ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Силистра Телеком Солюшънс ООД ЕИК 202367794
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" №34
Телефон 0886 348000;086 822346
е-mail info@silistra.tv
Лице за контакт Дойчин Йорданов Доков
Органи на управление Управител -  Дойчин Йорданов Доков.
Съдружници  Каспър  Педерсен , Идентификация 1602752751, държава: ДАНИЯ, 8400 лв.
Дойчин Йорданов Доков, 3600 лв.

  Договори за разпространение на програми
Сим 2005 ООД ЕИК 131440486
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх, А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 1 ЕООД ЕИК 131206348
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 2006 ООД ЕИК 131572462
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел Тв ООД ЕИК 131462899
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми
Сим Лан ООД ЕИК 131301344
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител -  Стефан  Иванов Терзийски.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Сим Нет ООД - Недействаща ЕИК 131301325
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов  Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов  Терзийски и Мариана Венелинова Желева.  Договори за разпространение на програми
Сим Тв ООД ЕИК 131180572
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.


Съдружници  Мариана Венелинова Желева-Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2007 ООД ЕИК 175098543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител -  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2008 ООД ЕИК 175098550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20 - ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 / 92625 0888949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Симком 2 ООД ЕИК 130951990
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Пламен Петров, Стефан Терзийски.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


  Договори за разпространение на програми
Симком 2002 ООД ЕИК 130929823
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


Лица, упражняващи контрол СИМ НЕТ 2, ЕИК 131301337
  Договори за разпространение на програми
Сис Нет 05 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200723074
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4004, ул. "Лазо Войвода" № 7, ап. 22
Лице за контакт Димитър Богоридов Ганев
Органи на управление Управител - Димитър Богоридов Ганев.
Едноличен собственик на капитала  Димитър Богоридов Ганев.
  Договори за разпространение на програми
Сислей Билд ООД - Недействаща ЕИК 175434244
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9005, ж.к. "Чайка",бл.7,вх.Г,ет.3,ап.34
Телефон 0897 888133/052633010
е-mail aistvnet@abv.bg
Лице за контакт Александър Василев Тимофеев
Органи на управление Управител - Александър Василев Тимофеев.
  Договори за разпространение на програми
Системс енд Технолъджис ООД - Недействаща ЕИК 201123068
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, бул. 'Сливница', бл. 3, вх. 2, ет. 6, ап. 22
Телефон 052 510677 0897 931946
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Прилеп' № 28
Лице за контакт Румен Шишманов Табаков
Органи на управление Управител - Румен Шишманов Табаков
Съдружници  Румен Шишманов Табаков Цанко Шишманов Табаков
  Договори за разпространение на програми