Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Вирджиния - Ер Ен ЕООД ЕИК 102634958
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, бл.153, вх. 2, ет.1
Телефон 056 919230/0888726969
е-mail nap@rn-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, бл.153, вх. 2, ет.1
Органи на управление Управител - Георги Стоянов Стоянов 
Едноличен собственик на капитала  Георги Стоянов Стоянов 
  Договори за разпространение на програми
Виспо ООД - Недействаща ЕИК 203565640
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул."Иван Вазов" №58,ет.5,ап.14
Телефон 0898680978
е-mail vispo9@abv.bg
Лице за контакт Христо Стефанов Спиров
Органи на управление Управители - Христо Стефанов Спиров, Стефан Христофоров Войников.


 

Съдружници  Христо Стефанов Спиров, Стефан Христофоров Войников.
  Договори за разпространение на програми
Витаком ООД ЕИК 110520267
Държава България
Адрес на управление Тетевен 5700, ул. 'Иван Вазов' № 2, ет. 4
Телефон 064801807
е-mail vitakom_tv@mail.bg
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков.Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Величка Евтимова Йотова,"Спринт" ООД.  Договори за разпространение на програми
Виталинк ООД ЕИК 200715526
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул."Иван Вазов" №4,ет.5,офис 12
Телефон 064 801807
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков.
Съдружници  "Спринт", ЕИК 114613893, Диян Стефанов Ганчев.
Търговско обезпечение С писмо до СЕМ , предприятието "Виталинк" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2017г. и извършва дейност само по  пренос на данни - достъп до интернет и предоставя само тази услуга на абонатите си.
  Договори за разпространение на програми
Вокслан ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200622748
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. 'Хан Кубрат' № 8, ет.6, ап23
Телефон 0878137879
е-mail voxlan@voxlan.com
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 'Димитър Талев' № 2Б
Лице за контакт Владимир Александров Михайлов
Органи на управление Управител - Владимир Александров Михайлов.Съдружници  Владимир Александров Михайлов и Диляна Ангелова Плачкова.  Договори за разпространение на програми
ВТ-Електроник ЕООД - Недействаща ЕИК 103685521
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9002, ул. 'Д. Чинтулов' № 4
Телефон 052/ 610040; 052 750624
е-mail vt_elect@telecoms.bg ; miro kar@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9002, ул. 'Д. Чинтулов' № 4
Лице за контакт Васил Георгиев Тошев
Органи на управление Управител - Васил Георгиев Тошев.  Договори за разпространение на програми
ВТ-КОМ ЕООД - Недействаща ЕИК 201474010
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул."Д.Чинтулов" № 4
Телефон 0888 922185; 052/ 610 040
Лице за контакт Васил Георгиев Тошев
Органи на управление Управител - Васил Георгиев Тошев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Васил Георгиев Тошев.
  Договори за разпространение на програми
Галаком 97 ООД ЕИК 114107271
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, бл."Строител", вх.А
Телефон 064/ 410767; 064801807
е-mail qalakom@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Милен Йорданов Пиронски
Органи на управление Управители - Милен Йорданов Пиронски, Росица Бранкова Начева - Цонева.

 

Съдружници  Милен Йорданов Пиронски, Марин Тодоров Велинов.  Договори за разпространение на програми
ЕТ Галина - Нора Кочева ЕИК 120052322
Държава България
Адрес на управление Девин 4800, ул. 'Родопи' № 20
Телефон 03041/ 2533; 0896 885074
е-mail GALINATV@ABV.BG
Адрес за кореспонденция Девин 4800, ул. 'Родопи' № 20, бл. А, ет. 2, ап. 2
Лице за контакт Нора Радулова Кочева
Органи на управление Нора Радулова Кочева.  Договори за разпространение на програми
Галис 85 ЕООД - Недействаща ЕИК 200686697
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, ул. 'Гаврил Брънчов' № 4
Телефон 062/ 603003; 0888717575
е-mail favorit44@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, ул. 'Гаврил Брънчов' № 4
Лице за контакт Георги Кирилов Гюров
Органи на управление Управител - Георги Кирилов Гюров.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Георги Кирилов Гюров.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Георги Георгиев - НХ - Недействаща ЕИК 123154987
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ж.к. 'Изток', бл. 23, вх.В,ет 8, ап. 70
Телефон 431 85609
е-mail DOBREVI@DIR.BG; nadiahr@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. 'Розово' No 11
Лице за контакт Георги Иванов Георгиев
Органи на управление Георги Иванов Георгиев.  Договори за разпространение на програми
Геосат ООД ЕИК 114133079
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt geosat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков-управител
Съдружници  Ивайло Стефанов Кожухаров, Асен Любенов Габровски, "Спринт " ООД, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Ивелин Бориславов Ацков, Илиан Петков Ганев, Станислав Любенов Златарски.  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Консулт ЕООД ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул."Булаир" № 27
Телефон 0361 82320
е-mail lazone_bg@yahoo.com
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Управител - Лазар Атанасов Попов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Лазар Атанасов Попов.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Технолоджи АД ЕИК 147132045
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Телефон 056 / 813565
е-mail office@unacs.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Лице за контакт Юрий Димитров Йорданов
Органи на управление Представител -  Юрий Димитров Йорданов.
Акционери  Съвет на директорите:Юрий Димитров Йорданов, Петя Костадинова Казакова - Йорданова, Десислава Христова Михайлова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал тръст ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул." Васил Левски", бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail office@gt-bg.com
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Управител - Венцислав Венциславов Пехливанов.
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов, Росица Мичева Пехливанова.
  Договори за разпространение на програми