ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Пълдин нет ЕООД - Недействаща ЕИК 200744759
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 147, ет. 8
Телефон 032 940433
е-mail puldin.net@gmail.com
Лице за контакт Румен Златинов Найденов
Органи на управление Управител - Румен Златинов Найденов.
Едноличен собственик на капитала  Румен Златинов Найденов
  Договори за разпространение на програми
Пълдин ТВ ООД ЕИК 115797528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. 'Брезовско шосе' № 147, ет.8
Телефон 032/ 940433; 0898600340
е-mail puldintv@abv.bg
Лице за контакт Павлина Цветанова Цветанова
Органи на управление Управител -  Румен Златанов Найденов.Съдружници  Румен Златанов Найденов, Атанас Златанов Найденов.
  Договори за разпространение на програми
Рава ТВ 2 ООД ЕИК 130539524
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. “20-ти април” № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Управители - Мариан Антонов Атанасов, Пламен Петров Петров.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
Рава ТВ 2005 ООД ЕИК 131333331
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова., Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Ралица Пламенова Петрова ЕИК 202556332
Държава България
Адрес на управление Дерманци 5780, ул."Христо Ботев" №14
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Ралица Пламенова Петрова


  Договори за разпространение на програми
ЕТ Реа-ЕВ - Емил Радев - Недействаща ЕИК 030011814
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ж.к. 'Октомври', бл. 37, ет. 6, ап. 17
Телефон 073/ 37848,073 884492
е-mail tri_vx@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. 'Ст. Стамболов' № 30
Лице за контакт Емил Войнов Радев
Органи на управление Управител -Емил Войнов Радев

  Договори за разпространение на програми
Регианасат ООД ЕИК 114533970
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail regianasat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков

Съдружници  Елизабета Петкова Бакържиева, Петър Любенов Христонев,Емил Борисов Иванов, Алексей Василев Цанков, Сашо Якимов Костов, Алекси Василев Алексиев,Спринт ООД, Антоанета Тошева Георгиева,Свилен Енчев Севданов

  Договори за разпространение на програми
Резонанс ЕООД - Недействаща ЕИК 10451505 9
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул."България" № 24
Телефон 0888931757
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 2Б, ап. 22
Лице за контакт Йордан Михайлов Йорданов
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов.
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
  Договори за разпространение на програми
Ретел ЕАД ЕИК 175461795
Държава България
Адрес на управление Пирдоп 2070, ул. Д. Савов № 31А
Телефон 02 8731107; 02 9624649; 02 9624916
е-mail office@retelbg.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1113, ул. Ак. Георги Бончев 29 вх. А
Лице за контакт Евгени Йорданов Гацински
Органи на управление Представляващ - Евгени Йорданов Гацински
Съвет на директорите - Евгени Йорданов Гацински, Малгожата - Янинна Гацинска, Любка Ангелова Илчева

Едноличен собственик на капитала  Евгени Йорданов Гацински
  Договори за разпространение на програми
Римекс ООД ЕИК 106514493
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. 'Борис І' № 38, вх. Б, ет. 5, ап. 29
Телефон 0886061082; 0888401152
е-mail damianov@rimex-ltd.com
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. "Димитраки Хаджитошин" № 22
Лице за контакт Илиан Дамянов Иванов
Органи на управление Управител - Илиан Дамянов Иванов
Съдружници  Илиан Дамянов Иванов, Горан Димитров Данчовски, Евгения Рачева Хинчовска, Мартин Иванчев Стоянов
  Договори за разпространение на програми
Родопи БГ нет ООД ЕИК 112628035
Държава България
Адрес на управление гр. Велинград 4600, ул. Лиляна Димитрова No 3
Телефон 035951914; 0899 999890
е-mail office@rodopibg.net
Лице за контакт Димитър Йорданов Благов
Органи на управление Управител - Димитър Йорданов Благов.
Съдружници  Васил Георгиев Ятакиев, Димитър Йорданов Благов,Георги Костадинов Шукалов.
  Договори за разпространение на програми
Родопи Кабел ООД ЕИК 121075060
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, ж.к. “Изгрев”, бл. 33, вх. Б
Телефон 02 2928801; 02/9200210
е-mail pl_peykov@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1379, ж.к. 'Сердика', бл. 16А, 4-5-то магазинно помещение
Лице за контакт Веселин Асенов Иванов
Органи на управление Управители - Пламен Пейков Колев, Веселин Асенов Иванов.Съдружници  Кооперация "КАТВ ВИДЕОКАНАЛ", ЕИК 130889713,Веселин Асенов Иванов, Веселин Шенков Енчев.  Договори за разпространение на програми
Рокада ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 160125543
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Лъджене" №24
Телефон 0878807081
е-mail raycho.raychev@gmail.com
Лице за контакт Райчо Кръстев Райчев
Органи на управление Управител - Райчо Кръстев Райчев .
Съдружници  Райчо Кръстев Райчев, Красимир Райчев Райчев.
  Договори за разпространение на програми
Ронхил България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201395132
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53В, ет. 3
Телефон 02 4990 565
е-mail nikolay.yavashev@greencom.bg
Лице за контакт Леонид Ильич Шехтман
Органи на управление Управител - Леонид Ильич Шехтман.
Едноличен собственик на капитала  Леонид Ильич Шехтман, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 12011951, държава: РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Росен Чеперков - Интеррен - Недействаща ЕИК 123036394
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. “Антон Страшимиров” № 20, ет. 2, ап. 5
Телефон 0431/ 26908; 0898478637
е-mail iva6872@gmail.com
Лице за контакт Александър Георгиев Даскалов
Органи на управление Росен Димитров Чеперков.

  Договори за разпространение на програми