Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ЕТ Альоша Льотин-Син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлево
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Адрес за кореспонденция Рохлева 4653, с.Рохлево
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление Управител - Аглика Будинова Льотина.

  Договори за разпространение на програми
Амигос 2000 ООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail TV01@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.Съдружници  Михаил Вътов Йотов, Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Ан - Дим 82 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200696346
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8628, с.Чарган, ул. 'Индже войвода' № 11
Телефон 0895 063770
е-mail аn_dim82@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Шишман" № 11
Лице за контакт Георги Дарев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Дарев Георгиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Георги Дарев Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Анонс 94 АД ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Свобода Цветанова Георгиева
Органи на управление Представители - Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов.
Акционери  Съвет на директорите - Свобода Цветанова Георгиева, Владимир Василев Йотов,Борис Богданов Ланджев.  Договори за разпространение на програми
Аполо Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул."Любен Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. "Златен рог", бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Аполония 2002 ЕООД ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Андон Сашов Андонов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Андон Сашов Андонов.
  Договори за разпространение на програми
Ариел Диджитал ЕООД - Недействаща ЕИК 203206025
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Марко Балабанов" № 7
Телефон 052 603930
е-mail office@ariel-telecom.eu
Лице за контакт Венцислав Цветанов Величков
Органи на управление Управител - Венцислав Цветанов Величков.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Ей-Ти-Ей" ЕООД, ЕИК 103562294.
  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействаща ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Телефон 0897 474748
е-mail g.ivanov@armageddon.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470,Ивайло Димитров Иванов.
  Договори за разпространение на програми
АСТРА ЕООД ЕИК 120500551
Държава България
Адрес на управление Чепеларе 4850, ул. "Андон Дечев" № 8
Телефон 0885 885588
е-mail astratv@astrabg.net
Лице за контакт Иван Генков Дойчинов
Органи на управление Управител - Иван Генков Дойчинов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Иван Генков Дойчинов.
  Договори за разпространение на програми
Ател-ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. 'Дружба', бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Управител - Христо Петров Боевски

Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов.  Договори за разпространение на програми
Ателком 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Управители - Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров.Съдружници  Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров,Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Стоян Йорданов Иванов, Стефан Иванов Терзийски, Борис Георгиев Георгиев.


  Договори за разпространение на програми
Атлантис Нет ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Лице за контакт Тихомир Найденов
Органи на управление Управители - Румен Любомиров Бонев, Тихомир Събков Найденов.
Съдружници  Тихомир Събков Найденов,Румен Любомиров Бонев,Тодор Василев Тодоров,Стефка Венциславова Славова.
  Договори за разпространение на програми
Атлантис сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106579651
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, ул. "Георги Димитров" № 8
Телефон 0885885979, 0910 93302
е-mail vs.veselinov@gmail.com
Лице за контакт Веселин Иванов Веселинов
Органи на управление Управители - Веселин Иванов Веселинов, Тихомир Събков Найденов.
Съдружници  Съдружници - "Интерсат" ООД, еик: 816093327, "Атлантис Нет" ООД, еик: 131090107.
  Договори за разпространение на програми
Банисат ЕООД ЕИК 120515418
Държава България
Адрес на управление Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Телефон 0889983002
е-mail banisat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Лице за контакт Радко Борисов Кадиев
Органи на управление Управител - Радко Борисов Кадиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Радко Борисов Кадиев.
  Договори за разпространение на програми
Бартком КАТВ ЕООД - Недействаща ЕИК 131009411
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ж.к. 'Разсадника' бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail pla_peykova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление Управител - Пламен Пейков Колев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713.
Лица, упражняващи контрол Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713
  Договори за разпространение на програми