ПРЕДПРИЯТИЯ

Тв нет плюс ЕООД - Недействаща ЕИК 201717665
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. 'Овча купел', бл. 525, вх. Д, ет. 3, ап. 125
Телефон 0899 906555;0899 906590
е-mail yoanna_sub@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1553, ул. "Коломан" № 1-3, ет. 1
Лице за контакт Йордан Иванчев Десподов
Органи на управление Управител - Йордан Иванчев Десподов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Иванчев Десподов
Договори за разпространение на програми Договор с Апримис за разпространение на PLANETA 4K / ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 01.09.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват с. Аканджиево, с.Алеко Константиново, с.Баня, с.Батак, гр.Белово,с.Бошуля,с.Братаница, с.Бъта,с.Варвара,Ветрендол,гр.Велинград,с.Величково, гр.Ветрен , с.Ветрен Дол, с.Виноградец, с.Габровница,  с.Гелеменово,с. Главиница, с.Дебръщица, с.Динката, с.Добровница, гр. Долна Баня, гр.Драгиново, с.Драгор, с. Дъбравите, с.Елшица, с. Звъничево, с.Злокучене, с.Ивайло, с.Калугерово, с. Капитан Димитриево, с.Карабунар, с.Ковачево, гр. Кричим, гр.Костенец, с.Левски, с.Лесичово, сЛозен, с.Ляхово,с.Мокрище, с.Момина Кллисура, с. Момин проход, с.Огняново, с.Оборище, гр.Пазарджик, гр.Пещера, гр.Перущица, с.Пищигово, с.Попинци,с.Радилово, с.Радуил, с.Росен, с.Сарая,с. Семчиново, гр.Септември, с.Сестримо,с. Симеоновец,с. Синитово, с.Стрелча, гр.Съединение, с.Устина, с.Хаджиево, с.Црънча, с.Черногорово, с.Юнаците.