ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
САТУРН ТВ ООД ЕИК 114611814
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064810070
е-mail atel@pleven.interbgc.com;www.eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5809, ул. Васил Левски № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Органи на управление Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов (заедно и поотделно)
Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов
  Договори за разпространение на програми
СВ-Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 111587735
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. "Трети март" № 78
Телефон 096 399993
е-mail dani79@net-surf.net
Лице за контакт Стефан Георгиев Цветков
Органи на управление Управител - Стефан Георгиев Цветков .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Георгиев Цветков.
  Договори за разпространение на програми
Сградни Инсталации и Автоматизация ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200725787
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Св. св. Кирил и Методий", бл. 55, ет. 1, офис 103
Телефон 0885 779833
е-mail hristo.valkov@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1220, ж.к. "Надежда 1", бл. 127, вх. Г, ап. 69
Лице за контакт Христо Петров Вълков
Органи на управление Управител - Албена Ананиева Вълкова. 
Съдружници  Албена Ананиева Вълкова, Христо Петров Вълков.
  Договори за разпространение на програми
Север нет ЕООД ЕИК 204566086
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ул. Гео Милев № 114, бл. 58, ет. 13, ап. 71
Телефон 0888686270
е-mail dragomir.iv@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" №24
Органи на управление Драгомир Руменов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Параскева Христова Георгиева
  Договори за разпространение на програми
Сеттрейд ЕООД ЕИК 203521882
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2100, бул. "София" No 11
Телефон 02 4210210
е-mail office@heldy.eu
Лице за контакт Захарин Тодоров Камарев
Органи на управление Управител - Захарин Тодоров Камарев .
Едноличен собственик на капитала  „Сет Сървиз“ ООД
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Сигнал-Ем - Емил Николов - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106072491
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. “Никола Вапцаров” № 3, ап. 81
Телефон 092/ 661865; 0899721921
е-mail margarita1972@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Арда' № 10, вх. Г, ет. 4, ап. 49
Лице за контакт Емил Димитров Николов
Органи на управление Емил  Димитров Нколов
  Договори за разпространение на програми
СИЛИСТРА ТЕЛЕКОМ СОЛЮШЪНС ООД ЕИК 202367794
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. Симеон Велики № 34
Телефон 0886 348000;086 822346
е-mail office@silistra.tv
Лице за контакт Дойчин Йорданов Доков
Органи на управление Дойчин Йорданов Доков
Съдружници  Каспър Педерсен, държава: ДАНИЯ, Дойчин Йорданов Доков
  Договори за разпространение на програми
Сим 2005 ООД ЕИК 131440486
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх, А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници   Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

  Договори за разпространение на програми
СИМ КАБЕЛ 1 ЕООД ЕИК 131206348
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова

Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 2006 ООД ЕИК 131572462
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел Тв ООД ЕИК 131462899
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми
СИМ ЛАН ЕООД ЕИК 131301344
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан  Иванов Терзийски
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Сим Нет ООД - Недействаща ЕИК 131301325
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов  Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов  Терзийски и Мариана Венелинова Желева.  Договори за разпространение на програми
СИМ ТВ ООД ЕИК 131180572
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски (поотделно)


Съдружници  Мариана Венелинова Желева, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2007 ООД ЕИК 175098543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv07@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител -  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


  Договори за разпространение на програми