Име на предприятие
Нетстрой ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115585169
Държава България
Адрес на управление Хисаря 4180, ул. Иванка Пашкулова № 7
Телефон 0885 251325
е-mail info@netsroy.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4003, "Момчил Войвода" № 11
Лице за контакт Найден Павлов Павлов
Органи на управление Управител - Николинка Ненова Павлова.
Едноличен собственик на капитала  Павел Найденов Павлов.
  Договори за разпространение на програми
Нетуоркс - България ООД - Недействаща ЕИК 117619271
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7004, ул.'Плиска' № 4, бул. 'Преслав', вх. А, ап.16
Телефон 082/ 846191
е-mail naidenov@networx-bg.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, 'Църковна независимост' № 18, ет. 1
Лице за контакт Дамян Николов Найденов
Органи на управление Управител -  Свилен Руменов Максимов.
Съдружници  Свилен Руменов Максимов.
  Договори за разпространение на програми
Никем Нет ООД ЕИК 175229512
Държава България
Адрес на управление Световрачене 1252, ул. "Софийска" № 1, ап. А
Телефон 0894 489989
е-mail edimitrov@nikem-bg.net
Лице за контакт Емил Димитров
Органи на управление Управител - Емил Тодоров Димитров.Съдружници  Емил Тодоров Димитров, Николай Димитров Йорданов.  Договори за разпространение на програми
НИКМИР ООД ЕИК 202348025
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул.'Черни връх' № 19А
Телефон 0631/ 4-11- 44; 0888 887522
е-mail videosat@yahoo.com;anton_vs@abv.bg
Лице за контакт Мирослав Антонов Георгиев
Органи на управление Управители - Мирослав Антонов Георгиев, Николай Антонов Георгиев.
Съдружници  Мирослав Антонов Георгиев,Николай Антонов Георгиев,Красимир лазаров Лазаров, Красимир Иванов Александров, Георги Иванов Георгиев, Петър Димитров Маринов.

  Договори за разпространение на програми
Нико Нет Ком ЕООД ЕИК 160097528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул.Ком № 2
Телефон 032/ 629410
е-mail ikoniko@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4003, ул. 'Ком' №2
Лице за контакт Николай Ганчев Петров
Органи на управление Управители - Стефан Колев Маринов и Никола Танев Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Никола Танев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Ником ООД ЕИК 114123601
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул.Иван Вазов №4, ет.5,ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktnikom@optisprint.net
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Спринт ООД
  Договори за разпространение на програми
Нил Електрик ООД - Недействаща ЕИК 201253282
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. "Христо Ботев" № 39
Телефон 0888 594541
е-mail nilelectricbg@gmail.com
Лице за контакт Мухарем Якуб Мустафа
Органи на управление Управител - Мухарем Якуб Мустафа
Съдружници  Шенко Христов Димов, Мухарем Якуб Мустафа.

  Договори за разпространение на програми
Нисон ООД - Недействаща ЕИК 117627186
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. 'Генерал Паренсов' № 4
Телефон 0659 92625
е-mail office@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. 'Строител', ул. 'Васил Левски' № 1
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми
ННТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204517043
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул. "Мена" № 10
Телефон 0988 209992
е-mail nnt1@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Александър" № 3
Лице за контакт Атанас Петров Атанасов.
Органи на управление Управител -  Атанас Петров Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Атанас Петров Атанасов.
  Договори за разпространение на програми
Нова Игра ООД ЕИК 204865562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул."Искър" № 4
Телефон 0886 079349
е-mail savina.gerdjikova@gmail.com
Органи на управление Управител - Савина-Йоанна Димитрова Герджикова.
Съдружници  Савина-Йоанна Димитрова Герджикова, Виолина Иванова Герджикова.
  Договори за разпространение на програми
Новатех ООД - Недействаща ЕИК 175202821
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. 'Дружба-2', бл. 304, вх. Г, ет. 1, зала № 1
Телефон 02/ 9787723; 0885 / 836 555
е-mail support@novatech.bg
Лице за контакт Георги Николаев Николов
Органи на управление Управител - Илиян Николаев Николов.


Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Илиян Николаев Николов.
  Договори за разпространение на програми
Ню Вижън България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201312859
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул." Черно море 2 " No 100, ет. 5, ап. 7
Телефон 0896 040 006
е-mail k_zdravka@abv.bg
Лице за контакт Здравка Красимирова Кръстева
Органи на управление Управител - Здравка Красимирова Кръстева.
Едноличен собственик на капитала   Здравка Красимирова Кръстева.
  Договори за разпространение на програми
НЮ ДРИЙМ ТИ ВИ ООД ЕИК 202687470
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. Изгрев, ул. "Незабравка", бл. 315, ап. 49
Телефон 02 9785007
е-mail office@new-dream.tv
Уеб сайт www.new-dream.tv
Лице за контакт Васил Стефанов Славчев
Органи на управление Управители - Димитър Марков Ганчев, Асен Станиславов Асенов.
Съдружници  Васил Стефанов Славчев, Филип Здравков Иванов, Евгени Тодоров Гечев, Димитър Марков Ганчев, Иван Димитров Пенов,Асен Станиславов Асенов, Властимир Пламенов Георгиев,Мартин Христов Петров,
  Договори за разпространение на програми
Ню Еидж Нетуъркс ЕООД - Недействаща ЕИК 175020847
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ж.к. "Младост 1", бл.48,вх.Б, ет. 2
Органи на управление Управител - Филип Здравков  Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Филип Здравков  Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Обединена Телекомуникационна Компания АД - Недействаща ЕИК 205869204
Държава България
Адрес на управление гр. София 1592, ж.к. "Дружба 1", ул. "Асен Йорданов" № 14
Телефон 0884 925454
е-mail violina.gerdjikova@gmail.com
Лице за контакт Виолина Иванова Герджикова
Органи на управление Представители - Петър Ризов Петров, Виолина Иванова Герджикова.

Съвет на директорите: Петър Ризов Петров, Виолина Иванова Герджикова, Петьо Савов Георгиев, Кирил Кръстев Ников, Малин Радков Манчев, Росен Живков Добрев, Юлиян Добрев Йорданов, Ангел Чавдаров Василев, Николай Климентов Вучев.

  Договори за разпространение на програми