Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
ЕТ Вероника Цецова Коларска ЕИК 202539920
Държава България
Адрес на управление Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Управител - Вероника Цецова Коларска .
  Едноличен собственик на капитала - Вероника Цецова Коларска .
  Договори за разпространение на програми
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. София 1164, бул. "Свети Наум" № 66 А
Телефон 0898481572
е-mail deyan.minkov@allright.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 700, ул. "Тича" № 20,вх.3,ет.3,ап.3
Лице за контакт Деян Минков
Органи на управление Управител - Росен Живков Добрев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Росен Живков Добрев.
  Договори за разпространение на програми
Вида оптикс-ТВВ ООД - Недействаща ЕИК 105564251
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0888 454411
е-mail pl.nikolov@abv.bg
Лице за контакт Пламен Людмилов Николов
Органи на управление Управител - Пламен Людмилов Николов.
Съдружници  Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров,Илиян Вълчев Иванов,Пламен Людмилов Николов,Мартин Николов Дончев.
  Договори за разпространение на програми
Видео Сат ТВ ООД ЕИК 104537123
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Телефон 062/ 639909
е-mail asendd@gmail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 5
Лице за контакт Асен Димитров Димитров
Органи на управление Управител - Асен Димитров Димитров


Съдружници  Асен Димитров Димитров, Кирил Кръстев Ников, Иван Стефанов Няголев, Енчо Георгиев Пущиев, Алексей Иванов Алексиев, Стоян Савов Шопов.


  Договори за разпространение на програми
Видеосат - Нове ООД ЕИК 104107805
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Телефон 0888 886655; 0631 41144
е-mail videosat@yahoo.com;anton_vs@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Свищов 5250, ул. Патриарх Евтимий № 81
Лице за контакт Антон Николаев Георгиев
Органи на управление Управители - Стоян Савов Шопов, Антон Николаев Георгиев .
Съдружници  "Видеосат 21 век" ООД, ЕИК 104540895, Антон Николаев Георгиев.
Лица, упражняващи контрол 1.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми
Видеосат 21 Век ООД ЕИК 104540895
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул.Ниш № 5
Телефон 062/ 639909; 0888454041
е-mail videosat@vdsbg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. Ниш № 7А, вх.В
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управител - Кирил Кръстев Ников
Прокурист-Енчо Пущиев

Съдружници  Стоян Савов Шопов, Енчо Георгиев Пущиев, Иван Стефанов Няголов и Кирил Кръстев Ников 
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Долна Оряховица 21 Век ООД ЕИК 104590768
Държава България
Адрес на управление Долна Оряховица 5130, ул. 'Георги Измирлиев' № 11
Телефон 0888454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. 'Ниш' № 7А
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управители - Кирил Кръстев Ников, Йордан Георгиев Бойчев.Съдружници  Росен Марчев Пашев, Петър Великов Пенев, Йордан Георгиев Бойчев, "Видеосат 21 век "ООД.Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Елена 21 Век ЕООД - Недействаща ЕИК 104544954
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. 'Цанко Церковски' № 38, вх.В, ет.2
Телефон 06151/ 2558
е-mail videosat_elena@mail.bg
Адрес за кореспонденция Елена 5070, ул. "Ст. Михайловски" № 2
Лице за контакт Стоян Савов Шопов
Органи на управление Управител - Румен Иванов Стаменов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -Румен Иванов Стаменов.
Лица, упражняващи контрол ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ООД, ЕИК 104540895
  Договори за разпространение на програми
Видеосат Раховец ООД - Недействаща ЕИК 104559753
Държава България
Адрес на управление гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Телефон 0618/ 60505; 0888 454041
е-mail knikov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Горна Оряховица 5100, пл. 'Георги Измирлиев' № 4, ет. 8
Лице за контакт Кирил Кръстев Ников
Органи на управление Управител - Кирил Кръстев Ников.
Съдружници  С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273 - 255 дяла; ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895 - 239 дяла; Венцислав Иванов Стоев - 5 дяла; Иван Стефанов Няголов - 1 дял
Лица, упражняващи контрол 1.С.Т.В. ЕООД, ЕИК 104093273: Венцислав Иванов Стоев - управител; Венцислав Иванов Стоев - едноличен собственик на капитала; 2.ВИДЕОСАТ 21 ВЕК ЕООД, ЕИК 104540895: Кирил Кръстев Ников - управител; Собственици на капитала - Кирил Кръстев Ников - 207 дяла, Иван Стефанов Няголов - 109 дяла, Енчо Георгиев Пущиев - 98 дяла, Стоян Савов Шопов - 89 дяла
  Договори за разпространение на програми
Вижън - 2008 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200304140
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ж.к. "Черно море 2" № 100, ет. 5, ап. 7
Телефон 0554 44060; 0878 490111
е-mail office@nesebarnet.bg
Лице за контакт Здравка Кръстева.
Органи на управление Управител - Здравка Красимирова Кръстев
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Здравка Красимирова Кръстева.
  Договори за разпространение на програми
ВИМ ТВ ООД ЕИК 175285308
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. 'Овча купел', бл. 602, вх. А,ет.8, ап. 21
Телефон 073/ 831160, 0895500456
е-mail vim_x@abv.bg; vimx2007@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Крушево' № 7, ет.1, ап. 1
Лице за контакт Василка Богомилова Ковачева
Органи на управление Управител - Василка Богомилова Ковачева.
Съдружници  Василка Богомилова Ковачева, Нгуен Ван Хоан.  Договори за разпространение на програми
Виора Интерактив ООД ЕИК 202324469
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул.'Екзарх Йосиф' № 73
Телефон 02 9834906;0884 925454
е-mail violina.gerdjikova@gmail.com; savina.gerdjikova@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул.'Екзарх Йосиф' № 73
Лице за контакт Виолина Иванова Герджикова
Органи на управление Управител - Виолина Иванова Герджикова.
Съдружници  - Едноличен собственик на капитал - Виолина Иванова Герджикова.

  Договори за разпространение на програми
ВИП САТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 124650676
Държава България
Адрес на управление Генерал Тошево 9500, ул. 'Васил Априлов' № 8
Лице за контакт Татяна Шихова
Органи на управление Управител - Татяна Иванова Шихова.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Татяна Иванова Шихова.
  Договори за разпространение на програми
Випнет ЕООД ЕИК 113580981
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. 'Стара Планина' № 26
Телефон 070089010
е-mail panayotov@abv.bg
Уеб сайт http://vipnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. 'Стара Планина' № 26
Лице за контакт Панайот Красимиров Панайотов
Органи на управление Управител - Панайот Красимиров Панайотов.
  Договори за разпространение на програми
Випнет Трейд ЕООД ЕИК 205327673
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Софийско шосе" № 58
Телефон 0892 208999
е-mail manolov@vipnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. "Търговска" № 29
Лице за контакт Владимир Владимиров Манолов
Органи на управление Управител - Владимир Владимиров Манолов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Владимир Владимиров Манолов.
  Договори за разпространение на програми