ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Поинт Ту Поинт ЕООД ЕИК 131357072
Държава България
Адрес на управление гр. София 1326, ж.к. Обеля 2, бл. 268, вх. Б, ет. 4, ап. 33
Телефон 02 934 2427
е-mail p2p@mail.bg
Лице за контакт Асен Станиславов Асенов
Органи на управление Асен Станиславов Асенов
Едноличен собственик на капитала  Асен Станиславов Асенов
  Договори за разпространение на програми
Полтава - 73 ЕООД ЕИК 201767376
Държава България
Адрес на управление Припек 6858, ул. Георги Димитров № 12
Телефон 0894 414118; 0894 474747
е-mail poltava73@abv.bg
Лице за контакт Теолина Стефанова Джуванова
Органи на управление Теолина Стефанова Джуванова
Едноличен собственик на капитала  Теолина Стефанова Джуванова
  Договори за разпространение на програми
Прима - сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 102055996
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, Блок на телевизията, ет. 3, ап. 4
Телефон 0899 876497
е-mail primasat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Несебър 8230, ул. "Хан Крум" № 22А
Органи на управление Управител - Тодор Иванов Чанев.
Съдружници  Коцо Петков Коцов,Тодор Иванов Чанев,Александър Костов Стоянов, Светлин Димитров Капитанов,Тома Атанасов Чакъров.
  Договори за разпространение на програми
ПРОНЕТ ТЕЛЕКОМ ООД ЕИК 131567761
Държава България
Адрес на управление Нови Искър 1281, ул. Искърско дефиле № 109, ет. 2
Телефон 02/4894531,9916585
е-mail vlastimir@pronet.bg
Уеб сайт http://www.pronet.bg
Лице за контакт Горан Борисов Горанов
Органи на управление Горан Борисов Горанов, Властимир Пламенов Георгиев (поотделно)
Съдружници  В И Д Консулт ООД,  Контрол Ел Джи Джи  ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Протон 2008 ООД ЕИК 200280853
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов ' № 4 , ет. 5
Телефон 064 801807
е-mail proton2008@optisprint
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков
Съдружници  Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов,Алексей Василев Цанков, Спринт.

  Договори за разпространение на програми
Пълдин нет ЕООД - Недействаща ЕИК 200744759
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 147, ет. 8
Телефон 032 940433
е-mail puldin.net@gmail.com
Лице за контакт Румен Златинов Найденов
Органи на управление Управител - Румен Златинов Найденов.
Едноличен собственик на капитала  Румен Златинов Найденов
  Договори за разпространение на програми
ПЪЛДИН ТВ ООД ЕИК 115797528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе № 147
Телефон 032/ 940433; 0898600340
е-mail puldintv@abv.bg
Лице за контакт Павлина Цветанова Цветанова
Органи на управление Румен Златанов НайденовСъдружници  Румен Златанов Найденов, Атанас Златанов Найденов
  Договори за разпространение на програми
РАВА ТВ 2 ООД ЕИК 130539524
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов, Пламен Петров Петров (заедно и поотделно)

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Сим Кабел ООД
  Договори за разпространение на програми
Рава ТВ 2005 ООД ЕИК 131333331
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова., Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
ЕТ РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА БОЕВА ЕИК 202556332
Държава България
Адрес на управление Дерманци 5780, ул. Христо Ботев №14
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, вх. А, партер
Лице за контакт Ралица Пламенова Петрова
Органи на управление Ралица Пламенова Петрова


  Договори за разпространение на програми
ЕТ Реа-ЕВ - Емил Радев - Недействаща ЕИК 030011814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ж.к. 'Октомври', бл. 37, ет. 6, ап. 17
Телефон 073/ 37848,073 884492
е-mail tri_vx@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Ст. Стамболов' № 30
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управител -Емил Войнов Радев

  Договори за разпространение на програми
Регианасат ООД ЕИК 114533970
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail regianasat@optisprint.net
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков

Съдружници  Елизабета Петкова Бакържиева, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Алексей Василев Цанков, Сашо Якимов Костов, Алекси Василев Алексиев, Спринт ООД, Антоанета Тошева Георгиева, Свилен Енчев Севданов

  Договори за разпространение на програми
Резонанс ЕООД - Недействаща ЕИК 10451505 9
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул."България" № 24
Телефон 0888931757
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 2Б, ап. 22
Лице за контакт Йордан Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
РестартТВ ООД - Предстояща дейност ЕИК 207612913
Държава България
Адрес на управление Правец 2161, ул. Здравец № 18
Лице за контакт Веселка Красимирова Илиева
Органи на управление Управител - Веселка Красимирова Илиева


Съдружници  Веселка Красимирова Илиева, Ивайло Димитров Иванов.


  Договори за разпространение на програми
РЕТЕЛ ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Димитър Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail office@retelbg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Акд. Георги Бончев, бл. 29, вх. А
Лице за контакт Евгени Йорданов Гацински
Органи на управление Евгени Йорданов Гацински, Йордан Евгениев Гацински (заедно и поотделно)

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
Лица, упражняващи контрол Съвет на директорите:
Евгени Йорданов Гацински
Малгожата-Янина Гацинска
Любка Ангелова Илчева
Йордан Евгениев Гацински

  Договори за разпространение на програми