ПРЕДПРИЯТИЯ

Спринтнет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200960340
Държава България
Адрес на управление Нови хан 2110, ул. "Елин Пелин" № 3
Телефон 0887860255;0879 010243
е-mail [email protected]
Органи на управление Станислав Валентинов Иванов, Васил Колев Колев.

Съдружници  Станислав Валентинов Иванов, Васил Колев Колев.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ предприятието "Спринтнет" ООД уведомява, че за периода 25.08.2017г - 24.02.2018г. не е разпространявало радио  - и телевизионни програми.