Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Нет Стрийм ЕООД ЕИК 202929525
Държава България
Адрес на управление Абланица 2932, ул. "Елин Пелин" №13
Телефон 0888 355639
е-mail metushev@abv.bg, office@fmplast.bg
Лице за контакт Фаик Фаиков Метушев
Органи на управление Управител - Фаик Фаиков Метушев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капиталаФаик Фаиков Метушев .
  Договори за разпространение на програми
Нет тв Кейбъл ЕООД ЕИК 202777099
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Отец Паисий" №36
Телефон 087 9397774
е-mail nettvcable@abv.bg
Органи на управление Управител - Мартин Асенов Методиев
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Телеком Нетуърк" ООД, ЕИК/ПИК 203897646.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Нет21 -Селиме Кечиджиева - Недействаща ЕИК 202555547
Държава България
Адрес на управление Ясенково 9777, ул. "Шейново" № 10
Телефон 0888 387891
е-mail net21@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански" № 151, вх. А, ет. 4, ап. 8
Лице за контакт Селиме Неджмидин Кечиджиева
Органи на управление Управител - Селиме Неджмидин Кечиджиева  Договори за разпространение на програми
Нетбокс ЕООД ЕИК 200908379
Държава България
Адрес на управление Смирненски 7074, ул. 'Вихрен' № 1
Телефон 0885230823;0889 192561
е-mail isko321@networx-bg.com
Уеб сайт www.netbox-bg.com
Адрес за кореспонденция Смирненски 7074, ул. 'Вихрен' № 1
Лице за контакт Вилдан Шинасиева Селим
Органи на управление Управител -Вилдан Шинасиева Селим.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитал - Вилдан Шинасиева Селим.
  Договори за разпространение на програми
НЕТГАРД ООД ЕИК 115897336
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Велико Търново" №67
Телефон 032 510115
е-mail milen@netguard.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, "Мария Луиза" № 69В
Лице за контакт Милен Богунски
Органи на управление  Управител - Николай Чавдаров Семерджиев.
Съдружници  Николай Чавдаров Семерджиев, "Гентоо" ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Нетера ЕООД ЕИК 121039370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, бул. Андрей Сахаров № 20а
Телефон 02/ 9753436; 02/ 9751616
е-mail office@neterra.net
Лице за контакт Ирена Атанасова Новакова
Органи на управление Управител -Невен Петков Дилков.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Невен Петков Дилков.
  Договори за разпространение на програми
НЕТЗХ ООД - Недействаща ЕИК 107564499
Държава България
Адрес на управление гр. Габрово 5300, ул."Гаврил Кръстевич" № 5, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон 0886 723951
е-mail info@net3x.net
Лице за контакт Андрей Григоров Бояджийски
Органи на управление Управител - Андрей Григоров Бояджийски.
Съдружници  Андрей Григоров Бояджийски, Митко Иванов Даскалов.
  Договори за разпространение на програми
Нетрон ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175238486
Държава България
Адрес на управление гр. София 1408, ж.к. "Стрелбище", ул. "Деде Агач" № 40
Телефон 02 / 958 84 49
е-mail joskotoshkov@abv.bg
Лице за контакт Франк Убака Около
Органи на управление Управител - Франк Убака Около.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала- Франк Убака Около.
  Договори за разпространение на програми
Нетстрой ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115585169
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, "Момчил Войвода" № 11
Телефон 0885 251325
е-mail info@netsroy.bg
Лице за контакт Найден Павлов Павлов
Органи на управление Управител - Найден Павлов Павлов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Найден Павлов Павлов.
  Договори за разпространение на програми
Нетуоркс - България ООД - Недействаща ЕИК 117619271
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7004, ул.'Плиска' № 4, бул. 'Преслав', вх. А, ап.16
Телефон 082/ 846191
е-mail naidenov@networx-bg.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, 'Църковна независимост' № 18, ет. 1
Лице за контакт Дамян Николов Найденов
Органи на управление Управител -  Свилен Руменов Максимов.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Свилен Руменов Максимов.
  Договори за разпространение на програми
НИКМИР ООД ЕИК 202348025
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул.'Черни връх' № 19А
Телефон 0631/ 4-11- 44; 0888 887522
е-mail videosat@yahoo.com;anton_vs@abv.bg
Лице за контакт Мирослав Антонов Георгиев
Органи на управление Управители - Мирослав Антонов Георгиев, Николай Антонов Георгиев.
Съдружници  Мирослав Антонов Георгиев,Николай Антонов Георгиев,Красимир лазаров Лазаров, Красимир Иванов Александров, Георги Иванов Георгиев, Петър Димитров Маринов.

  Договори за разпространение на програми
Нико Нет Ком ЕООД ЕИК 160097528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул.Ком № 2
Телефон 032/ 629410
е-mail ikoniko@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4003, ул. 'Ком' №2
Лице за контакт Николай Ганчев Петров
Органи на управление Управители - Стефан Колев Маринов и Никола Танев Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Никола Танев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Ником ООД ЕИК 114123601
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул.Иван Вазов №4, ет.5,ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktnikom@optisprint.net
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Спринт ООД
  Договори за разпространение на програми
Нил Електрик ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201253282
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. "Христо Ботев" № 39
Телефон 0888 594541
е-mail nilelectricbg@gmail.com
Лице за контакт Мухарем Якуб Мустафа
Органи на управление Управител - Мухарем Якуб Мустафа
Съдружници  Шенко Христов Димов, Мухарем Якуб Мустафа.

  Договори за разпространение на програми
Нисон ООД - Недействаща ЕИК 117627186
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. 'Генерал Паренсов' № 4
Телефон 0659 92625
е-mail office@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. 'Строител', ул. 'Васил Левски' № 1
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми