ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
ЕТ Сигнал-Ем - Емил Николов - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106072491
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. “Никола Вапцаров” № 3, ап. 81
Телефон 092/ 661865; 0899721921
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Арда' № 10, вх. Г, ет. 4, ап. 49
Лице за контакт Емил Димитров Николов
Органи на управление Емил  Димитров Нколов
  Договори за разпространение на програми
СИЛИСТРА ТЕЛЕКОМ СОЛЮШЪНС ООД ЕИК 202367794
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. Симеон Велики № 34
Телефон 0886 348000;086 822346
е-mail [email protected]
Лице за контакт Дойчин Йорданов Доков
Органи на управление Дойчин Йорданов Доков
Съдружници  Каспър Педерсен, държава: ДАНИЯ, Дойчин Йорданов Доков
  Договори за разпространение на програми
Сим 2005 ООД ЕИК 131440486
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected];[email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх, А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници   Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

  Договори за разпространение на програми
СИМ КАБЕЛ 1 ЕООД ЕИК 131206348
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова

Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел 2006 ООД ЕИК 131572462
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected];[email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Сим Кабел Тв ООД ЕИК 131462899
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected];[email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.  Договори за разпространение на програми
СИМ ЛАН ЕООД ЕИК 131301344
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан  Иванов Терзийски
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Сим Нет ООД - Недействащo ЕИК 131301325
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected];[email protected]
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов  Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов  Терзийски и Мариана Венелинова Желева.
  Договори за разпространение на програми
СИМ ТВ ООД ЕИК 131180572
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски (поотделно)


Съдружници  Мариана Венелинова Желева, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Сим Тел 2007 ООД ЕИК 175098543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител -  Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.


  Договори за разпространение на програми
СИМ ТЕЛ 2008 ООД ЕИК 175098550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 / 92625 0888949617
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
СИМКОМ 2 ЕООД ЕИК 130951990
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски, Пламен Петров Петров (поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева


  Договори за разпространение на програми
СИМКОМ 2002 ООД ЕИК 130929823
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова


  Договори за разпространение на програми
Сис Нет 05 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200723074
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4004, ул. "Лазо Войвода" № 7, ап. 22
Лице за контакт Димитър Богоридов Ганев
Органи на управление Управител - Димитър Богоридов Ганев.
Едноличен собственик на капитала  Димитър Богоридов Ганев.
  Договори за разпространение на програми
Сислей Билд ООД - Недействащo ЕИК 175434244
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9005, ж.к. Чайка,бл.7,вх.Г,ет.3,ап.34
Телефон 0897 888133
Лице за контакт Александър Василев Тимофеев
Органи на управление Управител - Александър Василев Тимофеев.

Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Александър Василев Тимофеев.

  Договори за разпространение на програми