ПРЕДПРИЯТИЯ

Армагедон-2002 ООД - Недействащo ЕИК 106571590
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул."Христо Ботев" № 59
Лице за контакт Ивайло Димитров Иванов
Органи на управление Управител - Ивайло Димитров Иванов.
Съдружници  Нетлан, ЕИК 106582470, Ивайло Димитров Иванов.

Договори за разпространение на програми