ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
МАРМИЛ 2011 ООД ЕИК 201788609
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 / 92625 ; 0888949617
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. Строител, вх. A
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Милен Йорданов Пиронски (заедно и поотделно)
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Милен Йорданов Пиронски
  Договори за разпространение на програми
ЕТ МАРТИН ДАЧЕВ - М И М ЕИК 114028060
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, бул. Христо Ботев № 5, вх. Д, ет. 3, ап. 8
Телефон 064/ 46578; 0888789043; 0886643005
е-mail [email protected]; [email protected]
Лице за контакт Мартин Йорданов Дачев
Органи на управление Мартин Йорданов Дачев
  Договори за разпространение на програми
Мега-Лан ООД - Недействащo ЕИК 101662538
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 14-ти полк № 6
Телефон 073/ 519915
Лице за контакт Владимир Василев Иванов
Органи на управление Управители - Владимир Василев Иванов.
Съдружници  Маряна Методиева Димова, Владимир Василев Иванов, Владимир Свиленов Русев.
  Договори за разпространение на програми
МЕР 2003 ЕООД ЕИК 130994244
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Едноличен собственик на капитала  Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
МЕР 2004 ЕООД ЕИК 130994237
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Георги Петров Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев
  Договори за разпространение на програми
МЕР 2005 ООД ЕИК 131031297
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992625
е-mail [email protected]; [email protected]
Органи на управление Теодора Йорданова Йорданова
Съдружници  Теодора Йорданова Йорданова, Тамара Стоянова Стоева
  Договори за разпространение на програми
Метро Експерт ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202178783
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ж.к. ул."Иван Аксаков" No 7, вх. Б, ап. 12
Телефон 0887 736686,0888420588
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул."Н.Михайловски" № 18
Лице за контакт Елена Василева Йорданова
Органи на управление Управител - Елена Василева Йорданова.
Едноличен собственик на капитала   Елена Василева Йорданова.
  Договори за разпространение на програми
Милениум -Б ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203173778
Държава България
Адрес на управление Коларово 2880, ул. "Пирин" No 7
Телефон 0878 613981
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Борисов Мицков
Органи на управление Управител - Василка Чавдарова Мицкова.
Едноличен собственик на капитала   Василка Чавдарова Мицкова.
  Договори за разпространение на програми
Мир ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204692911
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Димитър Икономов" № 36, вх. В, ет. 5, ап. 112
Телефон 0894 405115
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ирина Олегова Ли
Органи на управление Управител -Ирина Олегова Ли.
Едноличен собственик на капитала   Ирина Олегова Ли.
  Договори за разпространение на програми
Мистрал 2007 ООД ЕИК 175235262
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. "20 - ти април" № 6, ет. 1
Телефон 0888 949617
е-mail [email protected]
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.

  Договори за разпространение на програми
МИСТРАЛ 2008 ООД ЕИК 175235255
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0888 949617
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Мариана Венелинова Желева - Атанасова
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски  Договори за разпространение на програми
Михайлов ТВ ООД ЕИК 130119552
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев, ул. Райко Алексиев No 50, бл. 103, вх. А, ап. 5
Телефон 092/ 665530; 0888340736
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Ст. Кялъчев № 23
Лице за контакт Цветомила Петрова Михайлова
Органи на управление Владимир Любенов Михайлов 
Съдружници  Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
Лица, упражняващи контрол КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 с управител Владимир Любенов Михайлов;
Собственици на капитала - Владимир Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова и Здравко Любенов Михайлов 

  Договори за разпространение на програми
Мобинет България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201055998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Хр. Белчев" № 2
Телефон 0894/40-83-83
е-mail [email protected],
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул."Съединение" № 2
Лице за контакт Росен Пламенов Иванов
Органи на управление Управител - Росен Пламенов Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Росен Пламенов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Мододекс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175085026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, бул."Столетов",бл.17,вх.А,ет.9,ап.35
Телефон 0888387891
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански", бл. 151, вх. А, ет. 3, ап. 8
Лице за контакт Мелтем Ридваев Хасанов
Органи на управление Управител - Мелтем Ридваев Хасанов.
Едноличен собственик на капитала   Мелтем Ридваев Хасанов.
  Договори за разпространение на програми
МПМ ЕООД ЕИК 110518526
Държава България
Адрес на управление Алтимир 3251, ул. Савчо Бренишки № 14
Телефон 0659/ 2908; 0659 92625; 0888 715081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитринка Петкова Данова
Органи на управление Димитринка Петкова Данова


Едноличен собственик на капитала  Димитринка Петкова Данова
  Договори за разпространение на програми