ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Комнет България Холдинг ООД ЕИК 102151443
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Константин Величков № 34
Уеб сайт www.comnet.bg
Лице за контакт Иван Желязков Иванов
Органи на управление Управител - Иван Желязков Иванов

Съдружници  Иван Желязков Иванов, Петьо Недев Петков,Тодор Иванов Белов,Иван Дочев Иванов,Златина Валентинова Аврамова,Петър Валентинов Хараламбов, Йордан Петков Йорданов, Николай Йорданов Йорданов, Ивайло Йорданов Йорданов.

  Договори за разпространение на програми
Комнет София ЕООД - Недействащo ЕИК 204677553
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Македония" № 21, 1 ет.1, ап.1
Телефон 0888 313141
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, Царибродска № 94, ет. 3
Лице за контакт Стойчо Енчев Стойчев
Органи на управление Представители - Стойчо Енчев Стойчев, Николай Иванов Колев, Тоньо Минчев Тонев, Пресиян Стойчев Енчев
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите - Стойчо Енчев Стойчев, Тоньо Минчев Тонев,  Пресиян Стойчев Енчев, Николай Иванов Колев,
  Договори за разпространение на програми
Комсис България ООД - Недействащo ЕИК 175280357
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Позитано" № 9
Телефон 885908193
е-mail info@comsys.biz
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - “Автозаложна къща Сити ” ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Корект Сервиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 102904784
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. "Славейков", бл. 28, вх. 7, ет. 7, ап. 21
Телефон 0888 239706
е-mail korekt_serwiz@abv.bg
Лице за контакт Цветомир Върбанов Върбанов
Органи на управление Управител - Цветомир Върбанов Върбанов.
Едноличен собственик на капитала  Цветомир Върбанов Върбанов.
  Договори за разпространение на програми
КРАКРА АД ЕИК 823090000
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, пл. Кракра Пернишки, хотел Струма - партер №1
Телефон 076/ 603931; 076/ 600201; 076 600548
е-mail office@krakra.net
Лице за контакт Петър Илиев Киров
Органи на управление Кирил Илиев Спасов, Людмил Данаилов Стойков, Петър Илиев Киров  (заедно)


Акционери  ККК Инвест ООД, Кракра Инвест ЕООД, Селф ООД, КТВ ООД
Лица, упражняващи контрол 1. ККК Инвест ООД, ЕИК 823088394, с управител Петър Илиев Киров и съдружници Божидар Тошев Караджинов, Ваня Борисова Рашева, Кракра Инвест ЕООД
2. Кракра Инвест ЕООД, ЕИК 113055001, с управител и едноличен собственик на капитала Людмил Данаилов Стойков 
3. Селф ООД, ЕИК 823080337, с управител Людмил Данаилов Стойков и съдружници Людмил Данаилов Стойков, Николай Ванчов Стоянчов, Емил Илиев Коцев
4. КТВ ООД, ЕИК 113054771, с управител Кирил Илиев Спасов и съдружници Кирил Илиев Спасов и Красимир Любчов Павлов  Договори за разпространение на програми
Кристо Комерс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200624998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Европа" № 41
Лице за контакт Любен Цеков Любенов
Органи на управление Управител - Любен Цеков Любенов.
Едноличен собственик на капитала   Любен Цеков Любенов.
  Договори за разпространение на програми
КТ Бор 2009 ООД ЕИК 200684721
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail satcompl@satcom.bg
Лице за контакт Алексей Василев Цанков
Органи на управление Пламен Добринов Доков, Алексей Василев Цанков (заедно и поотделно)
Съдружници  Спринт ООД, Елизабета Петкова Бакърджиева, Ивайло Стефанов Кожухаров, Ивалин Пенков Тодоров, Алексей Василев Цанков
  Договори за разпространение на програми
КТ Верея ООД ЕИК 130433606
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, бл. 25, ап. 9
Телефон 0887029663
е-mail d.m.consult@abv.bg
Лице за контакт Галина Иванова
Органи на управление Живко Иванов Жиков
Съдружници  Живко Иванов Жиков, Файбър Оптикс България ООД
  Договори за разпространение на програми
КТВ Истър ООД ЕИК 118014332
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. Христо Смирненски № 2
Телефон 086/ 820910; 0886 431659
е-mail istarf@istar-link.com
Лице за контакт Анатолий Иванов Стоянов
Органи на управление Живко Иванов Жиков
Съдружници  Живко Иванов Жиков, Милчо Раданов Златев
  Договори за разпространение на програми
КТВ-Брезник ООД - Недействащo ЕИК 113016347
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. Кракра № 57
Телефон 0888 332727
е-mail ktvbreznik@abv.bg
Лице за контакт Стефан Стефанов
Органи на управление Управител - Красимир Любчов Павлов.
Съдружници  Красимир Любчов Павлов, Кирил Илиев Спасов, "Кракра Инвест",ЕИК 113055001.

  Договори за разпространение на програми
КУБРАТ КАБЕЛ ООД ЕИК 114606799
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail kubratkabel@optisprint.net
Лице за контакт Алекси Василев Алексиев
Органи на управление Пламен Добринов Доков
Съдружници  Алекси Василев Алексиев, Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Елизабет Петкова Бакърджиева, Спринт ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
КУЛБОКС АД ЕИК 115100705
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, р-н Източен, ул. Архитект Камен Петков № 1А, Бизнес сграда Лайм Трий, ет. 1
Телефон 02/ 4390060; 032 399 991; 02 / 4390010
е-mail office@cooolbox.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 4, офис 5
Лице за контакт Иво Теодоров Димитров
Органи на управление Иво Теодоров Димитров
Акционери  Съвет на директорите - Иво Теодоров Димитров, Стоил Панайотов Тодоров, Мария Кунчева Димитрова
  Договори за разпространение на програми
Кулсат ООД ЕИК 114126857
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kulsat@optisprint.net
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление  Пламен Петров Петров

Съдружници  Пламен Петров Петров, Спринт ООД, Михаил Вътов Йотов
  Договори за разпространение на програми
Л и Л Инвестмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204657821
Държава България
Адрес на управление гр. Димитровград 6400, ул. "Емилиян Станев", бл. 6, вх. Б, ап. 4
Лице за контакт Любомир Стоев Монев
Органи на управление Управители - Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
Съдружници  Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
  Договори за разпространение на програми
Лазур ООД ЕИК 106579788
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Арда № 8
Телефон 092/ 665530; 092/ 661094; 0888 340 736
е-mail DANKOVA@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев № 23
Лице за контакт Красимир Петков Стефанов
Органи на управление  Красимир Петков Стефанов
Съдружници  Красимир Петков Стефанов, Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
  Договори за разпространение на програми