ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
ЗОД БГ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201319704
Държава България
Адрес на управление гр. София 1574, ж.к. Христо Смирненски, бл. 39, вх. В, ет. 9, ап. 69
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Йорданов Палев
Органи на управление Управител - Георги Йорданов Палев
Едноличен собственик на капитала  Георги Йорданов Палев

  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД - Недействащo ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление Управител - Пламен Пейков Колев.


Съдружници  Пламен Пейков Колев, Борис Димитров Дойчинов,  Крум Николов Хаджиянев.
  Договори за разпространение на програми
ИДСОФТ 1001 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206850519
Държава България
Адрес на управление Юнаците 4420, ул. Четиридесет и трета № 14
Телефон 0879350370
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитър Петков Славков
Органи на управление Управител - Димитър Петков Славков
Едноличен собственик на капитала  Димитър Петков Славков

  Договори за разпространение на програми
Източна Телекомуникационна Компания АД - Недействащo ЕИК 131097411
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Лилия № 20
Лице за контакт Пламен Борисов Балев
Органи на управление Представител - Пламен Борисов Балев .

Съвет на директорите - Дата на изтичане на мандата: 10.07.2024 г.
Начин, по който се определя мандатът: Съгласно Протокол от извънредно общо събрание от 10.07.2019 г. мандатът на членовете на съвета на директорисе е 5 години от избирането им.
Пламен Борисов Балев,
Цветанка Йорданова Стаменова,
Калин Володиев Костов

Акционери  Пламен Борисов Балев

  Договори за разпространение на програми
Източни Родопи ООД ЕИК 108572602
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ж.к.." Гледка", ул. "Стоян Терзиев" № 1
Телефон 0889 86 60 00; 0391/ 89000
факс 0391/ 89000
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, ж.к.. "Гледка", ул. "Стоян Терзиев" № 1
Лице за контакт Георги Господинов Илиев
Органи на управление Управител - Георги Господинов Илиев
Съдружници  Невена Боянова Крачолова, Георги Господинов Илиев
  Договори за разпространение на програми
иКЕН ЕООД - Недействащo ЕИК 205445643
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, бул. Драган Цанков, бл. 31Б, ап. 14
Адрес за кореспонденция гр. София,
Лице за контакт Евгений Любенов Пеев
Органи на управление Управител - Евгений Любенов Пеев
Едноличен собственик на капитала  Евгений Любенов Пеев
  Договори за разпространение на програми
Иком Сървиз АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131203779
Държава България
Адрес на управление гр. София 1715, ж.к. София парк, бл.16 Б, ет.1, ап.2
Телефон 062/ 628012; 02/ 9880571
факс 02/ 9880572
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Ивелина Асенова Данаилова
Органи на управление Представител - Кирил Георгиев Георгиев
Акционери  Съвет на директорите: Кирил Георгиев Георгиев, Петьо Петров Стайков, Красимир Николов Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД ЕИК 202993595
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, р-н Подуяне, ул. 544-та № 18, ет. 1, ап. 1
Телефон 0898481572
е-mail [email protected]; [email protected]
Органи на управление Светлозар Веселинов Морфов
Едноличен собственик на капитала  Светлозар Веселинов Морфов
  Договори за разпространение на програми
Интелигентна Енергия ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131392493
Държава България
Адрес на управление гр. София 1137, в.з. "Градище", ул. "Първа" № 1
Телефон 0895 536433
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. "Бели брези" , бл. 20
Лице за контакт Ивайло Методиев Лехов
Органи на управление Управител - Ивайло Методиев Лехов.
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Методиев Лехов.
  Договори за разпространение на програми
Интервижън 2010 ЕООД ЕИК 201199557
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Цар Асен ' № 18
Телефон 0894 390186:0879823730
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Коево № 3 - партер
Лице за контакт Здравко Андонов Янакиев
Органи на управление Управител - Здравко Андонов Янакиев
Едноличен собственик на капитала  Здравко Андонов Янакиев
  Договори за разпространение на програми
Интернет Сървис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 127041015
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. "Плиска" No 36
Телефон 0888 818191; 054 919191
е-mail [email protected]
Органи на управление Управители - Кирил Божков Стоянов , Ивайло Стоянов Иванов.
Съдружници  Кирил Божков Стоянов, Ивайло Стоянов Иванов, Владислав Родинов Величков.

  Договори за разпространение на програми
ИНТЕРСАТ ООД ЕИК 816093327
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, бул. Георги Димитров № 21, ет. 1, ап. 3
Телефон 0885885979; 0878794734
е-mail [email protected]
Лице за контакт Веселин Веселинов
Органи на управление Веселин Иванов Веселинов
Съдружници  Здравко Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова, Румен Любомиров Бонев, Цветослав Мирославов Захариев, Веселин Иванов Веселинов, Вирджиния Руменова БоневаЛица, упражняващи контрол
  Договори за разпространение на програми
Иси Комуникейшън ЕООД - Недействащo ЕИК 127043404
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. Васил Левски № 42, ап. 8
Телефон 0898419090
Лице за контакт Илиан Стойков Иванов
Органи на управление Управител - Илиан Стойков Иванов.

Едноличен собственик на капитала   Илиан Стойков Иванов.
  Договори за разпространение на програми
ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 130460283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
Телефон +359 2 4158001
е-mail [email protected]
Уеб сайт https://www.yettel.bg/
Органи на управление Марек Слачик (Чешка Република), Джейсън Кристос Кинг (Канада), Лукаш Кубеса (Чешка Република)
(дружеството се представлява от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета на директорите)

Прокурист: Богдан Узелац (Сърбия) - само заедно с двама от членовете на Съвета на директорите

Едноличен собственик на капитала  Пи Пи Еф Ти Ем Бидко 1 Ен. Ви., чуждестранно юридическо лице, Нидерландия
  Договори за разпространение на програми
К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление Управители - Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.Съдружници  Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.
  Договори за разпространение на програми