Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Галис 85 ЕООД - Недействаща ЕИК 200686697
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, ул. 'Гаврил Брънчов' № 4
Телефон 062/ 603003; 0888717575
е-mail favorit44@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, ул. 'Гаврил Брънчов' № 4
Лице за контакт Георги Кирилов Гюров
Органи на управление Управител - Георги Кирилов Гюров.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Георги Кирилов Гюров.
  Договори за разпространение на програми
Геосат ООД ЕИК 114133079
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt geosat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков-управител
Съдружници  Ивайло Стефанов Кожухаров, Асен Любенов Габровски, "Спринт " ООД, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Ивелин Бориславов Ацков, Илиан Петков Ганев, Станислав Любенов Златарски.  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Консулт ЕООД ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул."Булаир" № 27
Телефон 0361 82320
е-mail lazone_bg@yahoo.com
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Управител - Лазар Атанасов Попов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Лазар Атанасов Попов.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Технолоджи АД ЕИК 147132045
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Телефон 056 / 813565
е-mail office@unacs.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Лице за контакт Юрий Димитров Йорданов
Органи на управление Представител -  Юрий Димитров Йорданов.
Акционери  Съвет на директорите:Юрий Димитров Йорданов, Петя Костадинова Казакова - Йорданова, Десислава Христова Михайлова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал тръст ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул." Васил Левски", бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail office@gt-bg.com
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Управител - Венцислав Венциславов Пехливанов.
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов, Росица Мичева Пехливанова.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействаща ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Телефон 02/ 4911666
е-mail office@globalone.bg
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов.
  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Недействаща ЕИК 175156760
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Стефан Веркович" №3,ет.4
Телефон 02 4200521
е-mail cgoranov@gcn.bg
Лице за контакт Димитър Богомилов Ангелов
Органи на управление Представител -Димитър Богомилов Ангелов

Съвет на директорите:Димитър Богомилов Ангелов,Стивън Кенет Дженман,
"НЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД чрез Андон Георгиев Златевл.

  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Тв ЕООД ЕИК 204447723
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ул."Поп Грую",бл.47,вх.Б
Телефон 0882 960 011
е-mail vilieva@gctv.bg
Лице за контакт Веселка Илиева
Органи на управление Управители - Богомил Димитров Ангелов, Веселка Красимирова Илиева.

Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Богомил Димитров Ангелов.
  Договори за разпространение на програми
Гоце Нет ТВ ООД ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Скопие" № 13
Телефон 0888 938959
е-mail divaor@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Георги С.Раковски" № 2 ,вх. а
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Управители- Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД - Недействаща ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Телефон 0889 488 000; 07433 23 63
е-mail dani_21ood@abv.bg; ivaylo.iliev@ultranet.biz
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая Кирилова Благоева, Ивайло Илиев Илиев.Съдружници  Мая Кирилова Благоева, "Вайтъл - И" ЕООД, ЕИК 811208462.

  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail deymos_tv@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. 'Христо Ботев' № 3А
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала   Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми
Дейтона Сат ООД ЕИК 114544899
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail daitona@ optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'К. Величков' № 4, ет. 7, ап. 32
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.Съдружници   "Спринт" ООД, ЕИК114544899,  Пламен Добринов Доков.  Договори за разпространение на програми
Делта ООД ЕИК 117039927
Държава България
Адрес на управление гр. София, гр. София, ж.к." Младост 1 "А, бл. 513, вх. 4, ет. 6, ап. 97
Телефон 082872872
е-mail deltatv@rs.bia-bg.com;relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул."Петър Берон" № 1, ет.2
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Управител -  Владимир Николов Ковачев и Юлиян Добрев Йорданов.
Съдружници  Владимир Николов Ковачев,Юлиян Добрев Йорданов,Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Делта Инженеринг - Самир Ахмед - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 114593985
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 5940, бул." Цар Освободител" № 130, бл. ЦЮР-1,вх.Г, ет.1
Телефон 0899903920; 082/821181
е-mail sahmed@adv.bg
Лице за контакт Самир Ахмед Джавид
Органи на управление Управител - Самир Ахмед Джавид.
  Договори за разпространение на програми
Делта ТВ ООД ЕИК 117594220
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. “Църковна независимост” № 16, ет. 16
Телефон 082/ 844122
е-mail deltatv@acvilon.com
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7006, ж.к. 'Родина', ул. 'Сакар планина' № 36
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Управители - Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.Съдружници  Стефко Георгиев Иванов, Самир Ахмед Джавид, Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов.  Договори за разпространение на програми