ПРЕДПРИЯТИЯ

Ета Дерманци 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804694
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "КОРНИ 2011" ООД.
Договори за разпространение на програми