ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Сигнал-Ем - Емил Николов - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 106072491
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. “Никола Вапцаров” № 3, ап. 81
Телефон 092/ 661865; 0899721921
е-mail margarita1972@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. 'Арда' № 10, вх. Г, ет. 4, ап. 49
Лице за контакт Емил Димитров Николов
Органи на управление Емил  Димитров Нколов
Договори за разпространение на програми