ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛПИН ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 107568572
Държава България
Адрес на управление гр. Габрово 5300, ул.Чардафон № 14, вх. А, ет. 3, ап. 5
Лице за контакт Христо Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Христо Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  ВАЛСТОНД АД

Договори за разпространение на програми