extra
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на France 5
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на 1-2-3.tv
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с VG Media за разпространение на One
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Veronica
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на L-TV
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Deutsches Wetterfernsehen
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Leipzig Fernsehen
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Dresden Fernsehen
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Sat.1 gold
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на sixx
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с VG Media за разпространение на Rhein Main TV
Дата на подписване 01.08.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Outdoor Channel HD
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на History HD
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Crime and Investigation
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Hustler HD
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на JimJam
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на AMC
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Еxtreme Sports Channel
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на comedy+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на action+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на cinema+
Дата на подписване 28.04.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Розенфелд и Ко АД за разпространение на спорт+
Дата на подписване 01.02.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на ХОБИ ЛОВ
Дата на подписване 01.09.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Penthouse Digital Media Productions Inc. за разпространение на Penthouse Passion
Дата на подписване 01.10.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват РБългария


Договор с Радио Тангра ЕАД за разпространение на Вероника
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ефишънси Фърст Медия ООД за разпространение на WNESS TV
Дата на подписване 01.08.2016 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Българе ТВ ЕООД за разпространение на Национална Телевизия Българе
Дата на подписване 02.05.2020 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov orient folk SD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk HD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO
Дата на подписване 07.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Инвестор ТВ ЕООД за разпространение на Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Дата на подписване 01.10.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с БГ Топ Мюзик ЕООД за разпространение на ХОБИ ТВ
Дата на подписване 01.09.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2013 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с ТВ1 България ЕООД за разпространение на TV 1
Дата на подписване 01.11.2015 г.
Дата на изтичане 31.10.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на РАДИО ВЕСЕЛИНА
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ес-Вижън ЕООД за разпространение на Da Vinci Learning
Дата на подписване 09.08.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FilmBox Plus
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на DocuBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република  България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на Fast and FunBox
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на 360TuneBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FightBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Mediabox Broadcasting International за разпространение на FashionBox HD
Дата на подписване 01.04.2020 г.
Дата на изтичане 31.01.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Дата на подписване 20.12.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 01.07.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 01.04.2021 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Тv 1000
Дата на подписване 01.05.2020 г.
Дата на изтичане 30.04.2023 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 01.07.2010 г.
Дата на изтичане 31.12.2011 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2015 г.
Дата на изтичане 31.12.2015 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Телевизия Европа АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на BOOMERANG
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Контакт България ЕООД за разпространение на Радио Нова
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио 1 ЕООД за разпространение на РАДИО 1
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Метрорадио ЕООД за разпространение на БГ Радио
Териториален обхват Република България


Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 01.09.2020 г.
Продължителност в години 3
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България

Допълнителна информация Уведомително писмо - в процес на подписване на  нов договор.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват Република България


Договор с Р-22 ЕООД за разпространение на Радио Енерджи
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Радио Експрес АД за разпространение на РАДИО THE VOICE
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Витоша ЕООД за разпространение на РАДИО ВИТОША
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на РАДИО МЕДЖИК ФМ
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Тянков Груп ЕООД за разпространение на Tiankov folk SD
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват Република България


Договор с Сат ТВ ООД за разпространение на Пловдивска Телевизия Тракия
Дата на подписване 01.01.2016 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO 2
Дата на подписване 07.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 01.04.2014 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с КАЛРТОН ИНВЕСТ ЕООД за разпространение на b1b.box
Дата на подписване 01.03.2020 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България

Допълнителна информация Уведомително писмо - в процес на подписване на  нов договор.


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CARTOON NETWORK
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Turner Broadcasting System Europe Limited за разпространение на CNN International
Дата на подписване 15.09.2015 г.
Дата на изтичане 14.09.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на HBO 3
Дата на подписване 07.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на Cinemax
Дата на подписване 07.06.2021 г.
Дата на изтичане 30.04.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Ейч Би Оу България ЕООД за разпространение на Cinemax 2
Дата на подписване 07.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Хоум Нетуърк ООД за разпространение на Home Mall TV
Дата на подписване 07.07.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Хоум Нетуърк ООД за разпространение на Home One TV
Дата на подписване 07.07.2021 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Брайков Медия за разпространение на auto motor und sport channel HD
Дата на подписване 15.02.2020 г.
Териториален обхват Република България


Договор с Penthouse Digital Media Productions Inc. за разпространение на Penthouse Gold
Дата на подписване 01.10.2013 г.
Продължителност в години 3
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров
Териториален обхват Република България


Договор с Брайков Медия за разпространение на Fix & Foxi
Дата на подписване 15.02.2020 г.
Териториален обхват Република България