ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
ЖОСТОВ ЕООД ЕИК 204950079
Държава България
Адрес на управление Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Телефон 0888210275
е-mail jostoff@gmail.com
Лице за контакт Любомир Василев Жостов
Органи на управление Любомир Василев Жостов
Едноличен собственик на капитала  Любомир Василев Жостов
  Договори за разпространение на програми
Ивоком ООД - Недействаща ЕИК 131082085
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. 'Разсадника', бл. 24, вх. А, партер
Телефон 02/ 9200210
е-mail www.pla_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 5-то магазинно помещение
Лице за контакт Пламен Пейков Колев
Органи на управление Управител - Пламен Пейков Колев.

Съдружници  Пламен  Колев, Борис  Дойчинов,  Крум Хаджиянев.  Договори за разпространение на програми
Източна Телекомуникационна Компания АД - Недействаща ЕИК 131097411
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Лилия № 20
е-mail ystaykova@etcc.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, бул. Цариградско шосе № 105, Комплекс Лиди Р
Лице за контакт Янита Гочева Стайкова
Органи на управление Управител-Пламен Борисов Балев .
Акционери  Съвет на директорите:Пламен Борисов Балев, Емил Иванов Иванов, Николай Димчев Ѝорданов.
  Договори за разпространение на програми
Източни Родопи ООД ЕИК 108572602
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ж.к.." Гледка", ул. "Стоян Терзиев" № 1
Телефон 0889 86 60 00; 0391/ 89000
факс 0391/ 89000
е-mail chimbul@abv.bg; iztochi_rodopi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, ж.к.. "Гледка", ул. "Стоян Терзиев" № 1
Лице за контакт Георги Господинов Илиев
Органи на управление Управител - Георги Господинов Илиев
Съдружници  Невена Боянова Крачолова, Георги Господинов Илиев
  Договори за разпространение на програми
ИКЕН ЕООД - Недействаща ЕИК 205445643
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, бул. "Драган Цанков", бл. 31Б, ап. 14
Телефон 0887 666448
е-mail iken_bg@outlook.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1712, ж.к. "Младост 3", бл. 376, ет. 13, ап. 62
Лице за контакт Евгений Любенов Пеев
Органи на управление Управител - Евгений Любенов Пеев
Едноличен собственик на капитала  Евгений Любенов Пеев
  Договори за разпространение на програми
Иком Сървиз АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131203779
Държава България
Адрес на управление гр. София 1715, ж.к. София парк, бл.16 Б, ет.1, ап.2
Телефон 062/ 628012; 02/ 9880571
факс 02/ 9880572
е-mail pangelova@cablebg.net; ivelina@ekcarevec.com
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Ивелина Асенова Данаилова
Органи на управление Представител - Кирил Георгиев Георгиев
Акционери  Съвет на директорите: Кирил Георгиев Георгиев, Петьо Петров Стайков, Красимир Николов Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
ИНВИВО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД ЕИК 202993595
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, р-н Подуяне, ул. 544-та № 18, ет. 1, ап. 1
Телефон 0898481572
е-mail sales@invivo.bg; office@invivo.bg
Органи на управление Светлозар Веселинов Морфов
Едноличен собственик на капитала  Светлозар Веселинов Морфов
  Договори за разпространение на програми
Иникон 2010 ЕООД - Недействаща ЕИК 2011032533
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. "Дружба 2",бл. 310 А, вх.А,ет.5, ап.16
Телефон 0899 862269
е-mail oficce@inikon2010.com
Адрес за кореспонденция Елин Пелин 2100, пл. "Николай Чудотворец" № 2
Лице за контакт Николай Иванов Константинов
Органи на управление Управител - Николай Иванов Константинов.
Едноличен собственик на капитала   Николай Иванов Константинов.
  Договори за разпространение на програми
Интелигентна Енергия ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131392493
Държава България
Адрес на управление гр. София 1137, в.з. "Градище", ул. "Първа" № 1
Телефон 0895 536433
е-mail i.lehov@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. София, ж.к. "Бели брези" , бл. 20
Лице за контакт Ивайло Методиев Лехов
Органи на управление Управител - Ивайло Методиев Лехов.
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Методиев Лехов.
  Договори за разпространение на програми
Интервижън 2010 ЕООД ЕИК 201199557
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Цар Асен ' № 18
Телефон 0894 390186:0879823730
е-mail iintervisioneood@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. Коево № 3 - партер
Лице за контакт Здравко Андонов Янакиев
Органи на управление Управител - Здравко Андонов Янакиев
Едноличен собственик на капитала  Здравко Андонов Янакиев
  Договори за разпространение на програми
Интернет Сървис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 127041015
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. "Плиска" No 36
Телефон 0888 818191; 054 919191
е-mail office@iservice.bg
Органи на управление Управители - Кирил Божков Стоянов , Ивайло Стоянов Иванов.
Съдружници  Кирил Божков Стоянов, Ивайло Стоянов Иванов, Владислав Родинов Величков.

  Договори за разпространение на програми
ИНТЕРСАТ ООД ЕИК 816093327
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, бул. Георги Димитров № 21, ет. 1, ап. 3
Телефон 0885885979; 0878794734
е-mail intersatbg@gmail.com
Лице за контакт Веселин Веселинов
Органи на управление Веселин Иванов Веселинов
Съдружници  Здравко Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова, Румен Любомиров Бонев, Цветослав Мирославов Захариев, Веселин Иванов Веселинов, Вирджиния Руменова БоневаЛица, упражняващи контрол
  Договори за разпространение на програми
Иси Комуникейшън ЕООД - Недействаща ЕИК 127043404
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. 'Васил Левски' № 42, ап. 8
Телефон 0898419090
Адрес за кореспонденция гр. София 1336, ж.к. 'Люлин 3', бл. 316, вх. В, ет. 6, ап. 54
Лице за контакт Илиан Стойков Иванов
Органи на управление Управител -Илиан Стойков Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Илиан Стойков Иванов.
  Договори за разпространение на програми
ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 130460283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
Телефон +359 2 4158001
е-mail receptions@yettel.bg
Уеб сайт https://www.yettel.bg/
Органи на управление Марек Слачик, Джейсън Кристос Кинг, Ян Каданик
(Джейсън Кристос Кинг заедно с Марек Слачик или
Джейсън Кристос Кинг заедно с Ян Каданик)

Едноличен собственик на капитала  Пи Пи Еф Ти Ем Бидко 1 Би. Ви., чуждестранно юридическо лице, Нидерландия
  Договори за разпространение на програми
К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail info@unisat.tv
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление Управители - Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.Съдружници  Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.
  Договори за разпространение на програми