ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Спринт Комюникейшън ЕООД ЕИК 205422694
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Ракитин № 4, ет. 3
Телефон 0878 601675
е-mail n.tomova@communicationspr.nt
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Морава № 2, вх. В, ет. 2, ап. 3
Лице за контакт Натали Красимирова Томова
Органи на управление Петар Янушевски
Едноличен собственик на капитала  Петар Янушевски
  Договори за разпространение на програми
Спринтнет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200960340
Държава България
Адрес на управление Нови хан 2110, ул. "Елин Пелин" № 3
Телефон 0887860255;0879 010243
е-mail admin@sprintnet.bg
Органи на управление Управители - Станислав Валентинов Иванов, Васил Колев Колев.
Съдружници  Станислав Валентинов Иванов, Васил Колев Колев.
  Договори за разпространение на програми
Стимар - 7 ЕООД - Недействаща ЕИК 175437890
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул."20-ти април" №6,ет.1,ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. "Строител", ул. "Васил Левски" № 1, вх. А, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Съединение 120 ООД ЕИК 114653578
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktsaedinenie@ optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Илиан Петков Ганев
Органи на управление Управител - Илиан Петков Ганев.
Съдружници  Илиан Петков Ганев, "Спринт"ООД, еик:114613893, Емил Борисов Иванов,
Елизабета Петкова Бакърджиева, Звезделина Николаева Станчева, Петър Любенов Христонев, Алексей Василев Цанков.

.

  Договори за разпространение на програми
Сърница - нет ЕООД ЕИК 200282861
Държава България
Адрес на управление Сърница 4633, ул.'Свобода' № 57
Телефон 0899917567
Адрес за кореспонденция Сърница 4633, ул.'Свобода' № 57
Лице за контакт Ахмет Халил Башли
Органи на управление Управител - Ахмет Халил Башли .
Едноличен собственик на капитала  Ахмет Халил Башли.
  Договори за разпространение на програми
Табак ком Инженеринг ООД ЕИК 103860102
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Прилеп" № 28
Телефон 0885 414 929
е-mail tabakcom@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, бул. 'Сливница' № 187Б, бл. 2, ет. 5, ап. 29
Лице за контакт Цанко Шишманов Табаков
Органи на управление Цанко Шишманов Табаков.

Съдружници  Румен Шишманов Табаков, Цанко Шишманов Табаков.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Тамара Стоянова Стоева ЕИК 202540214
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул.'Хризантема' № 16
Лице за контакт Тамара Стоянова Стоева
Органи на управление Тамара Стоянова Стоева
  Договори за разпространение на програми
СД ТВ - Нет Сателит - Кондуков и сие ЕИК 121261549
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. “Овча купел 2”, бл. 31, вх. Б, ап. 30
Телефон 02/ 9561259; 0888635986
е-mail erma@erma-bg.com
Лице за контакт Петър Манев Кондуков
Органи на управление Представители - Ивайло Петров Кондуков, Мария Петрова Кондукова
Съдружници  Неограничено отговорни съдружници - Ивайло Петров Кондуков, Мария Петрова Кондукова.

  Договори за разпространение на програми
Тв Делта Инженеринг ЕООД - Недействаща ЕИК 203801418
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, ж.к. "ЦЮР", бул. "Цар Освободител" № 130, вх. Г, ет. 1
Телефон 082 821182
е-mail sahmed@abv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Самир Ахмед Джавид .
  Договори за разпространение на програми
Тв нет плюс ЕООД - Недействаща ЕИК 201717665
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. 'Овча купел', бл. 525, вх. Д, ет. 3, ап. 125
Телефон 0899 906555;0899 906590
е-mail yoanna_sub@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1553, ул. "Коломан" № 1-3, ет. 1
Лице за контакт Йордан Иванчев Десподов
Органи на управление Управител - Йордан Иванчев Десподов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Иванчев Десподов
  Договори за разпространение на програми
ТВ ОСЕМ ЕООД ЕИК 205971935
Държава България
Адрес на управление гр. София 1408, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Димитър Манов", бл. 51, вх. Б, ет. 2, ап. 16
Телефон 0894627788
е-mail tv8.bg@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Георги Бенковски" №75
Лице за контакт Галя Петрова Андонова.
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова.
Едноличен собственик на капитала   Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Тв Сат Ком ЕООД ЕИК 115545438
Държава България
Адрес на управление гр. Асеновград 4230, ул. Александър Стамболийски № 2, ет. 2
Телефон 0892406345; 032629410
е-mail office@tvsat.co
Органи на управление Управител - Георги Македонски

Едноличен собственик на капитала  Георги Македонски

  Договори за разпространение на програми
ТВ СЪРВИСИС ЕООД ЕИК 205777275
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. "Цар Симеон I" № 97
Телефон 0898 671163
е-mail office@digicom.bg
Лице за контакт Христо Костов Беязов
Органи на управление Управител - Христо Костов Беязов.
Едноличен собственик на капитала  Христо Костов Беязов.
  Договори за разпространение на програми
ТВ-НЕТ ООД ЕИК 121802741
Държава България
Адрес на управление гр. София 1415, ж.к."Драгалевци", ул.Околовръстен път № 80
Телефон 02/ 936689;0899906426
е-mail office@tvnet.bg
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление Управител - Цветан Александров Тодоров.
Съдружници  Цветан Александров Тодоров, Росица Николова Махони
  Договори за разпространение на програми
ТВКОМ ООД ЕИК 832043291
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. “Цар Освободител” № 96
Телефон 0723/ 3482; 0888 656847
е-mail aslavev@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. “Цар Освободител” № 96
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков.


Съдружници  Атанас Иванов Славев, "Спринт" ООД, ЕИК 114613893  Договори за разпространение на програми