ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Кракра АД ЕИК 823090000
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Телефон 076/ 603931; 076/ 600201; 076 600548
е-mail office@krakra.net
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, пл.Кракра Пернишки, хотел Струма-партер №1
Лице за контакт Петър Илиев Киров
Органи на управление Представляващи - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков (заедно)
Съвет на директорите - Кирил Илиев Спасов, Петър Илиев Киров, Людмил Данаилов Стойков

Акционери  КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001
КТВ ООД, ЕИК 113054771
Селф ООД, ЕИК 823080337

Лица, упражняващи контрол 1. КРАКРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК 113055001 с управител Людмил Данаилов Стойков и собственик на капитала - Диляна Людмилова Стойкова
2. КТВ ООД, ЕИК 113054771 с управител Кирил Илиев Спасов и съдружници - Кирил Илиев Спасов и Красимир Любчов Павлов
3. Селф ООД, ЕИК 823080337 с управител Людмил Данаилов Стойков и съдружници -  Николай Ванчов Стоянчов, Емил Илиев Коцев, Людмил Данаилов Стойлов


  Договори за разпространение на програми
Кристо Комерс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200624998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Европа" № 41
Лице за контакт Любен Цеков Любенов
Органи на управление Управител - Любен Цеков Любенов.
Едноличен собственик на капитала   Любен Цеков Любенов.
  Договори за разпространение на програми
КТ Бор 2009 ООД ЕИК 200684721
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satcompl@satcom.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Алексей Василев Цанков
Органи на управление Управители - Пламен Добринов Доков, Алексей Василев Цанков.
Съдружници  "Спринт" ООД, ЕИК 114613893, Алексей Василев Цанков, Елизабета Петкова Бакърджиева, Милен Илиев Енчев, Ивайло Стефанов Кожухаров, Ивалин Пенков Тодоров
  Договори за разпространение на програми
КТ Верея ООД ЕИК 130433606
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. 'Бъкстон', бл. 25, ап. 9
Телефон 0887029663
е-mail d.m.consult@abv.bg
Лице за контакт Галина Иванова
Органи на управление Управител - Живко Иванов Жиков.
Съдружници  Живко Иванов Жиков, "Файбър Оптикс България" ООД, ЕИК 131359187.
  Договори за разпространение на програми
КТВ Истър ООД ЕИК 118014332
Държава България
Адрес на управление гр. Силистра 7500, ул. 'Христо Смирненски' № 2
Телефон 086/ 820910; 0886 431659
е-mail istarf@istar-link.com
Адрес за кореспонденция гр. Силистра 7500, ул. 'Христо Смирненски' № 2
Лице за контакт Анатолий Иванов Стоянов
Органи на управление Управител - Живко Иванов Жиков.
Съдружници  Живко Иванов Жиков, Милчо Раданов Златев.
  Договори за разпространение на програми
КТВ-Брезник ООД - Недействаща ЕИК 113016347
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. 'Кракра' № 57
Телефон 0888 332727
е-mail ktvbreznik@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. 'Кракра' № 57
Лице за контакт Стефан Стефанов
Органи на управление Управител - Красимир Любчов Павлов.
Съдружници  Красимир Любчов Павлов, Кирил Илиев Спасов, "Кракра Инвест",ЕИК 113055001.
  Договори за разпространение на програми
Кубрат Кабел ООД ЕИК 114606799
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail kubratkabel@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Лице за контакт Алекси Василев Алексиев
Органи на управление Управител - Петър Любенов Христонев.
Съдружници  "Спринт" ООД, Алекси Василев Алексиев,Алексей Василев Цанов, Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Елизабет Петкова Бакърджиева.
Лица, упражняващи контрол Спринт ООД, Алекси Василев Алексиев, Алексей Василев Цанков, Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Елизабета Петкова Бакърджиева.
  Договори за разпространение на програми
Кулбокс АД ЕИК 115100705
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Архитект Камен Петков"№1А,бл.Бизнес сграда "Лайм Трий"ет.1
Телефон 02/ 4390060; 032 399 991; 02 / 4390010
е-mail office@cooolbox.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 'Стефан Веркович' № 3, ет.4, ап. 5
Лице за контакт Иво Теодоров Димитров
Органи на управление Представител - Иво Теодоров Димитров.
Акционери  Съвет на директорите - Иво Теодоров Димитров, Стоил Панайотов Тодоров, Мария Кунчева Димитрова.
  Договори за разпространение на програми
Кулсат ООД ЕИК 114126857
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail kulsat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Управител - Пламен Петров Петров.
Съдружници  Пламен Петров Петров, "Спринт"Т ООД, ЕИК 114613893,Михаил Вътов Йотов.
  Договори за разпространение на програми
Л и Л Инвестмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204657821
Държава България
Адрес на управление гр. Димитровград 6400, ул. "Емилиян Станев", бл. 6, вх. Б, ап. 4
Лице за контакт Любомир Стоев Монев
Органи на управление Управители - Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
Съдружници  Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
  Договори за разпространение на програми
Лазур ООД ЕИК 106579788
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Арда № 8
Телефон 092/ 665530; 092/ 661094; 0888 340 736
е-mail DANKOVA@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев № 23
Лице за контакт Красимир Петков Стефанов
Органи на управление  Красимир Петков Стефанов
Съдружници  Красимир Петков Стефанов, Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
  Договори за разпространение на програми
ЛанМакс Нет ООД ЕИК 201476132
Държава България
Адрес на управление Златарица 5090, ул."Стефан Попстоянов" №8
Телефон 0885 656 535
е-mail ani_tedi@abv.bg
Лице за контакт Стоян Тодоров Евтимов
Органи на управление Управител-Стоян Тодоров Евтимов.
Съдружници  Стоян Тодоров Евтимов, Анета Ѝорданова Евтимова


  Договори за разпространение на програми
Ланстар ООД ЕИК 203035407
Държава България
Адрес на управление Войводиново 4135, ул. "Христо Ботев" № 57 A
Телефон 03101 2552
е-mail office@lanstarbg.com
Лице за контакт Димитър Георгиев Чолаков
Органи на управление Управители - Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков.
Съдружници  Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков.
  Договори за разпространение на програми
Лафи ООД ЕИК 124102185
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9600, ж.к. “Балик”, бл. 31, вх. А, ет. 4, ап. 11
Телефон 0579/ 75034;0579/ 72986
е-mail lafy@balchik.net
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, ул. 'Варненска' № 2, вх. Б
Лице за контакт Михаил Костадинов Михайлов
Органи на управление Управител - Борислав Василев Лафазански.
Съдружници  Борислав Василев Лафазански, Мария Михайлова Лафазанска .
  Договори за разпространение на програми
Линк + ООД ЕИК 108517755
Държава България
Адрес на управление гр. Момчилград 6800, ул. 'Георги Бенковски' № 22
Телефон 03631 7315
е-mail office@link.bg
Адрес за кореспонденция гр. Момчилград 6800, ул. 'Георги Бенковски' № 22
Лице за контакт Ерджан Абдулазис Бекир
Органи на управление  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов.

Съдружници  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов
  Договори за разпространение на програми