ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Ета Долни Луковит 2 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "КОРНИ 2011" ООД
  Договори за разпространение на програми
Ета Искър 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804084
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет. 2
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг,
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.

  Договори за разпространение на програми
ЕТА НЕТ ООД ЕИК 131241363
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804732
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители -Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 3 ЕООД - Недействащo ЕИК 201805478
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА НЕТ 4 ЕООД ЕИК 201804489
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева
Едноличен собственик на капитала   Корни 2011 ООД
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 5 ЕООД ЕИК 201804173
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 6 ЕООД - Недействащo ЕИК 201805909
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул.Райко Алексиев № 20, ет. 2
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала    "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РАДОМИРЦИ ЕООД ЕИК 201805407
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РЕСЕЛЕЦ ЕООД ЕИК 201804952
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РУПЦИ ЕООД ЕИК 201804910
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА ЧОМАКОВЦИ ЕООД ЕИК 201804796
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Етропол Кабел Къмпани ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 13055866 3
Държава България
Адрес на управление Етрополе 2180, бул. "Руски" No 65А, ет. 2, ап. 3
Лице за контакт Бойко Христов Ботев
Органи на управление Управител - Бойко Христов Ботев.
Съдружници  Бойко Христов Ботев , Димитър Петров Балов.
  Договори за разпространение на програми
Еър лан ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201196575
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ул."Хемус" No 51, вх. А, ет. 1, ап. 2
Телефон 0888 343087
е-mail eko_stroi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, ул. "Голо Бърдо" № 26, вх. В, ет. 5, ап. 56
Лице за контакт Александър Павлов Спасов
Органи на управление Управител - Александър   Павлов Спасов.
Едноличен собственик на капитала  Александър  Павлов Спасов
  Договори за разпространение на програми
ЕЪРУАН ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123761706
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. "Гладстон" №57,вх.В,ет.1,ап.51
Телефон 0886 671874
е-mail airwan_kz@abv.bg
Лице за контакт Красимир Тошев Дончев
Органи на управление Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева -управители
Съдружници  Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева.
  Договори за разпространение на програми