ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
БДИН БГ КОМ ООД ЕИК 203368746
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул. Найчо Цанов № 2А
Телефон 0897 986031
е-mail petrov.plamen@gmail.com
Лице за контакт Пламен Ангелов Петров
Органи на управление Виктор Велков Викьов, Мартин Николов Дончев (заедно и поотделно)
Съдружници  Емил Иванов Николов, Виктор Велков Викьов, Мартин Николов Дончев, Божидар Методиев Пардонов, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов, Светослав Борисов Кирилов, Станислав Божидаров Пардонов, Пламен Ангелов Петров, Наташа Петрова Лилова - Петрова  Договори за разпространение на програми
Бергон ЕООД - Недействащo ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов.
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов.

  Договори за разпространение на програми
Бергон Интернет ЕООД ЕИК 124629230
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. Хан Тервел № 196, ап. 10
Телефон 058 601214
е-mail office@bergon.net
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов

  Договори за разпространение на програми
Би Би Си Кейбъл ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123642004
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Телефон 0431/ 68188
е-mail bo_kar@abv.bg
Лице за контакт Диньо Колев Динев.
Органи на управление Управител - Диньо Колев Динев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Диньо Колев Динев.  Договори за разпространение на програми
БИ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 121482953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1229, ж.к. Връбница, бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон 02/ 9343015; 0887314024
е-mail unex@sbline.net
Лице за контакт Ясен Николаев Нейчев
Органи на управление Ясен Николаев НейчевЕдноличен собственик на капитала   Ясен Николаев Нейчев
  Договори за разпространение на програми
Бин БГ ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 201363907
Държава България
Адрес на управление Радомир 2400, ул. "Рилска" № 39
Телефон 0898706466
е-mail danail.cholakov@abv.bg
Лице за контакт Данаил Чолаков
Органи на управление  Управител - Данаил Кръстев Чолаков

Едноличен собственик на капитала  Данаил Кръстев Чолаков

  Договори за разпространение на програми
ЕТ БИСЕР УШЕВ - ЦВЕТИ ЕИК 101776812
Държава България
Адрес на управление Сатовча 2950, ул. Юри Агарин № 25
Телефон 0887 705806
е-mail satovcha.com
Адрес за кореспонденция ул. 'Юри Гагарин' № 25
Лице за контакт Бисер Младенов Ушев
Органи на управление  Бисер Младенов Ушев

 

  Договори за разпространение на програми
БКЛ 2016 ООД ЕИК 204347922
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Полковник Димов № 25
Телефон 073 880560;0879630333
е-mail peterolev@gmail.com
Органи на управление Петър Асенов Олев
Съдружници  Петър Асенов Олев, Исмаил Исмаил Грошар
  Договори за разпространение на програми
ЕТ БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕИК 202540328
Държава България
Адрес на управление Павел баня 6155, ул. Христо Ботев № 1
Телефон 0888949617
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Благовеста Йорданова Йорданова
Органи на управление Благовеста Йорданова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
Бо Кабел ООД - Недействащo ЕИК 201718009
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, пл. Съединение No 6
Телефон 0886 200081
е-mail irinabozova@abv.bg
Лице за контакт Ирина Георгиева Бозова
Органи на управление Управител - Ирина Георгиева Бозова
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Ирина Георгиева Бозова  Договори за разпространение на програми
Борамакс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215;0887 52 96 36
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Управител- Мертол Ариф Мустафа.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Мертол Ариф Мустафа .
  Договори за разпространение на програми
БОРЯНА ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. Трети март № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail office@borianagroup.com
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Валентин Христов Велчев
Едноличен собственик на капитала  Валентин Христов Велчев
  Договори за разпространение на програми
Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.  Договори за разпространение на програми
БУЛСАТ ЕООД ЕИК 112008319
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. Д-р Петър Цикалов № 10
Телефон 0350/ 3686; 0897 882 499
е-mail n.harizanov@abv.bg
Лице за контакт Нейчо Димитров Харизанов
Органи на управление Нейчо Димитров Харизанов, Пенка Груева Харизанова (поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Нейчо Димитров Харизанов
  Договори за разпространение на програми
БУЛСАТКОМ ЕООД ЕИК 206575401
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, р-н Младост, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 080013800 /02 9654730
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт www.bulsat.com
Органи на управление Николай Стефанов Андреев
Едноличен собственик на капитала  Булсатком Инвестмънт Лимитид, Идентификация 09047965, Чуждестранно юридическо лице, Великобритания
  Договори за разпространение на програми