НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Амотера Пикчърс Лимитид ЕИК 075240
Държава Сейшелски острови
Телефон +35928548450
е-mail a_cenov@amotera.com
Адрес на управление гр. Мае, Виктория, Франсис Рейчъл стрийт, търговски център Олиажи, офис 13
Адрес за кореспонденция район Красно село, бул. България № 88, сграда Мишел, вх. 3, ет. 5, ап. 26
Лице за контакт Андриян Светославов Ценов, пълномощник
Органи на управление Кристала Менелау - директор
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци по каталог, по време, избрано от потребителя.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.

Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Предоставяне за разпространение на филмови произведения в рамките на лицензионни прозорци посредсрвом кодирани средства за предаване в електронна съобщителна мрежа; достъпът до всяко произведение е възможен във всеки един момент от денонощието.
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.09.2010 г.