ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Протон 2008 ООД ЕИК 200280853
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов ' № 4 , ет. 5
Телефон 064 801807
е-mail proton2008@optisprint
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков
Съдружници  Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов,Алексей Василев Цанков, Спринт.

  Договори за разпространение на програми
ПЪЛДИН ТВ ООД ЕИК 115797528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе № 147
Телефон 032/ 940433; 0898600340
е-mail [email protected]
Лице за контакт Павлина Цветанова Цветанова
Органи на управление Румен Златанов НайденовСъдружници  Румен Златанов Найденов, Атанас Златанов Найденов
  Договори за разпространение на програми
РАВА ТВ 2 ООД ЕИК 130539524
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Мариан Антонов Атанасов, Пламен Петров Петров (заедно и поотделно)

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Сим Кабел ООД
  Договори за разпространение на програми
Рава ТВ 2005 ООД ЕИК 131333331
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова., Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
ЕТ РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА БОЕВА ЕИК 202556332
Държава България
Адрес на управление Дерманци 5780, ул. Христо Ботев №14
Телефон 0659 92625
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. Васил Левски № 1, вх. А, партер
Лице за контакт Ралица Пламенова Петрова
Органи на управление Ралица Пламенова Петрова


  Договори за разпространение на програми
ЕТ Реа-ЕВ - Емил Радев - Недействащo ЕИК 030011814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Октомври, бл. 37, ет. 6, ап. 17
Телефон 073/ 37848,073 884492
е-mail [email protected]
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управител - Емил Войнов Радев


  Договори за разпространение на програми
Регианасат ООД ЕИК 114533970
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков

Съдружници  Елизабета Петкова Бакържиева, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Алексей Василев Цанков, Сашо Якимов Костов, Алекси Василев Алексиев, Спринт ООД, Антоанета Тошева Георгиева, Свилен Енчев Севданов

  Договори за разпространение на програми
Резонанс ЕООД - Недействащo ЕИК 10451505 9
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул."България" № 24
Телефон 0888931757
Лице за контакт Йордан Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
РестартТВ ООД - Предстояща дейност ЕИК 207612913
Държава България
Адрес на управление Правец 2161, ул. Здравец № 18
Лице за контакт Веселка Красимирова Илиева
Органи на управление Управител - Веселка Красимирова Илиева


Съдружници  Веселка Красимирова Илиева, Ивайло Димитров Иванов.


  Договори за разпространение на програми
РЕТЕЛ ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Димитър Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Акд. Георги Бончев, бл. 29, вх. А
Лице за контакт Евгени Йорданов Гацински
Органи на управление Евгени Йорданов Гацински, Йордан Евгениев Гацински (заедно и поотделно)

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
Лица, упражняващи контрол Съвет на директорите:
Евгени Йорданов Гацински
Малгожата-Янина Гацинска
Любка Ангелова Илчева
Йордан Евгениев Гацински

  Договори за разпространение на програми
РИМЕКС ООД ЕИК 106514493
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Борис І № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 29
Телефон 0886061082; 0888401152
е-mail [email protected]
Уеб сайт https://rmtv.bg/
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, пл. Христо Ботев № 1, Дворец на културата, ет. 1
Лице за контакт Илиан Дамянов Иванов
Органи на управление Илиан Дамянов Иванов
Съдружници  Илиан Дамянов Иванов, Горан Димитров Данчовски, Евгения Рачева Хинчовска, Мартин Иванчев Стоянов
  Договори за разпространение на програми
РОДОПИ БГ НЕТ ООД ЕИК 112628035
Държава България
Адрес на управление гр. Велинград 4600, ул. Лиляна Димитрова No 3
Телефон 035951914; 0899 999890
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитър Йорданов Благов
Органи на управление Димитър Йорданов Благов
Съдружници  Димитър Йорданов Благов, Васил Георгиев Янакиев, Георги Костадинов Шукалов
  Договори за разпространение на програми
Родопи Кабел ООД ЕИК 121075060
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. “Изгрев”, бл. 33, вх. Б
Телефон 02 2928801; 02/9200210
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4-5-то магазинно помещение
Лице за контакт Веселин Асенов Иванов
Органи на управление Управители - Пламен Пейков Колев, Веселин Асенов Иванов.Съдружници  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713,Веселин Асенов Иванов, Веселин Шенков Енчев.  Договори за разпространение на програми
Рокада ООД - Недействащo ЕИК 160125543
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Лъджене №24
Телефон 0878807081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Райчо Кръстев Райчев
Органи на управление Управител - Райчо Кръстев Райчев .

Съдружници  Райчо Кръстев Райчев, Красимир Райчев Райчев.
  Договори за разпространение на програми
Ронхил България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201395132
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53В, ет. 3
Телефон 02 4990 565
е-mail [email protected]
Лице за контакт Леонид Ильич Шехтман
Органи на управление Управител - Леонид Ильич Шехтман.
Едноличен собственик на капитала  Леонид Ильич Шехтман, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 12011951, държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.
  Договори за разпространение на програми