ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление  Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов - (заедно).

Съдружници  Веско Ангелов Василев и "Спринт" ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействащo ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail [email protected]
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Управител - Назвие Назми Бедриева .
Едноличен собственик на капитала   Назвие Назми Бедриева.
  Договори за разпространение на програми
ЕЛФЕ ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 99 Б, ет. 1, ап. 1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление Ферер Петров СтайковЕдноличен собственик на капитала  Ферер Петров Стайков
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Управител - Мариян Симеонов Джелепски.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
ЕМКОМ 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ет. 1, ап. 1
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Емнет ЕООД ЕИК 200530417
Държава България
Адрес на управление Нови пазар 9900, ул. "Хан Аспарух"№ 15
Телефон 0892334200
е-mail [email protected]
Лице за контакт Емилиян Цветанов Кънев
Органи на управление Управител - Емилиян Цветанов Кънев.
Едноличен собственик на капитала   Емилиян Цветанов Кънев.
  Договори за разпространение на програми
ЕМСИЕМ ЕООД ЕИК 130952003
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина, ул. Христо Ботев № 16
Телефон 065992908
е-mail [email protected]
Лице за контакт Николинка Александрова Чифчийска
Органи на управление Николинка Александрова Чифчийска
Едноличен собственик на капитала  Николинка Александрова Чифчийска


  Договори за разпространение на програми
ЕМСИЕМ 2 ЕООД ЕИК 130994251
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала  Сим Кабел ООД, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Еском ООД ЕИК 040433493
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Телефон 038/665 129; 510200
е-mail [email protected]
Уеб сайт http://escom.bg
Лице за контакт Росен Пеянков Пеянков
Органи на управление Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева, Росен Пеянков Пеянков (заедно и поотделно)
Съдружници  Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева, Росен Пеянков Пеянков
  Договори за разпространение на програми
Естел 2003 ООД ЕИК 131275807
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти Април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници   Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА - ЖЕЛЕВА ЕООД ЕИК 203271507
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20
Органи на управление Мариана Венелинова Желева 
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Ета Горни Дъбник ЕООД ЕИК 201804401
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011" ООД, ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА ГОРНИК ЕООД ЕИК 201804326
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Дерманци 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804694
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "КОРНИ 2011" ООД.
  Договори за разпространение на програми
Ета Долни Луковит 2 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "КОРНИ 2011" ООД
  Договори за разпространение на програми