ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
СД ТВ-НЕТ САТЕЛИТ - КОНДУКОВ И СИЕ ЕИК 121261549
Държава България
Адрес на управление Трявна 5350, ул. Любен Каравелов № 7
Телефон 02/ 9561259; 0888635986
е-mail erma@erma-bg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1632, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел 2, бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 30
Лице за контакт Ивайло Петров Кондуков
Органи на управление  Ивайло Петров Кондуков, Мария Петрова Кондукова (поотделно)

Съдружници   Ивайло Петров Кондуков, Мария Петрова Кондукова


  Договори за разпространение на програми
ТВКОМ ООД ЕИК 832043291
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 0723/ 3482; 0888 656847
е-mail tvcom@sprint-bg.net
Лице за контакт Пламен Доков
Органи на управление Пламен Добринов ДоковСъдружници  Спринт ООД, Марио Венелинов Цветанов
  Договори за разпространение на програми
ТВН ДИСТИБУЦИЯ БЪЛГАРИЯ (заличен търговец - 05.03.2024 г.) ЕООД ЕИК 204258417
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост No 18, ет. 1
Телефон 0882080215;0885 228732
е-mail maximov@networx.bg
Лице за контакт Мартин Драганов
Органи на управление Николай Стефанов Андреев

Едноличен собственик на капитала  Виваком България ЕАД, ЕИК 831642181

  Договори за разпространение на програми
Тедика ООД ЕИК 101003046
Държава България
Адрес на управление Хаджидимово 2933, ул. Димо Хаджидимов № 46
Телефон 07528/ 2366; 07528 3030
е-mail solak_ov@abv.bg
Лице за контакт Стефан Атанасов Терзиев.
Органи на управление Стефан Атанасов ТерзиевСъдружници  Владимир Великов Карабашев, Стефан Атанасов Терзиев, Георги Николов Чапкънов  Договори за разпространение на програми
ТЕЛЕКАБЕЛ АД ЕИК 822120615
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. "Сан Стефано" № 17
Телефон 034/919 222; 445 985
е-mail office@tcnbg.com
Уеб сайт www.telekabel.bg
Органи на управление Ангел Чавдаров Василев.
Съвет на директорите - Чавдар Ангелов Василев, Ангел Чавдаров Василев, Марияна Христова Василева

Акционери   Договори за разпространение на програми
Телекабел МК ЕООД ЕИК 112622228
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Телефон 034 / 919 222
е-mail office@telecablenet.com
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик 4400, ул. Сан Стефано № 17
Лице за контакт Ели Стефанова
Органи на управление Ангел Чавдаров Василев

Едноличен собственик на капитала  Телекабел АД, ЕИК 822120615
  Договори за разпространение на програми
Телеком Груп ООД ЕИК 101616341
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Александър Стамболийски № 77,ет.10
Телефон 073/ 828222; 0886008808;0895 500444
е-mail kolev@kolev.org
Лице за контакт Слави Митков Въсенски
Органи на управление

Съдружници  Петър Богданов Колев, Ина Ноай Нгуен, Милена Хоай Нгуен, Слави Митков Въсенски, Петър Димитров Павлов.


  Договори за разпространение на програми
Телекомуникационна Компания Варна ЕАД - Недействащo ЕИК 201381937
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Иван Драсов" № 8
Телефон 052 919293
е-mail office@tcv.bg
Лице за контакт Бойко Ангелов Ангелов
Органи на управление  Бойко Ангелов Ангелов .

Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Живко Петров Великов, Бойко Ангелов Ангелов,Георги Илиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Теленет България АД - Недействащo ЕИК 203184835
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. Дружба, бл. 502,вх. А,ет.6,ап.16
Телефон 0885 228732
е-mail yonchina@telenet.bg
Уеб сайт www.telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул." Сан Стефано" №6 Б,ет.1,ап. 5
Лице за контакт Павлина Савова Йончина
Акционери  Съвет на директорите -Благовест Климентов Благов.
  Договори за разпространение на програми
Теленет Сървисис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203692666
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 2А, ет. 3
Телефон 0886399952
е-mail vdimitrov@telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, ул."Магнаурска школа" №11,ет.1,ап.114
Лице за контакт Владимир Ненчев Димитров
Органи на управление Управител - Владимир Ненчев Димитров.
Съдружници  Владимир Ненчев Димитров, Павлин Пламенов Петков


  Договори за разпространение на програми
ТЕЛЕРИБ ООД ЕИК 114532150
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satcompl@satcom.bg; office@plevensprint.com
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Драгомир Найденов Найденов

Съдружници  Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Величка Евтимова Йотова, Спринт ООД
Лица, упражняващи контрол

  Договори за разпространение на програми
ТЕЛЕСАТ ООД ЕИК 106000517
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. Нарцис № 1
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова (заедно и поотделно)Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Михаил Вътов Йотов, Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева - Атанасова  Договори за разпространение на програми
ТЕЛЕСИМ 2006 ЕООД ЕИК 175113696
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул. Г. С. Раковски № 36
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Соня Иванова Йорданова
Органи на управление Соня Иванова Йорданова
Едноличен собственик на капитала  Соня Иванова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
Телесим 2007 ООД - Недействащo ЕИК 175113707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6,ет.1,ап.1
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева -Атанасова .
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.

  Договори за разпространение на програми
Телефон.ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200343921
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен 8800, бул. "Хаджи Димитър" , бл. 64, вх. Д
Телефон 0885 760454
е-mail donev66@abv.bg
Лице за контакт Димитър Георгиев Донев
Органи на управление Управител - Наташа Петрова Найденова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Наташа Петрова Найденова.
  Договори за разпространение на програми