ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Альоша Льотин-Син - Аглика Льотина ЕИК 112602752
Държава България
Адрес на управление Рохлева 4653, с. Рохлево
Телефон 0886 301931
е-mail zlatkooo@abv.bg
Адрес за кореспонденция Рохлева 4653, с.Рохлево
Лице за контакт Аглика Будинова Льотина
Органи на управление Управител - Аглика Будинова Льотина.

Договори за авторски права   Профон
  Музикаутор
Списък на разпространяваните програми - Свали списъка Договори за разпространение на програми Договор с Статис АД за разпространение на 7/8 TV
Дата на подписване 23.02.2021 г.
Дата на изтичане 31.08.2024 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови


Договор с Апримис за разпространение на Bulgaria on air HD/SD
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на ТВ ПЛАНЕТА SD/HD
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на ФОЛКЛОР ТВ
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на СИТИ ТВ HD/SD
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на AGRO TV HD/SD
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на Penthouse Passion
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на Tiankov Folk
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с Апримис за разпространение на Телевизия Европа
Дата на подписване 01.05.2022 г.
Дата на изтичане 01.05.2023 г.
Пакет Аналогов
Териториален обхват с.Пашови, с.Аврамови.


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV Action
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на RING
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на Б ТВ
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV COMEDY
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV CINEMA
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с БТВ Медиа Груп ЕАД за разпространение на bTV LADY
Дата на подписване 07.11.2013 г.
Продължителност в години 2
Автоматично удължаване ДА
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Дата на подписване 20.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с.Аврамово


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на KINONOVA
Дата на подписване 20.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на НОВА СПОРТ
Дата на подписване 20.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на Диема
Дата на подписване 20.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с. Аврамово


Договор с Нова Броудкастинг Груп ЕООД за разпространение на ДИЕМА ФЕМИЛИ
Дата на подписване 20.12.2017 г.
Дата на изтичане 31.12.2023 г.
Пакет Цифров и аналогов
Териториален обхват с. Пашови, с.Аврамово