ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Албена АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда
Телефон 057963646 /0885853131
е-mail albena@.abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда.
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Представител - Красимир Веселинов Станев.
Акционери  Съвет на директорите - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков,Радосвет Крумов Радев,"Ди Ви Консултинг" ЕООД.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Телефон 02/ 9366689
е-mail aleksandra_petrova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1202, ул. 'Каменоделска' №5, ет. 6, ап. 601
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.  Договори за разпространение на програми
Алекс Ескейп ООД ЕИК 148054521
Държава България
Адрес на управление Дългопол 9261, с.Цонево
Лице за контакт Свилен Александров
Органи на управление Управители - Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
Съдружници  Свилен Христов Александров, Александър Христов Александров.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Александър Дойчев -АНС - Недействаща ЕИК 103082142
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. "Прилеп" № 78
Телефон 052/306069
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Альоша Льотин-син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлева
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление Аглика Будинова Льотина

  Договори за разпространение на програми
АМИГОС 2000 ЕООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Едноличен собственик на капитала  Сим Кабел ООД, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Ан - Дим 82 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200696346
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8628, с.Чарган, ул. 'Индже войвода' № 11
Телефон 0895 063770
е-mail аn_dim82@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Шишман" № 11
Лице за контакт Георги Дарев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Дарев Георгиев.
Едноличен собственик на капитала   Георги Дарев Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Анонс 94 АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Владимир Василев Йотов
Органи на управление Представител -  Владимир Василев Йотов.
Съвет на директорите -Владимир Василев Йотов, Мария Николаева Николова, Иван Николаев Винаров.Акционери 
  Договори за разпространение на програми
Аполо Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул."Любен Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. "Златен рог", бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Аполония 2002 ЕООД - Недействаща ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Андон Сашов Андонов.
Едноличен собственик на капитала   Андон Сашов Андонов.
  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействаща ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Телефон 0897 474748
е-mail g.ivanov@armageddon.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470,Ивайло Димитров Иванов.
  Договори за разпространение на програми
АСТРА ЕООД ЕИК 120500551
Държава България
Адрес на управление Чепеларе 4850, ул. Андон Дечев № 8
Телефон 0885 885588
е-mail astratv@astrabg.net
Лице за контакт Иван Генков Дойчинов
Органи на управление Иван Генков Дойчинов
Едноличен собственик на капитала  Иван Генков Дойчинов
  Договори за разпространение на програми
АТЕЛ - ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. Македония № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Христо Петров Боевски


Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов
  Договори за разпространение на програми
АТЕЛКОМ 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. Македония № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров (заедно и поотделно)Съдружници  Христо Петров Боевски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Пламен Петров Петров, Стоян Йорданов Иванов, Стефан Иванов Терзийски, Борис Георгиев Георгиев


  Договори за разпространение на програми
АТЛАНТИС НЕТ ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. България № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Лице за контакт Тихомир Събков Найденов
Органи на управление Тихомир Събков Найденов, Вирджиния Руменова Бонева (заедно и поотделно)
Съдружници  Румен Любомиров Бонев, Вирджиния Руменова Бонева, Тихомир Събков Найденов, Стефка Венциславова Славова
  Договори за разпространение на програми