Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Ета Рупци ЕООД ЕИК 201804910
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Чомаковци ЕООД ЕИК 201804796
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА-Желева ЕООД ЕИК 203271507
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев No 20
Адрес за кореспонденция гр. София 1113,
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева 
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Етропол Кабел Къмпани ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 13055866 3
Държава България
Адрес на управление Етрополе 2180, бул. "Руски" No 65А, ет. 2, ап. 3
Лице за контакт Бойко Христов Ботев
Органи на управление Управител - Бойко Христов Ботев.
Съдружници  Бойко Христов Ботев , Димитър Петров Балов.
  Договори за разпространение на програми
Еър лан ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201196575
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Хемус" No 51, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон 0888 343087
е-mail eko_stroi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. "Голо Бърдо" № 26, вх. В, ет. 5, ап. 56
Лице за контакт Александър Павлов Спасов
Органи на управление Александър Павлов Спасов - управител
Едноличен собственик на капитала  Александър Павлов Спасов - Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
ЕЪРУАН ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123761706
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. "Гладстон" №57,вх.В,ет.1,ап.51
Телефон 0886 671874
е-mail airwan_kz@abv.bg
Лице за контакт Красимир Тошев Дончев
Органи на управление Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева -управители
Съдружници  Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева.
  Договори за разпространение на програми
ЖИА-72 ЕООД - Недействаща ЕИК 128057257
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Телефон 046/ 663366
е-mail nikolov_sv@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. 'Крали Марко' № 72
Лице за контакт ЖИВКО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
Органи на управление Управител - Живко Василев Николов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Живко Василев Николов.
  Договори за разпространение на програми
Жостов ЕООД ЕИК 204950079
Държава България
Адрес на управление Петрово 2815, ул. "Двадесет и първа" № 16
Телефон 0888210275
е-mail jostoff@gmail.com
Лице за контакт Любомир Василев Жостов
Органи на управление Управител- Любомир Василев Жостов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Любомир Василев Жостов.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Зенаев - Фатме Молаали - Недействаща ЕИК 101656542
Държава България
Адрес на управление Господинци 2914, с. Господинци
Органи на управление Фатме Елмаз Молаали
  Договори за разпространение на програми
Зоната Свищов ЕООД - Недействаща ЕИК 201209325
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Хемус 2, вх. А, ап.2, ет.1
Телефон 0631/6-44-22;0700 20220
е-mail www.thezone.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул."Цанко Церковски" № 24
Органи на управление Управител-Михалка Димитрова Христова.
Едноличен собственик на капитала  Михалка Димитрова Христова-Едноличен собственик на капитала.
  Договори за разпространение на програми
И Кънект ООД - Недействаща ЕИК 112547925
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул."Константин Величков" №20,ет.2
Телефон 034 448330
е-mail office@iconnect.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 7А, магазин № 7
Лице за контакт Стойко Христосков Нейчев
Органи на управление Управител - Стойко Христосков Нейчев.
Съдружници  Стойко Христосков Нейчев, Димитър Йорданов Катранков,Иван ЖелязковИванов,.КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД.  Договори за разпространение на програми
ЕТ Иван Парасков - Дети - Недействаща ЕИК 101140814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, кв.Еленово, бл.36, вх.Б, ет.7, ап.21
Телефон 073/ 43813
Лице за контакт Иван Петров Парасков
Органи на управление Иван Петров Парасков
  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД - Недействаща ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail www.pla_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление Управител - Пламен Пейков Колев.

Съдружници  Пламен Пейков Колев, Борис Димитров Дойчинов, Ивайло драганов Миков, Крум Николов Хаджиянев.  Договори за разпространение на програми
Изгрев-99 ООД - Недействаща ЕИК 101503614
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2800, ул. "Драгоман"' № 182
Телефон 0899 173030
е-mail toniivanova@hotmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, ул. 'Хан Крум' № 12
Лице за контакт ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МАВРУЗОВА
Органи на управление Управител - Валери Огнянов Димитров.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Валери Огнянов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Източна Телекомуникационна Компания АД - Недействаща ЕИК 131097411
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Лилия № 20
е-mail ystaykova@etcc.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 105, Комплекс Лиди Р
Лице за контакт Янита Гочева Стайкова
Органи на управление Управител-Пламен Борисов Балев .
Акционери  Съвет на директорите:Пламен Борисов Балев, Емил Иванов Иванов, Николай Димчев Ѝорданов.
  Договори за разпространение на програми