Име на предприятие
Сим Лан ООД ЕИК 131301344
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител -  Стефан  Иванов Терзийски.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми
Сим Нет ООД - Недействаща ЕИК 131301325
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов  Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов  Терзийски и Мариана Венелинова Желева.  Договори за разпространение на програми
Сим Тв ООД ЕИК 131180572
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2007 ООД ЕИК 175098543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител -  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2008 ООД ЕИК 175098550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20 - ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 / 92625 0888949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Симком 2 ООД ЕИК 130951990
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Пламен Петров, Стефан Терзийски.Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

  Договори за разпространение на програми
Симком 2002 ООД ЕИК 130929823
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Лица, упражняващи контрол СИМ НЕТ 2, ЕИК 131301337
  Договори за разпространение на програми
Сис Нет 05 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200723074
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4004, ул. "Лазо Войвода" № 7, ап. 22
Лице за контакт Димитър Богоридов Ганев
Органи на управление Управител - Димитър Богоридов Ганев.
Едноличен собственик на капитала  Димитър Богоридов Ганев.
  Договори за разпространение на програми
Сислей Билд ООД - Недействаща ЕИК 175434244
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9005, ж.к. "Чайка",бл.7,вх.Г,ет.3,ап.34
Телефон 0897 888133/052633010
е-mail aistvnet@abv.bg
Лице за контакт Александър Василев Тимофеев
Органи на управление Управител - Александър Василев Тимофеев.
  Договори за разпространение на програми
Системс енд Технолъджис ООД - Недействаща ЕИК 201123068
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, бул. 'Сливница', бл. 3, вх. 2, ет. 6, ап. 22
Телефон 052 510677 0897 931946
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Прилеп' № 28
Лице за контакт Румен Шишманов Табаков
Органи на управление Управител - Румен Шишманов Табаков
Съдружници  Румен Шишманов Табаков Цанко Шишманов Табаков
  Договори за разпространение на програми
Сит 70 ООД ЕИК 130994283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg; eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Красимир Миланов Цветков.Съдружници  Красимир Миланов Цветков.

  Договори за разпространение на програми
Сити Кейбъл ЕООД ЕИК 203004644
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул. "Буземска" № 5
Телефон 0895448995
е-mail nmarinov87@gmail.com
Лице за контакт Николай Николаев Маринов
Органи на управление Управител - Николай Николаев Маринов
Едноличен собственик на капитала  Николай Николаев Маринов
  Договори за разпространение на програми
Ситилинк ВМ ООД ЕИК 200855631
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. 'Стоян Кялъчев' № 23
Телефон 092/ 665510;092 665530
е-mail office@m-real.net
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Стоян Кялъчев' №23
Лице за контакт Владимир Любенов Михайлов
Органи на управление Управител -Владимир Любенов Михайлов.
Съдружници  Лора Младенова Петрова, 750 лв.,Кейбъл Ком Холдинг ООД, 1250 лв,.Владимир Любенов Михайлов, 3000 лв.
  Договори за разпространение на програми
Скай Линк ООД ЕИК 121829717
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, бул. 'България', №170
Телефон 0885242525;038 581758
е-mail skailink@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, бул. 'България', №170
Лице за контакт Ванка Тодорова Петева
Органи на управление Управител - Ванка Тодоров Петева.Съдружници  Ванка Тодоров Петева, Иван Христов Андреев.  Договори за разпространение на програми
Скай нет - Враца ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206278407
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. "Остри връх" № 1
Телефон 0879 377673
е-mail mozolini@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. "Река Лева" № 80
Лице за контакт Тихомир Йорданов Иванов
Органи на управление Управител - Тихомир Йорданов Иванов.
Съдружници  Тихомир Йорданов Иванов,Лъчезера Йорданов Иванов, Георги Ивайлов Иванов  Договори за разпространение на програми