ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕЪРУАН ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123761706
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. "Гладстон" №57,вх.В,ет.1,ап.51
Телефон 0886 671874
е-mail airwan_kz@abv.bg
Лице за контакт Красимир Тошев Дончев
Органи на управление Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева -управители
Съдружници  Красимир Тошев Дончев, Пламен Великов Митев,Иванка Илиева Драгиева.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ , предприятието "ЕЪРУАН" ООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.02.2017г. -24.02.2021г.