ПРЕДПРИЯТИЯ

ЖОСТОВ ЕООД ЕИК 204950079
Държава България
Адрес на управление Петрово 2815, ул. Двадесет и първа № 16
Телефон 0888210275
е-mail jostoff@gmail.com
Лице за контакт Любомир Василев Жостов
Органи на управление Любомир Василев Жостов
Едноличен собственик на капитала  Любомир Василев Жостов
Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 05.11.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 05.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 05.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV ACTION
Дата на подписване 05.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 05.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV STORY
Дата на подписване 05.10.2011 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 3
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Nature
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat Explorer
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Viasat History
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Viasat World Ltd за разпространение на Tv 1000
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД


Договор с Телевизия България Днес ТВ ЕООД за разпространение на BG-DNES.TV
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Агро Ти Ви ЕАД за разпространение на AGRO TV
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Медиа Марк ЕООД за разпространение на TV5 Monde
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Медиа Марк ЕООД за разпространение на France 24
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на FREEДОМ
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 16.02.2016 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с VG Media за разпространение на ARD Das Erste
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с VG Media за разпространение на ERT World
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с ВВД - Руйчев ЕООД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ РОДИНА
Дата на подписване 01.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, с.Калиманци

.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, Калиманци.


Договор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, Калиманци.


Договор с КАБЕЛ САТ - ЗАПАД ООД за разпространение на ТВ ЗАПАД
Дата на подписване 04.01.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, Калиманци.


Договор с Deutsche Welle за разпространение на DW
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Радио и Телевизия Сити ЕООД за разпространение на СИТИ ТВ
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ПЛАНЕТА ФОЛК
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на PLANETA 4K/ ПЛАНЕТА 4К
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Българска свободна медия ЕООД за разпространение на Българска свободна телевизия - БСТВ
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 26.06.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 26.06.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Нова Телевизия
Дата на подписване 26.06.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 26.06.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 26.06.2019 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Star Tv Productions Ltd за разпространение на Охота И Рыбалка /лов И Риболов/
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на NOVA NEWS
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД за разпространение на THE VOICE TV
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с АГЕНЦИЯ АТЛАНТИК ЕООД за разпространение на MAGIC TV
Дата на подписване 04.03.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на RTVi
Дата на подписване 04.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.Договор с Жули-М ЕООД за разпространение на Българска национално-патриотична телевизия (БНПТВ)
Дата на подписване 16.02.2018 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.Договор с Информационен център на Министерство на отбраната за разпространение на ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ (ВТК)
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Фолклор ТВ ЕООД за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 14.01.2018 г.
Дата на изтичане 31.12.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, с.Калиманци.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 20.06.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 20.06.2019 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на DM SAT
Дата на подписване 04.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Cinemania SD / HD
Дата на подписване 04.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново.


Договор с Бета Филм ЕООД за разпространение на Носталгия/Nostalgia
Дата на подписване 04.01.2021 г.
Дата на изтичане 31.12.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.Договор с Вижън Лаб ЕООД за разпространение на БЪЛГАРИЯ 24
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново, с.Калиманци.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД.


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.02.2018 г.
Дата на изтичане 31.01.2019 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Ясново, Калиманци.


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на VH 1
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nickelodeon
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД


Договор с Viacom Global Hungary за разпространение на Nick Jr
Дата на подписване 16.02.2012 г.
Дата на изтичане 28.02.2021 г.
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Петрово, с.Катунци, с.Яново.

Допълнителна информация Договорът е сключен чрез "Виора Интерактив" ЕООД