ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
НОВА ИГРА ООД ЕИК 204865562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, ул. Самоков № 15, сграда Диамант, ап. 59
Телефон 0886 079349
е-mail savina.gerdjikova@gmail.com
Органи на управление Савина-Йоанна Димитрова Герджикова, Паулина Светломирова Петрова (поотделно)
Съдружници  Паулина Светломирова Петрова, Савина-Йоанна Димитрова Герджикова
  Договори за разпространение на програми
Новатех ООД - Недействащo ЕИК 175202821
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. Дружба-2, бл. 304, вх. Г, ет. 1, зала № 1
Телефон 02/ 9787723; 0885 / 836 555
е-mail support@novatech.bg
Лице за контакт Георги Николаев Николов
Органи на управление Управител - Илиян Николаев Николов.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Илиян Николаев Николов.
  Договори за разпространение на програми
Ню Вижън България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201312859
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул." Черно море 2 " No 100, ет. 5, ап. 7
Телефон 0896 040 006
е-mail k_zdravka@abv.bg
Лице за контакт Здравка Красимирова Кръстева
Органи на управление Управител - Здравка Красимирова Кръстева.
Едноличен собственик на капитала   Здравка Красимирова Кръстева.
  Договори за разпространение на програми
НЮ ДРИЙМ РТП ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 207285187
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Незабравка, бл. 315, ап. 49
Лице за контакт Димитър Марков Ганчев
Органи на управление Управител - Димитър Марков Ганчев

Едноличен собственик на капитала  Димитър Марков Ганчев

  Договори за разпространение на програми
НЮ ДРИЙМ ТИ ВИ ЕООД ЕИК 202687470
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Незабравка, бл. 315, ап. 49
Телефон 02 9785007
е-mail office@new-dream.tv
Уеб сайт www.new-dream.tv
Лице за контакт Димитър Марков Ганчев
Органи на управление Димитър Марков Ганчев
Едноличен собственик на капитала  Димитър Марков Ганчев
  Договори за разпространение на програми
Ню Еидж Нетуъркс ЕООД - Недействащo ЕИК 175020847
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл.48,вх.Б, ет. 2
Органи на управление Управител - Филип Здравков  Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Филип Здравков  Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Омега транс ООД - Недействащo ЕИК 103613625
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. Прилеп № 78
Телефон 0882 943 100
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
Съдружници  Александър Тодоров Дойчев, Нина Павлова Дойчева
  Договори за разпространение на програми
Оптик-ком 2007 ЕООД - Недействащo ЕИК 175325731
Държава България
Адрес на управление гр. София 1324, ж.к. Люлин 9, трафопост срещу бл.901
Телефон 0878 411248
е-mail ivo.30@abv.bg
Лице за контакт Ивайло Николов Рангелов
Органи на управление Управител - Ивайло Николов Рангелов.
Едноличен собственик на капитала   Ивайло Николов Рангелов.
  Договори за разпространение на програми
Оптикком-България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201582025
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Телефон 02 / 8710184
е-mail s.stoyanova@optic-com.eu
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. "Слатинска" № 23
Лице за контакт Иван Георгиев Стефанов
Органи на управление Управител - Григор Стоименов Аначков.


Едноличен собственик на капитала  Григор Стоименов Аначков.  Договори за разпространение на програми
Оптиккомс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175427796
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, бул. Проф. Цветан Лазаров No 11А
Телефон 0882 444402
е-mail martouzzz@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ул. "Майор Горталов" № 14б, офис 3
Лице за контакт Мартин Бисеров Илиев
Органи на управление Управител - Елена Христова Цекова.
Едноличен собственик на капитала   Елена Христова Цекова.
  Договори за разпространение на програми
Оптилан ЕООД ЕИК 203320872
Държава България
Адрес на управление гр. Самоков 2000, ул. Димитър Димов № 30
Телефон 0884 670393; 0035924005646
е-mail office@optilan-bg.net
Адрес за кореспонденция гр. Ихтиман 2050, ул. Цар Освободител № 119А
Лице за контакт Методи Крумов Митев
Органи на управление Методи Крумов Митев
Едноличен собственик на капитала  Методи Крумов Митев
  Договори за разпространение на програми
Оптилинк Плевен ООД ЕИК 114672735
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064 801807
е-mail p.hristonev@sprint-bg.net
Лице за контакт Петър Любенов Христонев
Органи на управление Пламен Добринов Доков и Петър Любенов Христонев (заедно и поотделно)
Съдружници  Поля Петкова Митова, Алексей Василев Цанков, Ивелин Бориславов Ацов, Илиан Петков Ганев, Веско Ангелов Василев, Здравко Иванов Кръстев, Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, "Спринт" ООД, "Плевен Спринт" ООД, Марио Веселинов Цветанов

  Договори за разпространение на програми
ОПТИНЕТ 2011 ЕООД ЕИК 201455241
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Вероника Цецова Коларска
Едноличен собственик на капитала  Вероника Цецова Коларска
  Договори за разпространение на програми
Оптиплей ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206314650
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. Михаил Такев № 98
Телефон 0899 198576
е-mail optiplay3@gmail.com
Лице за контакт Костадин Костадинов
Органи на управление Управител - Костадин Янакиев Костадинов
Едноличен собственик на капитала  Костадин Янакиев Костадинов
  Договори за разпространение на програми
Оптиспринт ООД ЕИК 114548965
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Гоце Делчев № 1
Телефон 064/970303
е-mail optisprint@optisprint.net
Лице за контакт Ивайло Петков Върбичков
Органи на управление Поля Петкова Митова

Съдружници  Ивайло Петков Върбичков, Спринт ООД

  Договори за разпространение на програми