Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Михайлов ТВ ООД ЕИК 130119552
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев, ул. Райко Алексиев No 50, бл. 103, вх. А, ап. 5
Телефон 092/ 665530; 0888340736
е-mail аьхндэь?ьфэлфж
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Ст. Кялъчев № 23
Лице за контакт Цветомила Петрова Михайлова
Органи на управление Управител - Владимир Любенов Михайлов 
Съдружници  Владимир Любенов Михайлов, Здравко Любенов Михайлов, КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 и Цветомила Петрова Михайлова 
Лица, упражняващи контрол КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 с управител Владимир Любенов Михайлов;
Собственици на капитала - Владимир Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова и Здравко Любенов Михайлов 

  Договори за разпространение на програми
Мобинет България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201055998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Хр. Белчев" № 2
Телефон 0894/40-83-83
е-mail office@mobinet.bg,
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул."Съединение" № 2
Лице за контакт Росен Пламенов Иванов
Органи на управление Управител - Росен Пламенов Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Росен Пламенов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Мододекс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175085026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, бул."Столетов",бл.17,вх.А,ет.9,ап.35
Телефон 0888387891
е-mail meltem@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански", бл. 151, вх. А, ет. 3, ап. 8
Лице за контакт Мелтем Ридваев Хасанов
Органи на управление Управител - Мелтем Ридваев Хасанов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Мелтем Ридваев Хасанов.
  Договори за разпространение на програми
Монт 7 Холдинг ООД - Недействаща ЕИК 111015911
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, пл. 'Жеравица', офис Драматичен театър
Телефон 096/ 300360
Адрес за кореспонденция гр. Монтана 3400, пл. 'Жеравица', офис Драматичен театър
Лице за контакт Иво Димитров Гигов
Органи на управление Управители - Емил Милков Иванов, Иво Димитров Гигов, Станислав Максимов Станоев, Мариан Иванов Римпев.
Съдружници  Емил Милков Иванов, Иво Димитров Гигов, Станислав Максимов Станоев, Мариан Иванов Римпев
  Договори за разпространение на програми
МПМ ООД ЕИК 110518526
Държава България
Адрес на управление Луковит 5770, ул. Златна Панега № 27
Телефон 0659/ 2908; 7124; 0888 715081
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Михаил Вълов Йотов, Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Михаил Вълов Йотов, Пламен Петров Петров, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
МСИМ ООД ЕИК 110518533
Държава България
Адрес на управление Луковит 5770, ул. 'Любен Каравелов' № 18
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0888 949617; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски, Велика Евтимова Йотова, Пламен Петров Петров.
  Договори за разпространение на програми
Мултисат ЕООД - Недействаща ЕИК 101141973
Държава България
Адрес на управление гр. София 1202, ул. 'Козлодуй' № 20-28, бл.5,ет.6,ап.22
Телефон 02 8313065, 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Лице за контакт Бойко Василев Бочев
Органи на управление Управител - Бойко Василев Бочев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Бойко Василев Бочев.
  Договори за разпространение на програми
Мура Нова ООД - Недействаща ЕИК 831270037
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. 'Бъкстон', бл. 38, вх. Г, ет. 7, ап. 91
Телефон 0888831374
е-mail stan@wisp-bg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ж.к. 'Бъкстон', бл. 38, вх. Г, ет. 7, ап. 91
Лице за контакт Станислав Янков Бояджиев
Органи на управление Управител - Станислав Янков Бояджиев.Съдружници  Станислав Янков Бояджиев, Александър Янков Бояджиев.
  Договори за разпространение на програми
Мусон 2002 ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 103764794
Държава България
Адрес на управление Аксаково 9154, ул. ' Побити камъни ' № 2
Телефон 052/ 241638; 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Иван Аксаков' № 7, вх .Б, ап. 46
Лице за контакт Михаил Михайлов
Органи на управление Управител - Михаил Иванов Михайлов.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Михаил Иванов Михайлов.
  Договори за разпространение на програми
Надежда.нет ЕООД ЕИК 131151581
Държава България
Адрес на управление гр. София 1233, ж.к. Банишора, бул. 'Ген. Столетов', бл.38,ет.13,ап.77
Телефон 02 9315353
е-mail lan@nadejda.net
Лице за контакт Георги георгиев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Георги Георгиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Нево ТВ ООД ЕИК 201138180
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 0878411280
е-mail office.fiberlan@gmail.co
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Управител - Иван Георгиев Стефанов.
Съдружници  Иван Георгиев Стефанов, Стайко Атанасов Стайков
  Договори за разпространение на програми
Нет - сърф. нет ООД ЕИК 111542312
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. 'Трети Март' № 78
Телефон 096 399999 096 399998
е-mail kami@net-suzf.net
Адрес за кореспонденция гр. Монтана, бул. 'Трети Март' № 78
Лице за контакт Камелия Димитрова Евгениева - Игнатова
Органи на управление Управители  - Камелия Димитрова Евгениева - Игнатова, Цветомир Георгиев Цветков.


Съдружници  Камелия Димитрова Евгениева , Игнатова,Цветомир Георгиев Цветков.
  Договори за разпространение на програми
Нет 1 ЕООД ЕИК 175335782
Държава България
Адрес на управление гр. София 1592, ж.к. 'Дружба 1', ул. 'Асен Йорданов' № 14
Телефон 02 9731454
е-mail net1.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, ж.к. 'Дружба 1', ул. 'Асен Йорданов' № 14
Лице за контакт Юлия Стефанова
Органи на управление Управител - Петър Ризов Петров.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Асме" АД, ЕИК/ПИК 204474542.
  Договори за разпространение на програми
Нет Плюс -Петрич ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101531108
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. Рокфелер No 2
Телефон 0882 888388
е-mail netplus.petrich@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул. "Братя Миладинови" № 1
Лице за контакт Кирил Илиев Илиев
Органи на управление Управители - Милен Минчев Методиев, Кирил Илиев Илиев.
Съдружници  Милен Минчев Методиев и Кирил Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
Нет Системи ООД ЕИК 204248447
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, район Приморски, м-ст Манастирски Рид-2 №62
Лице за контакт Светлана Стоянова Петрова
Органи на управление Управител - Светлана Стоянова Петрова.
Съдружници  Светлана Стоянова Петорва, Юрий Русев Йорданов.
  Договори за разпространение на програми