НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Айсинема ООД ЕИК 202935236
Държава България
Телефон +359895977991
е-mail k.vasilev@icinema.bg
Адрес на управление гр. София, СО-район Лозенец, ул. Люботрън, бл. 30, вх.Б, ап.40, ет.7.
Лице за контакт Кристиян Василев Чифчибашиев
Органи на управление Кристиян Василев Чифчибашиев - управител
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Предоставяне на европейски филми за гледане при поискване от абонати с персонални компютри с определени параметри.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.10.2014 г.