ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
АЛПИН ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107568572
Държава България
Адрес на управление гр. Габрово 5300, ул.Чардафон № 14, вх. А, ет. 3, ап. 5
Лице за контакт Христо Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Христо Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  ВАЛСТОНД АД

  Договори за разпространение на програми
ЕТ Альоша Льотин-син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлева
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление Аглика Будинова Льотина

  Договори за разпространение на програми
АМИГОС 2000 ЕООД ЕИК 130952028
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Едноличен собственик на капитала  Сим Кабел ООД, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Ан - Дим 82 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200696346
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8628, с.Чарган, ул. 'Индже войвода' № 11
Телефон 0895 063770
е-mail аn_dim82@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Шишман" № 11
Лице за контакт Георги Дарев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Дарев Георгиев.
Едноличен собственик на капитала   Георги Дарев Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Анонс 94 АД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 831533036
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. 'Надежда 2', бул. 'Рожен' № 101,бл.ПК 3, ет. 2, ап. 206
Телефон 052/ 356001; 052 / 355601
е-mail anons@goldensands.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9007, район Приморски, KK 'Златни пясъци' пл. 'Параклиса' № 1,п.к. 44
Лице за контакт Владимир Василев Йотов
Органи на управление Представител -  Владимир Василев Йотов.
Съвет на директорите -Владимир Василев Йотов, Мария Николаева Николова, Иван Николаев Винаров.Акционери 
  Договори за разпространение на програми
Аполо Нет ЕООД - Недействащo ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. "Л. Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail apolonet@abv.bg
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Галя Петрова Андонова.
  Договори за разпространение на програми
Армагедон-2002 ООД - Недействащo ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470, Ивайло Димитров Иванов.

  Договори за разпространение на програми
АСТРА ЕООД ЕИК 120500551
Държава България
Адрес на управление Чепеларе 4850, ул. Андон Дечев № 8
Телефон 0885 885588
е-mail astratv@astrabg.net
Лице за контакт Иван Генков Дойчинов
Органи на управление Иван Генков Дойчинов
Едноличен собственик на капитала  Иван Генков Дойчинов
  Договори за разпространение на програми
АТЕЛ - ТВ ООД ЕИК 114070209
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ж.к. Дружба, бл. 333, вх. Д, ап. 11
Телефон 064/ 33398; 064 / 810070
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, пл. Македония № 1
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Христо Петров Боевски


Съдружници  Христо Петров Боевски, Стоян Йорданов Иванов
  Договори за разпространение на програми
АТЕЛКОМ 53 ООД ЕИК 201013159
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, пл. Македония № 1
Телефон 0659 92625; 064 810070
е-mail tv01@abv.bg; eta@eta.bg
Лице за контакт Христо Петров Боевски
Органи на управление Христо Петров Боевски, Пламен Петров Петров (заедно и поотделно)Съдружници  Христо Петров Боевски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Пламен Петров Петров, Стоян Йорданов Иванов, Стефан Иванов Терзийски, Борис Георгиев Георгиев


  Договори за разпространение на програми
АТЛАНТИС НЕТ ООД ЕИК 131090107
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, бул. България № 5
Телефон 0700/45333;0723/93333
е-mail www.tisho@declera.com
Уеб сайт http://www.atlantisnet.bg
Лице за контакт Тихомир Събков Найденов
Органи на управление Тихомир Събков Найденов, Вирджиния Руменова Бонева (заедно и поотделно)
Съдружници  Румен Любомиров Бонев, Вирджиния Руменова Бонева, Тихомир Събков Найденов, Стефка Венциславова Славова
  Договори за разпространение на програми
Атлантис сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106579651
Държава България
Адрес на управление Мездра 3100, ул. "Георги Димитров" № 8
Телефон 0885885979, 0910 93302
е-mail vs.veselinov@gmail.com
Лице за контакт Веселин Иванов Веселинов
Органи на управление Управители - Веселин Иванов Веселинов, Тихомир Събков Найденов.
Съдружници  Съдружници - "Интерсат" ООД, еик: 816093327, "Атлантис Нет" ООД, еик: 131090107.
  Договори за разпространение на програми
БАЦ 2013 ЕООД ЕИК 202479793
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. Червена стена № 58, ет. 3, ап. 8
Телефон 0745/60661; 0882 500 600
е-mail tvbats@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул. Цар Борис III № 43
Лице за контакт Надежда Христова Бацанова
Органи на управление Надежда Христова Бацанова
Едноличен собственик на капитала  Надежда Христова Бацанова
  Договори за разпространение на програми
БГ Телеком ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail viktoriousi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ул. "Добротица" № 14 Б
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Виктор Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Виктор Иванов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
БГЛАН ООД - Недействащo ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Лице за контакт Емил Александров Станев.
Органи на управление Управител - Емил Александров Станев.
Съдружници  Емил Александров Станев, Галина Иванова Иванова.  Договори за разпространение на програми