ПРЕДПРИЯТИЯ

Мер 2004 ООД - Недействаща ЕИК 130994237
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. “Петко Р.Славейков” № 47
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1606, ул. "20-ти април" № 6, ет. 1, ап. 1
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Георги Петров Георгиев.
Договори за разпространение на програми