ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
3 Ес 2 Ел ЕООД ЕИК 204887459
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. "Дружба 2",бл.310А,вх.А,ет.5,ап.16
Телефон 0895566053
е-mail ivan@3s2l.com
Лице за контакт Иван Николов Хаджиев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Константинов.
Едноличен собственик на капитала   Николай Иванов Константинов.
  Договори за разпространение на програми
4 Вендета ЕООД ЕИК 202189306
Държава България
Адрес на управление Сопот 4330, ул. Иван Вазов № 35
Телефон 0894311163
е-mail noc@4vendeta.com
Уеб сайт www.4vendeta.com
Органи на управление Петър Димитров Димов
Едноличен собственик на капитала   Петър Димитров Димов
  Договори за разпространение на програми
4К България ЕООД ЕИК 204547509
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов" № 50, ет.1, ап.2
Телефон 0887371498
е-mail support@itservice-bg.net, 4ktv.bg
Лице за контакт Самуил Георгиев Арсов
Органи на управление Управител - Самуил Георгиев Арсов.
Едноличен собственик на капитала   Самуил Георгиев Арсов.
  Договори за разпространение на програми
5 КОМ ООД ЕИК 114100392
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt5kom@optisprint.net
Лице за контакт Емил Борисов Иванов
Органи на управление Емил Борисов ИвановСъдружници  Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Спринт ООД, ЕИК 114613893, Ивелин Бориславов Ацов


  Договори за разпространение на програми
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 131468980
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Кукуш № 1
Телефон 088 123
Органи на управление Александър Василев Димитров и Младен Маркоски (заедно)


Едноличен собственик на капитала  Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице, държава: Австрия
Лица, упражняващи контрол mobilkom BULGARIEN BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, Австрия, Telecom Austria Aktiengesellschaft, Osterreichische Betailigungs AG (OBAG), America Movil V.B., Sercotel S.A. de C.V., AMERIKA MOVIL, S.A.B. DE C.V., Александър Василев Димитров, Младен Маркоски


  Договори за разпространение на програми
АВИЯ ООД ЕИК 114123117
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktavia@optisprint.net
Лице за контакт Здравко Иванов Кръстев
Органи на управление Здравко Иванов Кръстев, Пламен Добринов Доков (заедно и поотделно)
Съдружници  Здравко Иванов Кръстев, Спринт ООД

  Договори за разпространение на програми
АЙ НЕТ БЪЛГАРИЯ ООД ЕИК 202481029
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Пиротска № 130, ет. 1, офис 4
Органи на управление Петър Василев Даскалов, Георги Любенов Георгиев (поотделно)
Съдружници  Петър Василев Даскалов, Георги Любенов Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Недействаща ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. бул. Асен Йорданов № 8, ет. 10, ап. 1001
Телефон 02/4966555;0878553844
е-mail www.itnsglobal.eu
Адрес за кореспонденция гр. София,
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Управител - Живко Йорданов Желев.
Едноличен собственик на капитала   Живко Йорданов Желев.

  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Мания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 113593402
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Бенковска", бл. 2, ет. 3, ап. 5
Телефон 0885793567
е-mail vihren.matev@itmania.net
Лице за контакт Вихрен Георгиев Матев
Органи на управление Управител- Вихрен Георгиев Матев.
Едноличен собственик на капитала  Вихрен Георгиев Матев.
  Договори за разпространение на програми
АЙПИТИВИ ЕООД ЕИК 204606870
Държава България
Адрес на управление Белово 4470, ул. Георги Бенковски № 13
Телефон 0877297181
е-mail iptveood@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4002, ул. Лука Касъров № 24, ет. 4
Лице за контакт Валентина Димитрова Дургова
Органи на управление Валентина Димитрова Дургова
Едноличен собственик на капитала  Валентина Димитрова Дургова
  Договори за разпространение на програми
АЙТОСНЕТ ЕООД ЕИК 204910993
Държава България
Адрес на управление гр. Айтос 8500, ул. Димчо Карагьозов № 11
Телефон 0894 857337
е-mail aytosnet@mail.com
Лице за контакт Рамадан Шабан Рамадан
Органи на управление Рамадан Шабан Рамадан
Едноличен собственик на капитала  Рамадан Шабан Рамадан
  Договори за разпространение на програми
Албена АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда
Телефон 057963646 /0885853131
е-mail albena@.abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда.
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Представител - Красимир Веселинов Станев.
Акционери  Съвет на директорите - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков,Радосвет Крумов Радев,"Ди Ви Консултинг" ЕООД.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.
  Договори за разпространение на програми
Алекс Ескейп ООД ЕИК 148054521
Държава България
Адрес на управление Дългопол 9261, с.Цонево
Лице за контакт Свилен Александров
Органи на управление Управители - Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
Съдружници  Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Александър Дойчев -АНС - Недействаща ЕИК 103082142
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. "Прилеп" № 78
Телефон 052/306069
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
  Договори за разпространение на програми