Име на предприятие
Телекабел МК ЕООД ЕИК 112622228
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Телефон 034 / 919 222
е-mail office@telecablenet.com
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Лице за контакт Ели Стефанова
Органи на управление Ангел Чавдаров Василев - управител
Едноличен собственик на капитала  Телекабел АД, ЕИК 822120615
  Договори за разпространение на програми
Телеком Груп ООД ЕИК 101616341
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Александър Стамболийски' № 77,ет.10
Телефон 073/ 828222; 0886008808;0895 500444
е-mail kolev@kolev.org
Лице за контакт Слави Митков Въсенски
Органи на управление Управител - Слави Митков Въсенски.
Съдружници  Ина Ноай Нгуен, Милена Хоай Нгуен, Петър Богданов Колев, Петър Димитров Павлов, Слави Митков Въсенски.

  Договори за разпространение на програми
Телекомуникационна Компания Варна ЕАД - Недействаща ЕИК 201381937
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Иван Драсов" № 8
Телефон 052 919293
е-mail office@tcv.bg
Лице за контакт Бойко Ангелов Ангелов
Органи на управление Управител - Бойко Ангелов Ангелов .
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Живко Петров Великов, Бойко Ангелов Ангелов,Георги Илиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Теленет България АД - Недействаща ЕИК 203184835
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. Дружба, бл. 502,вх. А,ет.6,ап.16
Телефон 0885 228732
е-mail yonchina@telenet.bg
Уеб сайт www.telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул." Сан Стефано" №6 Б,ет.1,ап. 5
Лице за контакт Павлина Савова Йончина
Акционери  Съвет на директорите -Благовест Климентов Благов.
  Договори за разпространение на програми
Теленет Сървисис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203692666
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 2А, ет. 3
Телефон 0886399952
е-mail vdimitrov@telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, ул."Магнаурска школа" №11,ет.1,ап.114
Лице за контакт Владимир Ненчев Димитров
Органи на управление Управител - Владимир Ненчев Димитров.
Съдружници  Владимир Ненчев Димитров, Павлин Пламенов Петков


  Договори за разпространение на програми
Телериб ООД ЕИК 114532150
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satcompl@satcom.bg; office@plevensprint.com
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Съдружници: Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Величка Евтимова Йотова, Спринт еик: 114613893Лица, упражняващи контрол САТКОМ-ПЛЕВЕН ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Телесат ООД ЕИК 106000517
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. "Нарцис" № 1
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл."Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова .


Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Михаил Вътов Йотов, Пламен Петров Петров.  Договори за разпространение на програми
Телесим 2006 ЕООД ЕИК 175113696
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул."Г.С.Раковски" № 36
Органи на управление Управител - Соня Йорданова.
Едноличен собственик на капитала  Соня Йорданова.
  Договори за разпространение на програми
Телесим 2007 ООД - Недействаща ЕИК 175113707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул."20-ти април" №6,ет.1,ап.1
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски"№1, бл."Строител", вх. А, партер
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева -Атанасова .
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Телефон.ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200343921
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен 8800, бул. "Хаджи Димитър" , бл. 64, вх. Д
Телефон 0885 760454
е-mail donev66@abv.bg
Лице за контакт Димитър Георгиев Донев
Органи на управление Управител - Наташа Петрова Найденова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Наташа Петрова Найденова.
  Договори за разпространение на програми
Телнет ООД ЕИК 104639509
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, бул. България № 17
Телефон 062 603 071, 0888149259
е-mail support@telnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. "Полтава" № 3, вх. Л
Лице за контакт Димитър Валентинов Велев
Органи на управление Управители - Тодор Анастасов Нешев, Димитър Валентинов Велев, Венцислав Иванов Петров, Венцислав Иванов Стоев.


Съдружници  Тодор Анастасов Нешев, Димитър Валентинов Велев, Венцислав Иванов Петров и Венцислав Иванов Стоев.
  Договори за разпространение на програми
ТЕРА ТВ ЕООД ЕИК 202213497
Държава България
Адрес на управление Сливо поле 7060, ул.'Воден' № 3
Телефон 0889659505
е-mail r.mollov@abv.bg
Лице за контакт Радослав Моллов
Органи на управление Управител - Радослав Моллов.
Едноличен собственик на капитала   Радослав Моллов.
  Договори за разпространение на програми
Теринет ЕООД ЕИК 202581638
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Паул Ленц" № 2
Телефон 0887 661446
е-mail terinet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Николай Добрев' № 1
Лице за контакт Халил Халилов Летифов
Органи на управление Управители - Халил Халилов Летифов, Велизар Лилов Летков.
Едноличен собственик на капитала   Велизар Лилов Летков.
  Договори за разпространение на програми
Технолукс ООД ЕИК 108692434
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул. "Булаир" № 27
Лице за контакт Георги Дечев
Органи на управление Георги Димитров Дечев , Асен Борисов Нанов - заедно и поотделно.
Съдружници  Съни Маркет, ЕИК 120604030, Асен Борисов Нанов.
  Договори за разпространение на програми
Ти Ви Ем - 5 ООД ЕИК 106503372
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул. "Крайбрежна" № 8Б, вх. В, ет. 4, ап. 39
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Милен Красимиров Цветков.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Милен Красимиров Цветков.

  Договори за разпространение на програми