Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Електроника НС ЕООД ЕИК 125021697
Държава България
Адрес на управление гр. Търговище 7700, ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Телефон 060163900; 0601 63800; 0897 803269
е-mail r.atanasov@elnics.com
Адрес за кореспонденция ул.Струма № 3; ет.4; ап.12
Органи на управление Никола Станчев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
Еленово - Сервиз ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 101638843
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул.'Св. Иван Рилски' №10
Телефон 0895500488
е-mail vasenskis@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул.'Александър Стамболийски' № 77, ет. 10
Лице за контакт Слави Митков Въсенски
Органи на управление Слави Митков Въсенски
Съдружници  Милена Хоай Нгуен, Ина Хоай Нгуен, Петър Богданов Колев, Слави Митков Въсенски,Петър Димитров Павлов
  Договори за разпространение на програми
Елия - Н ООД ЕИК 114120434
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064801807
е-mail ktelia@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Константин Величков № 4, бл. Юпитер, ап.3
Органи на управление Управители - Веско Ангелов Василев и Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Веско Ангелов Василев и "Спринт" ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
ЕЛИЯС ЕООД - Недействаща ЕИК 200427837
Държава България
Адрес на управление гр. София 1330, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 10, вх. Д, ет. 5, ап. 154
Телефон 0882203417;0894 523031
е-mail nevzich@gmail.com
Лице за контакт Назвие Назми Бедриева
Органи на управление Управител - Назвие Назми Бедриева .
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Назвие Назми Бедриева.
  Договори за разпространение на програми
Елфе ЕООД ЕИК 119659535
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Телефон 0889 502869; 0454/ 2800 - 2022
е-mail ferer@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул."Симеоновско шосе" № 99 Б,ет.1,ап.1
Лице за контакт Ферер Петров Стайков
Органи на управление Управител - Ферер Петров Стайков.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ферер Петров Стайков.
  Договори за разпространение на програми
Ем Си Ен Линк ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107556890
Държава България
Адрес на управление гр. Севлиево 5400, ул. "Опълченска" No 42, вх. А, ап. 6
Телефон 0888 254648
е-mail mcnlink@abv.bg
Лице за контакт Мариян Симеонов Джелепск
Органи на управление Управител - Мариян Симеонов Джелепски.
Съдружници  Мариян Симеонов Джелепски, Христофор Станиславов Станев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Емили Нет - Велизар Летков ЕИК 201400259
Държава България
Адрес на управление Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Телефон 0879 869830
е-mail emilinet@abv.bg; teri_vl@abv.bg
Адрес за кореспонденция Вълкосел 2930, ул. 'Бузлуджа' № 41
Лице за контакт Велизар Лилов Летков
Органи на управление Управител - Велизар Лилов Летков
  Договори за разпространение на програми
Емком 2002 ООД ЕИК 130951944
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
е-mail tv01@abv.bg; emkom2002@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Емнет ЕООД - Недействаща ЕИК 200530417
Държава България
Адрес на управление Нови пазар 9900, ул. "Хан Аспарух"№ 15
Телефон 0892334200
е-mail metman@abv.bg
Лице за контакт Емилиян Цветанов Кънев
Органи на управление Управител - Емилиян Цветанов Кънев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Емилиян Цветанов Кънев.
  Договори за разпространение на програми
Емсием ООД ЕИК 130952003
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg; tv0@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул."Васил Левски" № 1,бл."Строител" , вх. А
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Михаил Вътов Йотов, "Сим Кабел" ООД.

  Договори за разпространение на програми
Емсием 2 ООД ЕИК 130994251
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Михаил Вътов Йотов, "Сим Кабел" ООД  Договори за разпространение на програми
Ен Би Ай Системи ООД - Недействаща ЕИК 117112987
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7002, ул. "Зайчар" № 21
Телефон 082 / 823690
е-mail office@nbis.net
Лице за контакт Николай Иванов Башев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Башев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Николай Иванов Башев
  Договори за разпространение на програми
Еском ( Хасково ) ООД ЕИК 040433493
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Телефон 038/665 129; 510200
е-mail sheni@escom.bg
Уеб сайт http://escom.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Лице за контакт Росен Пеянков Пеянков
Органи на управление Управители - Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
Съдружници  Цветан Каменов Рачев, Шени Арам Делчева и Росен Пеянков Пеянков.
  Договори за разпространение на програми
Естел 2003 ООД ЕИК 131275807
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти Април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Ета Бг ООД - Недействаща ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2, ап. 19
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Управител - Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
  Договори за разпространение на програми