ПРЕДПРИЯТИЯ

Сис Нет 05 ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200723074
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4004, ул. "Лазо Войвода" № 7, ап. 22
Лице за контакт Димитър Богоридов Ганев
Органи на управление Управител - Димитър Богоридов Ганев.
Едноличен собственик на капитала  Димитър Богоридов Ганев.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "Сис Нет 05" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.02.2021 г.