Име на предприятие
Метро Експерт ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202178783
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ж.к. ул."Иван Аксаков" No 7, вх. Б, ап. 12
Телефон 0887 736686,0888420588
е-mail office@metroexpert.net
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул."Н.Михайловски" № 18
Лице за контакт Елена Василева Йорданова
Органи на управление Управител - Елена Василева Йорданова.
Едноличен собственик на капитала   Елена Василева Йорданова.
  Договори за разпространение на програми
Милениум -Б ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203173778
Държава България
Адрес на управление Коларово 2880, ул. "Пирин" No 7
Телефон 0878 613981
е-mail miccito2000@abv.bg
Лице за контакт Георги Борисов Мицков
Органи на управление Управител - Василка Чавдарова Мицкова.
Едноличен собственик на капитала   Василка Чавдарова Мицкова.
  Договори за разпространение на програми
Мир ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204692911
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Димитър Икономов" № 36, вх. В, ет. 5, ап. 112
Телефон 0894 405115
е-mail irali7777@mail.ru
Лице за контакт Ирина Олегова Ли
Органи на управление Управител -Ирина Олегова Ли.
Едноличен собственик на капитала   Ирина Олегова Ли.
  Договори за разпространение на програми
Мистрал 2008 ООД ЕИК 175235255
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул." 20-ти април" No 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0888 949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Михайлов ТВ ООД ЕИК 130119552
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев, ул. Райко Алексиев No 50, бл. 103, вх. А, ап. 5
Телефон 092/ 665530; 0888340736
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Ст. Кялъчев № 23
Лице за контакт Цветомила Петрова Михайлова
Органи на управление Управител - Владимир Любенов Михайлов 
Съдружници  Владимир Любенов Михайлов, Здравко Любенов Михайлов, КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 и Цветомила Петрова Михайлова 
Лица, упражняващи контрол КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 с управител Владимир Любенов Михайлов;
Собственици на капитала - Владимир Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова и Здравко Любенов Михайлов 

  Договори за разпространение на програми
Мобинет България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201055998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Хр. Белчев" № 2
Телефон 0894/40-83-83
е-mail office@mobinet.bg,
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул."Съединение" № 2
Лице за контакт Росен Пламенов Иванов
Органи на управление Управител - Росен Пламенов Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Росен Пламенов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Мододекс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175085026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, бул."Столетов",бл.17,вх.А,ет.9,ап.35
Телефон 0888387891
е-mail meltem@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански", бл. 151, вх. А, ет. 3, ап. 8
Лице за контакт Мелтем Ридваев Хасанов
Органи на управление Управител - Мелтем Ридваев Хасанов.
Едноличен собственик на капитала   Мелтем Ридваев Хасанов.
  Договори за разпространение на програми
Монт 7 Холдинг ООД - Недействаща ЕИК 11101591
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ул. "Ворино" № 5, вх. А, ап. 22
Телефон 096/ 300360
Адрес за кореспонденция гр. София 1612, ул. бул. "Цар Борис" ІІІ № 81В, ет. 5
Лице за контакт Иво Димитров Гигов
Органи на управление Управител - Емил Милков Иванов.
Съдружници  "Ес Ес Трейд  енд  Консултинг" ЕООД,  Емил Милков Иванов, Мариан Иванов Римпев,
Екатерина Георгиева Гигова.

  Договори за разпространение на програми
МПМ ООД ЕИК 110518526
Държава България
Адрес на управление Алтимир 3251, ул. Савчо Бренишки № 14
Телефон 0659/ 2908; 0659 92625; 0888 715081
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Димитринка Петкова Данова.

  Договори за разпространение на програми
МСИМ ООД ЕИК 110518533
Държава България
Адрес на управление Луковит 5770, ул. 'Любен Каравелов' № 18
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0888 949617; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариан Антонов Атанасов.Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски, Велика Евтимова Йотова, Пламен Петров Петров.
  Договори за разпространение на програми
Мултисат ЕООД - Недействаща ЕИК 101141973
Държава България
Адрес на управление гр. София 1202, ул. 'Козлодуй' № 20-28, бл.5,ет.6,ап.22
Телефон 02 8313065, 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Лице за контакт Бойко Василев Бочев
Органи на управление Управител - Бойко Василев Бочев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Бойко Василев Бочев.
  Договори за разпространение на програми
Мусон 2002 ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 103764794
Държава България
Адрес на управление Аксаково 9154, ул. ' Побити камъни ' № 2
Телефон 052/ 241638; 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Иван Аксаков' № 7, вх .Б, ап. 46
Лице за контакт Михаил Михайлов
Органи на управление Управител - Михаил Иванов Михайлов.
Съдружници   Михаил Иванов Михайлов.
  Договори за разпространение на програми
Надежда.нет ЕООД ЕИК 131151581
Държава България
Адрес на управление гр. София 1233, ж.к. Банишора, бул. 'Ген. Столетов', бл.38,ет.13,ап.77
Телефон 02 9315353
е-mail lan@nadejda.net
Лице за контакт Георги георгиев Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Георгиев
Едноличен собственик на капитала   Георги Георгиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Настек Плюс ЕООД ЕИК 204439559
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, "Генерал Столетов" № 11
Телефон 0893 646559
е-mail rusen.stanchev@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Казанлък 6100, "Георги Бенковски" № 14
Лице за контакт Пенчо Станчев
Органи на управление Управител - Пенчо Русев Станчев.

Едноличен собственик на капитала  Пенчо Русев Станчев.
  Договори за разпространение на програми
Нево ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201138180
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ж.к. "Васил Левски", ул. "Баба Тонка" № 2 А
Телефон 0878411280
е-mail office.fiberlan@gmail.co
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, ул. 'Боян Магесник' № 66
Лице за контакт Бисер Ганчев Стоянов
Органи на управление Управител - Бисер Ганчев Стоянов.Едноличен собственик на капитала  Бисер Ганчев Стоянов.
  Договори за разпространение на програми