ПРЕДПРИЯТИЯ

Макском-Инвест ЕООД - Недействаща ЕИК 102617994
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'ул.Гладстон No 28
Телефон 056/ 841739;0879685100
е-mail maxcom2000@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Фердинандова' № 55
Лице за контакт Николай Георгиев Райков
Органи на управление Управител - Николай Георгиев Райков.
Лица, упражняващи контрол Николай Георгиев Райков
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ предприятието  "МаксКом-Инвест" ЕООД, информира СЕМ, че не  разпространява  тв.програми по кабелната си мрежа.