НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Вид услуга
Описание
ЕСОФ БГ ООД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционна отговорност на ЕСОФ БГ ООД, при която потребителите могат да гледат предоставеното от доставчика на медийни услуги аудио-визуално съдържание в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.streamer.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.09.2009 г.
Юридическо лице ЕСОФ БГ ООД »
СЕГА ЕАД - Видео по поръчка Параметри услуга под редакционната отговорност на СЕГА ЕАД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта https://www.segabg.com/video.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 16.06.2021 г.
Юридическо лице СЕГА ЕАД »
Българското Национално Радио - Информация подкасти
Параметри подкасти, обособени в различни категории: общество, здраве, история, култура, бизнес, технологии, спорт, каузи, музика и др., разделени на епизоди с времетраене от 10 до 120 минути всеки. Съдържанието се предоставя на интернет страницата на доставчика с адрес https://bnr.bg/page/bnr-podkasti и може да се слуша в избрано от аудиторията време.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2020 г.
Юридическо лице Българското Национално Радио »
Реално и вълшебно ООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на съдържание за деца от 0 до 6 г. и техните семейства и близки. Услугата е достъпна на адрес: https://realnoivalshebnotv.com/
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице Реално и вълшебно ООД »
Джобс.бг ЕООД - Видео по поръчка Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория, с акценти върху публицистични и бизнес тематики и интервюта с избрани личности. Услугата е достъпна на адрес: https://www.economy.bg/.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 07.07.2021 г.
Юридическо лице Джобс.бг ЕООД »
Перо.БГ ЕООД - Видео по поръчка Параметри достъп до аудио-визуално съдържание на адрес www.pero.bg.
Описание и основни параметри:  новинарски интернет сайт с видео съдържание, обхващащо новини и  репортажи.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 23.07.2021 г.
Юридическо лице Перо.БГ ЕООД »
Резон ООД - Видео по поръчка Параметри услугата е достъпна на адрес www.fakti.bg/video и включва предоставяне на потребителите на аудио-визуално съдържание при поискване, под редакционната отговорност на Резон ООД, представляващо интервюта и други видеоматериали с актуална политическа тематика.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 13.10.2021 г.
Юридическо лице Резон ООД »
Глобал Уеб ООД - Видео по поръчка Параметри услуга за гледане на видеоматериали в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог, подбран от доставчика на медийни услуги. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта www.gospodari.com.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 08.04.2021 г.
Юридическо лице Глобал Уеб ООД »
Българската Национална Телевизия - Видео по поръчка Параметри 1. Услуга, достъпна на адрес: www.bnt.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория с акценти върху новините, публицистика, документалистиката и/или развлекателни предавания.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.01.2001 г.

2. Услуга, достъпна на адрес: www.bntnews.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на актуалните новини и информацията.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 15.12.2015 г.

3. Услуга, достъпна на адрес: www.bntsport.bg
Описание и основни параметри:  Предоставяне на аудио- и аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, специализирано в областта на спорта.
Предполагаема дата на започване
предоставянето на медийната услуга: 01.12.2004 г.

Териториален обхват неограничен
Юридическо лице Българската Национална Телевизия »
Статис АД - Видео по поръчка Информация SVoD (Subscription Video on Demand).
Параметри Услугата предоставя неограничен достъп чрез интернет на аудио-визуални продукти чрез абонаментна такса, които са включени в каталог с определени от Статис АД заглавия. В рамките на предоставяната услугата се дава  достъп до плейлиста с аудио-визуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност предварително определени от Статис АД.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 02.09.2020 г.
Юридическо лице Статис АД »
Анаили Мили ЕООД - Видео по поръчка Информация достъп до аудио- и аудио-визуално съдържание в избран от потребителя момент.
Параметри достъпът до аудио и аудио-визуално съдържание се осъществява на адрес www.radiok2.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.01.2010 г.
Юридическо лице Анаили Мили ЕООД »
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Услугата предоставя на крайните потребители достъп срещу заплащане на отделни спортни събития (футболни мачеове, тенис мачове, бойни мачове и т.н.), предавания на живо или на запис през интернет платформа. Включеното в услугата съдържание е организирано в списък или каталог на събитията.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2019 г.
Юридическо лице А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД »
Глобал Синема България ЕООД - Видео по поръчка Информация KINOMAX
Параметри Услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения, включени в каталог и предварително определени от Глобал Синема България ЕООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения, която абонатът заплаща на оператора месечно, каталогът от аудио-визуални произведения е достъпен за абоната в рамките на месец и се осъществява от мястото и по време, избрано от всеки абонат - DTH, IPTV, Cable, mobile, чрез разрешени устройства за съответния вид използване.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.12.2020 г.
Юридическо лице Глобал Синема България ЕООД »
Консепт Студио ЕООД - Стрийминг услуга Параметри Онлайн стрийминг платформа за Streaming Video on Demand (SVOD) с възможност за провеждане на онлайн филмови форуми. Платформата „Филмира” съдържа български, европийски и други чуждестранни игрални, документални и анимационни филми и сериали, както и други аудиовизуални произведения. Достъпна е за ползване чрез месечен или годишен абонамент на адрес: www.filmira.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 04.12.2020 г.
Юридическо лице Консепт Студио ЕООД »
Глобал Синема България ЕООД - Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Информация KINOMAX
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения посредством кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа. Достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.12.2020 г.
Юридическо лице Глобал Синема България ЕООД »