ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
ГЛОБАЛ ТРЪСТ ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул. Васил Левски, бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail [email protected]
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Венцислав Венциславов Пехливанов
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов,
Румен Венциславов Пехливанов

  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействащo ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов.
  Договори за разпространение на програми
Гоце Нет ТВ ООД ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. Скопие № 13
Телефон 0888 938959
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Георги С.Раковски № 2, вх. А
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев (заедно и поотделно)
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД - Недействащo ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая  Благоева, Вероника Карамитова.Съдружници  Мая  Благоева, Вероника Карамитова.


  Договори за разпространение на програми
ДЕВИН ЛАН ЕООД ЕИК 200385306
Държава България
Адрес на управление Девин 4800, ул. Цветан Зангов № 9-11
Телефон 0896 885074
е-mail [email protected]
Лице за контакт Нора Радулова Кочева
Органи на управление Нора Радулова Кочева
Едноличен собственик на капитала  Нора Радулова Кочева
  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. Христо Ботев № 3А
Органи на управление Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала  Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми
ДЕЙТОНА САТ ООД ЕИК 114544899
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление  Драгомир Найденов Найденов
Съдружници   Спринт ООД, Диян Стефанов Ганчев
  Договори за разпространение на програми
Делта ООД ЕИК 117039927
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Петър Берон № 1, ет. 2, ап. 7
Телефон 082872872
е-mail [email protected]; [email protected]
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов, Самир Ахмед Джавид
  Договори за разпространение на програми
Делта 95 ООД ЕИК 203470991
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 0899903903
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ж.к. Възраждане, бл. Преслав, партер, офис "Делта 95"
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail [email protected]
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта ТВ ООД ЕИК 117594220
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост № 16, ет. 16
Телефон 082/ 844122
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7006, ж.к. 'Родина', ул. 'Сакар планина' № 36
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев ЙордановСъдружници  Стефко Георгиев Иванов, Самир Ахмед Джавид, Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов  Договори за разпространение на програми
Делтаком ООД ЕИК 117621009
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Бигла № 10, вх. Б, ет. 2
Телефон 082 872872
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул. Петър Берон № 1, ет. 2
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ ДЕНИС-97 - ВЛАДИМИР БОРИСОВ ЕИК 106035964
Държава България
Адрес на управление Роман 3130, ул. Шейново № 3
Телефон 09123/ 2152; 09123/ 3828; 09123/ 2433
е-mail [email protected]
Лице за контакт Владимир Георгиев Борисов
Органи на управление Владимир Георгиев Борисов  Договори за разпространение на програми
ДЖИ ДИ ЕН - ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК ООД ЕИК 205343325
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, пл. България № 2
Телефон 0887 711000
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Ивайло Илиев Илиев, Георги Борисов Мицков, Кирил Илиев Илиев, Мая Кирилова Благоева (заедно)
Съдружници  Ивайло Илиев Илиев, Георги Борисов Мицков, Кирил Илиев Илиев, Мая Кирилова Благоева
  Договори за разпространение на програми
ДЖИ ЕС ООД ЕИК 120552459
Държава България
Адрес на управление Борино 4824, ул. Хан Аспарух № 53
Телефон 0887957226
Лице за контакт Джамал Сейди Вели
Органи на управление Джамал Сейди Вели
Съдружници  Джамал Сейди Вели, Мелиха Джамалова Шерифова
  Договори за разпространение на програми