ПРЕДПРИЯТИЯ

Нил Електрик ООД - Недействащo ЕИК 201253282
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. Лудогорие № 56
Телефон 0888 594541
е-mail [email protected]
Лице за контакт Мухарем Якуб Мустафа
Органи на управление Управител - Мухарем Якуб Мустафа
Съдружници   Мухарем Якуб Мустафа.


Договори за разпространение на програми Допълнителна информация  "Нил Електрик" ООД с писма до СЕМ уведомява, че няма изградена електронно съобщителна мрежа и права за разпространяване на български и чуждестранни радио - и телевизионни програми. Дружеството е търговски представител  на "Digiturk Europe GMbH" за РБългария.  Предоставя  интернет услуги.