ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Интернет Сървис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 127041015
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, бул. "Плиска" No 36
Телефон 0888 818191; 054 919191
е-mail office@iservice.bg
Органи на управление Управители - Кирил Божков Стоянов , Ивайло Стоянов Иванов.
Съдружници  Кирил Божков Стоянов, Ивайло Стоянов Иванов, Владислав Родинов Величков.

  Договори за разпространение на програми
ИНТЕРСАТ ООД ЕИК 816093327
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, бул. Георги Димитров № 21, ет. 1, ап. 3
Телефон 0885885979; 0878794734
е-mail intersatbg@gmail.com
Лице за контакт Веселин Веселинов
Органи на управление Веселин Иванов Веселинов
Съдружници  Здравко Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова, Румен Любомиров Бонев, Цветослав Мирославов Захариев, Веселин Иванов Веселинов, Вирджиния Руменова БоневаЛица, упражняващи контрол
  Договори за разпространение на програми
Иси Комуникейшън ЕООД - Недействаща ЕИК 127043404
Държава България
Адрес на управление гр. Шумен 9700, ул. 'Васил Левски' № 42, ап. 8
Телефон 0898419090
Адрес за кореспонденция гр. София 1336, ж.к. 'Люлин 3', бл. 316, вх. В, ет. 6, ап. 54
Лице за контакт Илиан Стойков Иванов
Органи на управление Управител -Илиан Стойков Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Илиан Стойков Иванов.
  Договори за разпространение на програми
ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 130460283
Държава България
Адрес на управление гр. София 1766, р-н Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
Телефон +359 2 4158001
е-mail receptions@yettel.bg
Уеб сайт https://www.yettel.bg/
Органи на управление Марек Слачик (Чешка Република), Джейсън Кристос Кинг (Канада), Лукаш Кубеса (Чешка Република)
(дружеството се представлява от Джейсън Кристос Кинг само заедно с който и да е друг от членовете на Съвета на директорите)

Прокурист: Богдан Узелац (Сърбия) - само заедно с двама от членовете на Съвета на директорите

Едноличен собственик на капитала  Пи Пи Еф Ти Ем Бидко 1 Ен. Ви., чуждестранно юридическо лице, Нидерландия
  Договори за разпространение на програми
К И Г Унисат-Тв ООД ЕИК 123022262
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6010, кв. 'Казански', бл. 16, вх. Д, ет. 7, ап. 140
Телефон 0899112952
е-mail info@unisat.tv
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора 6010, кв. “Казански”, бл. 16, вх. Д, ап. 140
Лице за контакт Господин Атанасов Желев
Органи на управление Управители - Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.Съдружници  Господин Атанасов Желев, Диньо Койчев Орозов.
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛ САТ - ЗАПАД ООД ЕИК 101140198
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Владо Черноземски № 26
Телефон 073/ 832271
е-mail ultranet@abv.bg
Лице за контакт Вилимир Вълчев Алтънов
Органи на управление Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов (заедно и поотделно)
Съдружници  Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛКОМ 2002 ООД ЕИК 131002598
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 7124; 0659 92908
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛКОМ 2003 ООД ЕИК 131002616
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Кабелна телевизия Делта ООД - Недействаща ЕИК 117076007
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082/ 872872
е-mail deltatv@acvilon.com; relix@mail.bg
Уеб сайт http://www.deltacatv.com
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно).
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛНЕТ ООД ЕИК 117624667
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7020, ул. Мадарски конник № 4, вх. Д, ет. 6, ап. 11
Телефон 0889000150; 082 / 824421
е-mail atanasov@cablenet.bg; cablenet@abv.bg
Уеб сайт http://www.cablenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7020, ул. Воден № 11, бл. Люба Ивошевич, вх. А, ет. 1
Лице за контакт Людмил Любенов Атанасов
Органи на управление Людмил Любенов Атанасов
Съдружници  Людмил Любенов Атанасов, Емил Ангелов Енчев
  Договори за разпространение на програми
КАВАРНА САТ ООД ЕИК 124621041
Държава България
Адрес на управление Каварна 9650, ул. Георги Кирков № 3, вх. Б
Телефон 0570/ 861 66
е-mail kavarnasat abv.bg
Лице за контакт Орхан Велиев Алиев
Органи на управление Орхан Велиев Алиев 

Съдружници  Орхан Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев 
  Договори за разпространение на програми
Кария ТВ ООД ЕИК 124539007
Държава България
Адрес на управление гр. Шабла 9680, ул. Равно поле № 34
Телефон 0570/ 82055; 0888771471
е-mail kariatv@abv.bg
Лице за контакт Светлозар Ангелов Данев
Органи на управление Светлозар Ангелов Данев
Съдружници  Ошнут Велиев Алиев, Орхан Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев, Димитър Николов Иванов
  Договори за разпространение на програми
КАРЛУКОВО НЕТ ЕООД ЕИК 201804547
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Каскадас Мениджмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202944445
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Милин камък" № 23, ап. офис 2
Телефон 0893 324383
е-mail todor.shketiev@cascadas.bg
Лице за контакт Тодор Дженков Шкетиев
Органи на управление Управители - Богдан Георгиев Богданов, Борислав Николов Точевски.
Съдружници  Каскадас Холдинг ООД
  Договори за разпространение на програми
КБРОД.НЕТ ООД ЕИК 131048332
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Г. С. Раковски № 4
е-mail sales@kbrod.net
Лице за контакт Преслав Емилов Максимов
Органи на управление Светозар Емилов Максимов
Съдружници  Преслав Емилов Максимов, Светозар Емилов Максимов
  Договори за разпространение на програми