ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Ета Горни Дъбник ЕООД ЕИК 201804401
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Мариан Антонов Атанасов.
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011" ООД, ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА ГОРНИК ЕООД ЕИК 201804326
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Ета Дерманци 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804694
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "КОРНИ 2011" ООД.
  Договори за разпространение на програми
Ета Долни Луковит 2 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804091
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райчо Алексиев' № 20
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "КОРНИ 2011" ООД
  Договори за разпространение на програми
Ета Искър 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804084
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет. 2
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг,
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.

  Договори за разпространение на програми
ЕТА НЕТ ООД ЕИК 131241363
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап.1
Телефон 0888 949617
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 1 ЕООД - Недействащo ЕИК 201804732
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20 , ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители -Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала   "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 3 ЕООД - Недействащo ЕИК 201805478
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА НЕТ 4 ЕООД ЕИК 201804489
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. Райко Алексиев № 20, ет. 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева
Едноличен собственик на капитала   Корни 2011 ООД
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 5 ЕООД ЕИК 201804173
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул. 'Райко Алексиев' № 20, ет 2
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -  "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
Ета Нет 6 ЕООД - Недействащo ЕИК 201805909
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ул.Райко Алексиев № 20, ет. 2
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева

Едноличен собственик на капитала    "Корни 2011", ЕИК 201699060.
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РАДОМИРЦИ ЕООД ЕИК 201805407
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РЕСЕЛЕЦ ЕООД ЕИК 201804952
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА РУПЦИ ЕООД ЕИК 201804910
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
ЕТА ЧОМАКОВЦИ ЕООД ЕИК 201804796
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми