ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦИФРОВИ СИСТЕМИ - НЕТУОРКС ЕООД ЕИК 202236955
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7012, бул. Неофит Бозвели No 18, вх. А, ет. 9, ап. 36
Телефон 0899903920
е-mail [email protected]
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Самир Ахмед Джавид

Едноличен собственик на капитала  Самир Ахмед Джавид
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 01.06.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 01.06.2017 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 01.01.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Русе /кв. ЦЮР, кв. "Хъшове", кв. "Център"/ и селата: Искра, проф. Иширково, Брадвари, Дормотица, Водно Поройно, Чернолик, Правда, Яребица, Руино, Боил, Паисиево, Овен, Вокил, Китанчево, Старо село


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 01.01.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват гр. Русе /кв. ЦЮР, кв. "Хъшове", кв. "Център"/ и селата: Искра, проф. Иширково, Брадвари, Дормотица, Водно Поройно, Чернолик, Правда, Яребица, Руино, Боил, Паисиево, Овен, Вокил, Китанчево, Старо село


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 28.04.2017 г.
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Channel
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Discovery Science
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на TLC
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Animal Planet
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Eurosport
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Еurosport 2
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на HGTV
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Travel Channel
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на ID: Investigation
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Food Network SD / HD
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DTX SD/HD
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на CNN International
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват Искра, проф. Иширково, Брадвари, Дормотица, Водно Поройно, Чернолик, Правда, Яребица, Руино, Боил, Паисиево, Овен, Вокил, Китанчево, Старо село


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoon Network
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cartoonito
Дата на подписване 12.12.2022 г.
Дата на изтичане 31.12.2025 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.


Договор с БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 21.12.2015 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Искра,с.Добротица,с.Професор Иширково, с.Брадвари, с.Поройно, с.Водно, с.Чернолик, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно, с.Овен, с.Вокил, с.Боил, с.Паисиево, с.Старо село, с.Китанчево.