Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
МСИМ ООД ЕИК 110518533
Държава България
Адрес на управление Луковит 5770, ул. 'Любен Каравелов' № 18
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0888 949617; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски, Велика Евтимова Йотова, Пламен Петров Петров.
  Договори за разпространение на програми
Мултисат ЕООД - Недействаща ЕИК 101141973
Държава България
Адрес на управление гр. София 1202, ул. 'Козлодуй' № 20-28, бл.5,ет.6,ап.22
Телефон 02 8313065, 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Лице за контакт Бойко Василев Бочев
Органи на управление Управител - Бойко Василев Бочев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Бойко Василев Бочев.
  Договори за разпространение на програми
Мусон 2002 ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 103764794
Държава България
Адрес на управление Аксаково 9154, ул. ' Побити камъни ' № 2
Телефон 052/ 241638; 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Иван Аксаков' № 7, вх .Б, ап. 46
Лице за контакт Михаил Михайлов
Органи на управление Управител - Михаил Иванов Михайлов.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Михаил Иванов Михайлов.
  Договори за разпространение на програми
Надежда.нет ЕООД ЕИК 131151581
Държава България
Адрес на управление гр. София 1233, ж.к. Банишора, бул. 'Ген. Столетов', бл.38,ет.13,ап.77
Телефон 02 9315353
е-mail lan@nadejda.net
Лице за контакт Георги георгиев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Георги Георгиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Нево ТВ ООД ЕИК 201138180
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 0878411280
е-mail office.fiberlan@gmail.co
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Управител - Иван Георгиев Стефанов.
Съдружници  Иван Георгиев Стефанов, Стайко Атанасов Стайков
  Договори за разпространение на програми
Нет - сърф. нет ООД ЕИК 111542312
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. 'Трети Март' № 78
Телефон 096 399999
е-mail kami@net-suzf.net
Адрес за кореспонденция гр. Монтана, бул. 'Трети Март' № 78
Лице за контакт Камелия Димитрова Евгениева - Игнатова
Органи на управление Управители  - Камелия Димитрова Евгениева - Игнатова, Цветомир Георгиев Цветков.


Съдружници  Камелия Димитрова Евгениева , Игнатова,Цветомир Георгиев Цветков.
  Договори за разпространение на програми
Нет 1 ЕООД ЕИК 175335782
Държава България
Адрес на управление гр. София 1592, ж.к. 'Дружба 1', ул. 'Асен Йорданов' № 14
Телефон 02 9731454
е-mail net1.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, ж.к. 'Дружба 1', ул. 'Асен Йорданов' № 14
Лице за контакт Юлия Стефанова
Органи на управление Управител - Петър Ризов Петров.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Асме" АД, ЕИК/ПИК 204474542.
  Договори за разпространение на програми
Нет Плюс -Петрич ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101531108
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Рокфелер No 2
Телефон 0882 888388
е-mail netplus.petrich@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул. "Братя Миладинови" № 1
Лице за контакт Кирил Илиев Илиев
Органи на управление Управители - Милен Минчев Методиев, Кирил Илиев Илиев.
Съдружници  Милен Минчев Методиев и Кирил Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
Нет Системи ООД ЕИК 204248447
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, район Приморски, м-ст Манастирски Рид-2 №62
Лице за контакт Светлана Стоянова Петрова
Органи на управление Управител - Светлана Стоянова Петрова.
Съдружници  Светлана Стоянова Петорва, Юрий Русев Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
Нет Стрийм ЕООД ЕИК 202929525
Държава България
Адрес на управление Абланица 2932, ул. "Елин Пелин" №13
Телефон 0888 355639, 0889916479
е-mail metushev@abv.bg, office@fmplast.bg
Лице за контакт Юсеин Барут
Органи на управление Управител - Фаик Фаиков Метушев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капиталаФаик Фаиков Метушев .
  Договори за разпространение на програми
Нет тв Кейбъл ЕООД ЕИК 202777099
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Отец Паисий" №36
Телефон 087 9397774
е-mail nettvcable@abv.bg
Органи на управление Управител - Мартин Асенов Методиев
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Телеком Нетуърк" ООД, ЕИК/ПИК 203897646.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Нет21 -Селиме Кечиджиева - Недействаща ЕИК 202555547
Държава България
Адрес на управление Ясенково 9777, ул. "Шейново" № 10
Телефон 0888 387891
е-mail net21@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански" № 151, вх. А, ет. 4, ап. 8
Лице за контакт Селиме Неджмидин Кечиджиева
Органи на управление Управител - Селиме Неджмидин Кечиджиева  Договори за разпространение на програми
Нетбокс ЕООД ЕИК 200908379
Държава България
Адрес на управление Смирненски 7074, ул. 'Вихрен' № 1
Телефон 0885230823;0889 192561
е-mail isko321@networx-bg.com
Уеб сайт www.netbox-bg.com
Адрес за кореспонденция Смирненски 7074, ул. 'Вихрен' № 1
Лице за контакт Вилдан Шинасиева Селим
Органи на управление Управител -Вилдан Шинасиева Селим.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитал - Вилдан Шинасиева Селим.
  Договори за разпространение на програми
НЕТГАРД ООД ЕИК 115897336
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Велико Търново" №67
Телефон 032 510115
е-mail milen@netguard.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, "Мария Луиза" № 69В
Лице за контакт Милен Богунски
Органи на управление  Управител - Николай Чавдаров Семерджиев.
Съдружници  Николай Чавдаров Семерджиев, "Гентоо" ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Нетера ЕООД ЕИК 121039370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, бул. Андрей Сахаров № 20а
Телефон 02/ 9753436; 02/ 9751616
е-mail office@neterra.net
Лице за контакт Ирена Атанасова Новакова
Органи на управление Управител -Невен Петков Дилков.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Невен Петков Дилков.
  Договори за разпространение на програми