ПРЕДПРИЯТИЯ

Аполо Нет ЕООД - Недействащo ЕИК 202512243
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. "Л. Каравелов" № 19
Телефон 0894 627788,0878691422
е-mail [email protected]
Лице за контакт Галя Петрова Андонова
Органи на управление Управител - Галя Петрова Андонова
Едноличен собственик на капитала  Галя Петрова Андонова.
Договори за разпространение на програми