ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
КАБЕЛ САТ - ЗАПАД ООД ЕИК 101140198
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Владо Черноземски № 26
Телефон 073/ 832271
е-mail [email protected]
Лице за контакт Вилимир Вълчев Алтънов
Органи на управление Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов (заедно и поотделно)
Съдружници  Вилимир Вълчев Алтънов, Марин Янков Чукарски, Иван Владимиров Коцелов
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛКОМ 2002 ООД ЕИК 131002598
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 7124; 0659 92908
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛКОМ 2003 ООД ЕИК 131002616
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92908
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева, Стефан Иванов Терзийски
  Договори за разпространение на програми
Кабелна телевизия Делта ООД - Недействащo ЕИК 117076007
Държава България
Адрес на управление гр. София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082/ 872872
е-mail [email protected]; [email protected]
Уеб сайт http://www.deltacatv.com
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
  Договори за разпространение на програми
КАБЕЛНЕТ ООД ЕИК 117624667
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7020, ул. Мадарски конник № 4, вх. Д, ет. 6, ап. 11
Телефон 0889000150; 082 / 824421
е-mail [email protected]; [email protected]
Уеб сайт http://www.cablenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7020, ул. Воден № 11, бл. Люба Ивошевич, вх. А, ет. 1
Лице за контакт Людмил Любенов Атанасов
Органи на управление Людмил Любенов Атанасов
Съдружници  Людмил Любенов Атанасов, Емил Ангелов Енчев
  Договори за разпространение на програми
Кария ТВ ООД ЕИК 124539007
Държава България
Адрес на управление гр. Шабла 9680, ул. Равно поле № 34
Телефон 0570/ 82055; 0888771471
е-mail [email protected]
Лице за контакт Светлозар Ангелов Данев
Органи на управление Светлозар Ангелов Данев
Съдружници  Ошнут Велиев Алиев, Орхан Велиев Алиев, Светлозар Ангелов Данев, Джемаледин Велиев Алиев
  Договори за разпространение на програми
КАРЛУКОВО НЕТ ЕООД ЕИК 201804547
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Отец Паисий № 8, бл. Септември, вх. Г, ет. 6, ап. 59
Телефон 0659 / 92625
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мариан Антонов Атанасов
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов
Едноличен собственик на капитала  Мариан Антонов Атанасов
  Договори за разпространение на програми
Каскадас Мениджмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202944445
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Милин камък" № 23, ап. офис 2
Телефон 0893 324383
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тодор Дженков Шкетиев
Органи на управление Управители - Богдан Георгиев Богданов, Борислав Николов Точевски.
Съдружници  Каскадас Холдинг ООД
  Договори за разпространение на програми
КБРОД.НЕТ ООД ЕИК 131048332
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. Г. С. Раковски № 4
е-mail [email protected]
Лице за контакт Преслав Емилов Максимов
Органи на управление Светозар Емилов Максимов
Съдружници  Преслав Емилов Максимов, Светозар Емилов Максимов
  Договори за разпространение на програми
Кейбъл Ком - Холдинг ООД ЕИК 106577853
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев № 23
Телефон 092/ 665530
е-mail [email protected]
Лице за контакт Цветомила Петрова Михайлова
Органи на управление Владимир Любенов Михайлов
Съдружници  Владимир Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова, Здравко Любенов Михайлов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Кейбълсат - Антонио Младенов ЕИК 110017294
Държава България
Адрес на управление Луковит 5790, ул. Момчилев - Търговски комплекс № 1
Телефон 0667/ 5775
Лице за контакт Антонио Младенов Антонов
Органи на управление Антонио Младенов Антонов
  Договори за разпространение на програми
КЕЙБЪЛТЕЛ-ПРИМА АД ЕИК 147032881
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 51
Телефон 0899862666
е-mail [email protected]
Лице за контакт Николай Кирилов Киров
Органи на управление Александър Василев Димитров, Младен Маркоски, Николай Кирилов Киров (поотделно)
Акционери  Съвет на директорите: Николай Кирилов Киров, Петър Христов Атанасов, Александър Василев Димитров, Младен Маркоски, Симеон Герасимов Донев
  Договори за разпространение на програми
КИВИ-ТВ ООД ЕИК 107009953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1373, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл.134, вх. В, ет. 1, ап. 38
Телефон 0888550500
е-mail [email protected]; [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1330, р-н Възраждане, ул. Гюешево № 85
Лице за контакт Тони Йотов Танов
Органи на управление Тони Йотов Танов
Съдружници  Димитрина Неделчева Латева, Десислава Тонева Танова, Тони Йотов Танов
  Договори за разпространение на програми
КО САТ РАКИТА ЕООД ЕИК 206875968
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Хан Аспарух № 33
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Вероника Цецова Коларска
Едноличен собственик на капитала  Вероника Цецова Коларска
  Договори за разпространение на програми
Комнет България Холдинг ООД ЕИК 102151443
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Константин Величков № 34
Уеб сайт www.comnet.bg
Лице за контакт Иван Желязков Иванов
Органи на управление Управител - Иван Желязков Иванов

Съдружници  Иван Желязков Иванов, Петьо Недев Петков,Тодор Иванов Белов,Иван Дочев Иванов,Златина Валентинова Аврамова,Петър Валентинов Хараламбов, Йордан Петков Йорданов, Николай Йорданов Йорданов, Ивайло Йорданов Йорданов.

  Договори за разпространение на програми