Име на предприятие
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Телефон 02/ 9366689
е-mail aleksandra_petrova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1202, ул. 'Каменоделска' №5, ет. 6, ап. 601
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.  Договори за разпространение на програми
ЕТ Александър Дойчев -АНС - Недействаща ЕИК 103082142
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, ул. "Прилеп" № 78
Телефон 052/306069
е-mail omegatranstaxi@abv.bg
Лице за контакт Александър Тодоров Дойчев
Органи на управление Управител - Александър Тодоров Дойчев.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Альоша Льотин-Син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлево
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Адрес за кореспонденция Рохлева 4653, с.Рохлево
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление Управител - Аглика Будинова Льотина.

  Договори за разпространение на програми
Амигос 2000 ООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ет.1,ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail TV01@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.Съдружници  Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Ан - Дим 82 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200696346
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8628, с.Чарган, ул. 'Индже войвода' № 11
Телефон 0895 063770
е-mail аn_dim82@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Шишман" № 11
Лице за контакт Георги Дарев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Дарев Георгиев.
Едноличен собственик на капитала   Георги Дарев Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Анонс 94 АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Владимир Василев Йотов
Органи на управление Представител -  Владимир Василев Йотов.
Съвет на директорите -Владимир Василев Йотов, Мария Николаева Николова, Иван Николаев Винаров.Акционери 
  Договори за разпространение на програми
Аполо Нет ЕООД - Недействаща ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул."Любен Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. "Златен рог", бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Аполония 2002 ЕООД - Недействаща ЕИК 128552404
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Телефон 0878/691419;0894627788
е-mail apoloniq2@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ж.к. 'Златен рог', бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 32
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Андон Сашов Андонов.
Едноличен собственик на капитала   Андон Сашов Андонов.
  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействаща ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Телефон 0897 474748
е-mail g.ivanov@armageddon.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470,Ивайло Димитров Иванов.
  Договори за разпространение на програми
АСТРА ЕООД ЕИК 120500551
Държава България
Адрес на управление Чепеларе 4850, ул. "Андон Дечев" № 8
Телефон 0885 885588
е-mail astratv@astrabg.net
Лице за контакт Иван Генков Дойчинов
Органи на управление Управител - Иван Генков Дойчинов.
Едноличен собственик на капитала   Иван Генков Дойчинов.
  Договори за разпространение на програми
Ател-ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. 'Дружба', бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Управител - Христо Петров Боевски

Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов.  Договори за разпространение на програми
Ателком 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. 'Македония' № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Управители - Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров.Съдружници  Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров,Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Стоян Йорданов Иванов, Стефан Иванов Терзийски, Борис Георгиев Георгиев.


  Договори за разпространение на програми
Атлантис Нет ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ботевград 2140, бул. 'България' № 5
Лице за контакт Тихомир Найденов
Органи на управление Управители - Румен Любомиров Бонев, Тихомир Събков Найденов.
Съдружници  Тихомир Събков Найденов,Румен Любомиров Бонев,Тодор Василев Тодоров,Стефка Венциславова Славова.
  Договори за разпространение на програми
Атлантис сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106579651
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, ул. "Георги Димитров" № 8
Телефон 0885885979, 0910 93302
е-mail vs.veselinov@gmail.com
Лице за контакт Веселин Иванов Веселинов
Органи на управление Управители - Веселин Иванов Веселинов, Тихомир Събков Найденов.
Съдружници  Съдружници - "Интерсат" ООД, еик: 816093327, "Атлантис Нет" ООД, еик: 131090107.
  Договори за разпространение на програми
Банисат ЕООД ЕИК 120515418
Държава България
Адрес на управление Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Телефон 0889983002
е-mail banisat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Давидково 4944, ул. 'Родопи' № 14
Лице за контакт Радко Борисов Кадиев
Органи на управление Управител - Радко Борисов Кадиев.
Едноличен собственик на капитала   Радко Борисов Кадиев.
  Договори за разпространение на програми