ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
3 Ес 2 Ел ЕООД ЕИК 204887459
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. "Дружба 2",бл.310А,вх.А,ет.5,ап.16
Телефон 0895566053
е-mail ivan@3s2l.com
Лице за контакт Иван Николов Хаджиев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Константинов.
Едноличен собственик на капитала   Николай Иванов Константинов.
  Договори за разпространение на програми
4 Вендета ЕООД ЕИК 2021189306
Държава България
Адрес на управление Сопот 4330, ул. "Иван Вазов" № 35
Телефон 0894311163
е-mail noc@4vendeta.com
Уеб сайт www.4vendeta.com
Органи на управление Управител - Петър Димитров Димов.
Едноличен собственик на капитала   Петър Димитров Димов.
  Договори за разпространение на програми
4К България ЕООД ЕИК 204547509
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов" № 50, ет.1, ап.2
Телефон 0887371498
е-mail support@itservice-bg.net, 4ktv.bg
Лице за контакт Самуил Георгиев Арсов
Органи на управление Управител - Самуил Георгиев Арсов.
Едноличен собственик на капитала   Самуил Георгиев Арсов.
  Договори за разпространение на програми
5 Ком ООД ЕИК 114100392
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt5kom@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Емил Борисов Иванов
Органи на управление Управител - Емил Борисов Иванов.Съдружници  Петър Любенов Христонев,Емил Борисов Иванов, "Спринт" ООД ,Ивелин Бориславов Ацков.


Лица, упражняващи контрол СПРИНТ ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 131468980
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. 'Кукуш' № 1
Телефон 088 123
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, ул. 'Кукуш' № 1
Органи на управление Представляващи -  Александър Василев Димитров и Младен Маркоски (заедно)
Управителен съвет - Александър Василев Димитров, Симеон Герасимов Донев и Младен Маркоски
Надзорен съвет - Зигфрид Майерхофер, Алехандро Дъглас Платер, Бернд Шмутерер, Томас Арнолднер

Едноличен собственик на капитала  "Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс" ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице, държава: Австрия
Лица, упражняващи контрол
Telekom Austria AG, Austria;

  Договори за разпространение на програми
Авия ООД ЕИК 114123117
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktavia@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Константин Величков' № 4, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт Здравко Иванов Кръстев
Органи на управление Управители - Здравко Иванов Кръстев, Пламен Добринов ДоковСъдружници  Здравко Иванов Кръстев, "Спринт - Плевен", ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Ади нет ЕООД - Недействаща ЕИК 203023497
Държава България
Адрес на управление Кочево 7075, ул."1-ва" № 48
Телефон 0888 022460
е-mail adi.net@abv.bg
Лице за контакт Анна Николова
Органи на управление Управител - Анна Димитрова Николова.Едноличен собственик на капитала  Анна Димитрова Николова.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ди Ти ЕООД - Недействаща ЕИК 101608985
Държава България
Адрес на управление гр. Банско 2770, ул."Пирин" № 18
Телефон 0885 909460;074988421
е-mail idt_bansko@yahoo.com
Лице за контакт Христина Стракова -Докторов.
Органи на управление Управител - Христина Стракова -Докторова.
Едноличен собственик на капитала  Христина Стракова -Докторова.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ди Ти Ви ЕООД - Недействаща ЕИК 202803971
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042 651166
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. "Евридика" № 5
Лице за контакт Бойко Димов Байчев
Органи на управление Управител - Бойко Димов Байчев.
Едноличен собственик на капитала  Бойко Димов Байчев.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Недействаща ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Шипченски проход" № 63,завод електроника,адм.сграда,ет.4
Телефон 02/4966555;0878553844
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул."Васил Левски" No 109
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Управител - Живко Йорданов Желев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Живко Йорданов Желев.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Мания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 113593402
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Бенковска", бл. 2, ет. 3, ап. 5
Телефон 0885793567
е-mail vihren.matev@itmania.net
Лице за контакт Вихрен Георгиев Матев
Органи на управление Управител- Вихрен Георгиев Матев.
Едноличен собственик на капитала  Вихрен Георгиев Матев.
  Договори за разпространение на програми
АЙПИТИВИ ЕООД ЕИК 204606870
Държава България
Адрес на управление Белово 4470, ул. Георги Бенковски № 13
Телефон 0877297181
е-mail iptveood@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4002, ул. Лука Касъров № 24, ет. 4
Лице за контакт Валентина Дургова
Органи на управление Валентина Димитрова Дургова
Едноличен собственик на капитала   Валентина Димитрова Дургова
  Договори за разпространение на програми
Айрмед - 2008 ЕООД - Недействаща ЕИК 200320408
Държава България
Адрес на управление Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Телефон 0878 387721
Лице за контакт Фатима Реджеб Еюпова
Органи на управление Управител - Фатима Реджеб Еюпова.
Едноличен собственик на капитала   Фатима Реджеб Еюпова.
  Договори за разпространение на програми
Айтоснет ЕООД ЕИК 204910993
Държава България
Адрес на управление гр. Айтос 8500, ул. Димчо Карагьозов" №11
Телефон 0894 857337
е-mail aytosnet@mail.com
Лице за контакт Рамадан Шабан Рамадан
Органи на управление Управител - Рамадан Шабан Рамадан
Едноличен собственик на капитала  Рамадан Шабан Рамадан
  Договори за разпространение на програми
Албена АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда
Телефон 057963646 /0885853131
е-mail albena@.abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда.
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Представител - Красимир Веселинов Станев.
Акционери  Съвет на директорите - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков,Радосвет Крумов Радев,"Ди Ви Консултинг" ЕООД.
  Договори за разпространение на програми