ПРЕДПРИЯТИЯ

Сим Нет ООД - Недействаща ЕИК 131301325
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg;eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов  Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов  Терзийски и Мариана Венелинова Желева.Договори за разпространение на програми