ПРЕДПРИЯТИЯ

Стимар - 7 ЕООД - Недействащo ЕИК 175437890
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април №6,ет.1,ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева - Атанасова

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ, "Стимар - 7" ЕООД  уведомява ,че не е предоставяло  услугата "Разпространение на радио -  и телевизионни програми" през периода 25.08.2020 г. - 24.02.2021 г.