ПРЕДПРИЯТИЯ

Полтава 73 ЕООД ЕИК 201767376
Държава България
Адрес на управление Припек 6859, ул."Георги Димитров" № 12
Телефон 0894 414118; 0894 474747
е-mail poltava73@abv.bg
Лице за контакт Теолина Красимирова Джуванова
Органи на управление Управител - Теолина Красимирова Джуванова.
Едноличен собственик на капитала   Теолина Красимирова Джуванова.
Договори за авторски права   Профон
  Филмаутор
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 2
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 17.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Припек


Договор с Радио Веселина ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 17.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Припек


Договор с Агенция Атлантик ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 17.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват  с. Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 09.05.2016 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с The Walt Disney Company Limited за разпространение на Disney Channel
Дата на подписване 01.12.2018 г.
Дата на изтичане 30.09.2024 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 01.01.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2024 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват с. Припек


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.01.2012 г.
Дата на изтичане 31.12.2016 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.01.2013 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 22.12.2015 г.
Продължителност в години 4
Автоматично удължаване ДА
Пакет Аналогов
Териториален обхват с. Припек