Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Ай Ди Ти ЕООД - Недействаща ЕИК 101608985
Държава България
Адрес на управление Банско 2770, ул."Пирин" № 18
Телефон 0885 909460;074988421
е-mail idt_bansko@yahoo.com
Органи на управление Управител - Иван Костадинов Докторов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Иван Костадинов Докторов.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ди Ти Ви ЕООД - Недействаща ЕИК 202803971
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. "Цар Симеон Велики" № 160, ет. 6, офис 20
Телефон 042 651166
Адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. "Евридика" № 5
Лице за контакт Бойко Димов Байчев
Органи на управление Управител - Бойко Димов Байчев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Бойко Димов Байчев.
  Договори за разпространение на програми
Ай Пи Ем Ти ООД - Недействаща ЕИК 202584196
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. 'Шумен' № 13, ап.24
Телефон 0888618040
е-mail vlastimir.georgiev@gmail.com
Лице за контакт Властимир Пламенов Георгиев
Органи на управление Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов-управители
Съдружници  Властимир Пламенов Георгиев, Горан Борисов Горанов.
  Договори за разпространение на програми
Ай Солют ЕООД - Недействаща ЕИК 201135638
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. 'Череша' № 8
Телефон 0898778575
е-mail office@isolute.net
Уеб сайт http://isolute.net
Адрес за кореспонденция гр. София 4000, ул. 'Константин Иречек' № 5
Лице за контакт Димитър Маринов Кавръков
Органи на управление Управител - Димитър Маринов Кавръков.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Димитър Маринов Кавръков.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Ен Ес Глобал ЕООД - Недействаща ЕИК 202226562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, бул. "Шипченски проход" № 63,завод електроника,адм.сграда,ет.4
Телефон 02/4966555;0878553844
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, ул."Васил Левски" No 109
Лице за контакт Живко Йорданов Желев
Органи на управление Управител - Живко Йорданов Желев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Живко Йорданов Желев.
  Договори за разпространение на програми
Ай Ти Мания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 113593402
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Бенковска", бл. 2, ет. 3, ап. 5
Телефон 0885793567
е-mail vihren.matev@itmania.net
Лице за контакт Вихрен Георгиев Матев
Органи на управление Управител- Вихрен Георгиев Матев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала -Вихрен Георгиев Матев.
  Договори за разпространение на програми
АЙПИТИВИ ЕООД ЕИК 204606870
Държава България
Адрес на управление Варвара 4492, ул." Трета" № 36
Телефон 0877297181
е-mail iptveood@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4002, ул. "Лука Касъров" № 24,ет.4
Лице за контакт Стефан Сестримски
Органи на управление Управител -Стефан Димитров Сестримски
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Димитров Сестримски
  Договори за разпространение на програми
Айрмед - 2008 ЕООД ЕИК 200320408
Държава България
Адрес на управление Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Телефон 0878 387721
Адрес за кореспонденция Кръстава 4647, ул. 'Сютка' № 13
Лице за контакт Фатима Реджеб Еюпова
Органи на управление Управител - Фатима Реджеб Еюпова.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Фатима Реджеб Еюпова.
  Договори за разпространение на програми
Айсис Нет ООД ЕИК 204880781
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к."Надежда 1", бл.109,вх.Г, ет.5, ап.77
Телефон 0887 964334
е-mail office@i-sys.bg
Лице за контакт Рени Иванова Маркова
Органи на управление Управители - Рени Иванова Маркова, Стоян Трайков Нанов.
Съдружници  Инфо Сис Солюшънс ЕООД, Стоян Трайков Нанов.
  Договори за разпространение на програми
Албена АД ЕИК 834025872
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9630, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда
Телефон 057963646 /0885853131
е-mail albena@.abv.bg
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, с. Оброчище, к.к. 'Албена', Административна сграда.
Лице за контакт Красимир Веселинов Станев
Органи на управление Представител - Красимир Веселинов Станев.
Акционери  Съвет на директорите - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калинков,Радосвет Крумов Радев,"Ди Ви Консултинг" ЕООД.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алекс - Александра Петрова - Недействаща ЕИК 200761502
Държава България
Адрес на управление Костинброд 2230, ул. 'Г. С. Раковски' № 59а
Телефон 02/ 9366689
е-mail aleksandra_petrova@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1202, ул. 'Каменоделска' №5, ет. 6, ап. 601
Лице за контакт Александра Йорданова Петрова
Органи на управление  Александра Йорданова Петрова.  Договори за разпространение на програми
ЕТ Алинас-Сервиз - Али Нас - Недействаща ЕИК 030130416
Държава България
Адрес на управление Острово 7260, ул. 'Чайка' № 18
Телефон 0887227866
е-mail alinas62@abv.bg
Адрес за кореспонденция Острово 7260, ул. 'Чайка' № 18
Лице за контакт Али Хюсеин Нас
Органи на управление АЛИ ХЮСЕИН НАС
  Договори за разпространение на програми
АЛИС ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123030758
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. 'Опълчевска' № 53, вх. А, ап. 10
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, ул. 'Опълчевска' № 53, вх. А, ап. 10
Лице за контакт Дешка Дончева Чичекова
Органи на управление Управител - Дешка Дончева Чичекова
Съдружници  Георги Христов Георгиев, Митко Колев Колев, Дешка Дончева Чичекова
  Договори за разпространение на програми
Алфа Инженеринг 2006 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175162394
Държава България
Адрес на управление гр. София 1756, ж. к . 'Дървеница', бл. 16, вх. В, ет. 8, ап. 89
Телефон 0887 003652 0887383021
е-mail alphaeng2006@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1756, ж. к . 'Дървеница', бл. 16, вх. В, ет. 8, ап. 89
Лице за контакт Алексей Николаев Джамбазов
Органи на управление Управител - Алексей Николаев Джамбазов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Алексей Николаев Джамбазов.
  Договори за разпространение на програми
Алфа Проект Нетуоркс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202612215
Държава България
Адрес на управление гр. София 1756, ж.к. "Дървеница", бл.16,вх.В,ет.8,ап.89
Телефон 0887 383021
е-mail alfaproektnetworks@abv.bg
Лице за контакт Алексей Николаев Джамбазов
Органи на управление Управител - Алексей Николаев Джамбазов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала- Алексей Николаев Джамбазов.
  Договори за разпространение на програми