ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Гоце Нет ТВ ООД ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. Скопие № 13
Телефон 0888 938959
е-mail divaor@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Георги С.Раковски № 2, вх. А
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев (заедно и поотделно)
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД - Недействащo ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая  Благоева, Вероника Карамитова.Съдружници  Мая  Благоева, Вероника Карамитова.


  Договори за разпространение на програми
ДЕВИН ЛАН ЕООД ЕИК 200385306
Държава България
Адрес на управление Девин 4800, ул. Цветан Зангов № 9-11
Телефон 0896 885074
е-mail devin_lan@abv.bg
Лице за контакт Нора Радулова Кочева
Органи на управление Нора Радулова Кочева
Едноличен собственик на капитала  Нора Радулова Кочева
  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail deymos_tv@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. Христо Ботев № 3А
Органи на управление Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала  Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми
ДЕЙТОНА САТ ООД ЕИК 114544899
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail daitona@optisprint.net
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление  Драгомир Найденов Найденов
Съдружници   Спринт ООД, Диян Стефанов Ганчев
  Договори за разпространение на програми
Делта ООД ЕИК 117039927
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Петър Берон № 1, ет. 2, ап. 7
Телефон 082872872
е-mail deltatv@rs.bia-bg.com; relix@mail.bg
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов, Самир Ахмед Джавид
  Договори за разпространение на програми
Делта 95 ООД ЕИК 203470991
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 0899903903
е-mail relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ж.к. Възраждане, бл. Преслав, партер, офис "Делта 95"
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail sahmed@adv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта ТВ ООД ЕИК 117594220
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост № 16, ет. 16
Телефон 082/ 844122
е-mail deltatv@acvilon.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7006, ж.к. 'Родина', ул. 'Сакар планина' № 36
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев ЙордановСъдружници  Стефко Георгиев Иванов, Самир Ахмед Джавид, Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов  Договори за разпространение на програми
Делтаком ООД ЕИК 117621009
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Бигла № 10, вх. Б, ет. 2
Телефон 082 872872
е-mail relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул. Петър Берон № 1, ет. 2
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ ДЕНИС-97 - ВЛАДИМИР БОРИСОВ ЕИК 106035964
Държава България
Адрес на управление Роман 3130, ул. Шейново № 3
Телефон 09123/ 2152; 09123/ 3828; 09123/ 2433
е-mail kroman@abv.bg
Лице за контакт Владимир Георгиев Борисов
Органи на управление Владимир Георгиев Борисов  Договори за разпространение на програми
ДЖИ ДИ ЕН - ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК ООД ЕИК 205343325
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, пл. България № 2
Телефон 0887 711000
е-mail gdn@ultranet.biz
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Ивайло Илиев Илиев, Георги Борисов Мицков, Кирил Илиев Илиев, Мая Кирилова Благоева (заедно)
Съдружници  Ивайло Илиев Илиев, Георги Борисов Мицков, Кирил Илиев Илиев, Мая Кирилова Благоева
  Договори за разпространение на програми
ДЖИ ЕС ООД ЕИК 120552459
Държава България
Адрес на управление Борино 4824, ул. Хан Аспарух № 53
Телефон 0887957226
Лице за контакт Джамал Сейди Вели
Органи на управление Джамал Сейди Вели
Съдружници  Джамал Сейди Вели, Мелиха Джамалова Шерифова
  Договори за разпространение на програми
ДИ ДЖИ СИС ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202705672
Държава България
Адрес на управление Каблешково 8210, ул.Черно море № 23
Уеб сайт digisys.bg
Лице за контакт Христина Розалинова Иванова
Органи на управление Управител - Христина Розалинова Иванова


Едноличен собственик на капитала  Христина Розалинова Иванова

  Договори за разпространение на програми
Ди Си Корпорейшън ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206729881
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, бул. Марица № 154, вх. Е, ет. 3
Лице за контакт Иван Христов Гологанов
Органи на управление Управители - Иван Христов Гологанов, Мюмюн Екрем Муса
Съдружници  Иван Христов Гологанов, Мюмюн Екрем Муса

  Договори за разпространение на програми