ПРЕДПРИЯТИЯ

Делтаком ООД ЕИК 117621009
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Бигла № 10, вх. Б, ет. 2
Телефон 082 872872
е-mail relix@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Русе 7000, ул. Петър Берон № 1, ет. 2
Лице за контакт Владимир Николов Ковачев
Органи на управление Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов (заедно и поотделно)
Съдружници  Владимир Николов Ковачев, Юлиян Добрев Йорданов
Договори за авторски права   Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Centox Cento
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област СилистраДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на PinkoClub
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област СилистраДоговор с Пайнер Медиа ООД за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА
Дата на подписване 01.05.2021 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват в електронно съобщителната мрежаДоговор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Hit Mix Music
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват в електронно разпределителната мрежаДоговор с Алфа 2018 Фондация за разпространение на АЛФА ТВ/ ALFA TV
Дата на подписване 10.01.2012 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕВРОКОМ
Дата на подписване 03.01.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Moviestar
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 30.06.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД за разпространение на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОНЮЗ БЪЛГАРИЯ
Дата на подписване 31.07.2019 г.
Дата на изтичане 31.07.2020 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Health TV
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на The world
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Скат ООД за разпространение на СКАТ
Дата на подписване 01.07.2020 г.
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Code Fashion TV HD
Дата на подписване 20.08.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX 2
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Virgin Group Bulgaria за разпространение на Passion XXX
Дата на подписване 20.06.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2023 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CRIME
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област СилистраДоговор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR LIFE
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на 24 KITCHEN
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на NATIONAL GEOGRAPHIC
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на STAR CHANNEL
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Дъ Уолт Дисни Къмпани България ЕООД за разпространение на National Geographic Channel Wild
Дата на подписване 01.09.2015 г.
Дата на изтичане 31.08.2018 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на БНТ 1
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Българската Национална Телевизия за разпространение на BNT 4
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра


Договор с Телевизия Евроком ООД за разпространение на ЕКИДС
Дата на подписване 03.01.2015 г.
Продължителност в години 1
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област СилистраДоговор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на ФЕН ТВ
Дата на подписване 12.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област СилистраДоговор с Кю Мюзик Медия Груп ООД за разпространение на БАЛКАНИКА МЮЗИК ТЕЛЕВИЖЪН
Дата на подписване 12.12.2016 г.
Дата на изтичане 31.12.2017 г.
Автоматично удължаване ДА
Териториален обхват област Разград, област Русе, област Силистра