Име на предприятие
Пауърнет ЕООД ЕИК 131559166
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 0899 300123 02 / 4901919 02 / 9876543
е-mail info@powernet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 12, ет. 2
Лице за контакт Боян Илиев Георгиев
Органи на управление Управител - Калина Славова Иванова.
Едноличен собственик на капитала  Интернет Груп ЕООД.  Договори за разпространение на програми
ПЕТ 2003 ООД ЕИК 130994326
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева.Съдружници   Сим Кабел,ЕИК 131198008.  Договори за разпространение на програми
Петком 2002 ООД ЕИК 130951969
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ул. Майор Томпсън.бл. 108, ап.1
Телефон 0659/ 92908; 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Пламен Петров Петров.
Съдружници  Михаил Вътов Йотов, Пламен Петров Петров.
  Договори за разпространение на програми
Петрос ООД - Недействаща ЕИК 131484244
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ж.к. "Лагера", ул."Цар Борис III" №54,бл.14,вх.В,ет.2,ап.4
Телефон 02/ 8523590;0888 380370
е-mail bmcp@b-trust.org
Лице за контакт Петър Венциславов Попов
Органи на управление Управители - Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов.
Съдружници  Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов.
  Договори за разпространение на програми
Пимком ООД ЕИК 130929848
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева.  Договори за разпространение на програми
Пимком 2 ООД ЕИК 130952042
Държава България
Адрес на управление гр. София 1126, ул. 'Майор Томпсън', бл. 108, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Михаил Вътов Йотов.Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева.  Договори за разпространение на програми
Плади компютърс ООД ЕИК 110051528
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 12, Бл. хотел Ловеч магазин 'Плади'
Телефон 068600151 / 068601706
е-mail pladi@lovechnet.com
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 12, Бл. хотел Ловеч магазин 'Плади'
Органи на управление Управител - Станимир Стелиянов Станчев.
Съдружници  Станимир Стелиянов Станчев, Милко Васков Велчевски
  Договори за разпространение на програми
Поинт ту поинт ЕООД ЕИК 131357072
Държава България
Адрес на управление гр. София 1326, ж. к. Обеля 2 ,бл.268, вх.Б, ет.4, ап. 33
Телефон 02 934 2427
е-mail p2p@mail.bg
Лице за контакт Асен Станиславов Асенов
Органи на управление Управител - Асен Станиславов Асенов
Едноличен собственик на капитала  Асен Станиславов Асенов.
  Договори за разпространение на програми
Полтава 73 ЕООД ЕИК 201767376
Държава България
Адрес на управление Припек 6859, ул."Георги Димитров" № 12
Телефон 0894 414118; 0894 474747
е-mail poltava73@abv.bg
Лице за контакт Теолина Красимирова Джуванова
Органи на управление Управител - Теолина Красимирова Джуванова.
Едноличен собственик на капитала   Теолина Красимирова Джуванова.
  Договори за разпространение на програми
Прима - сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 102055996
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, Блок на телевизията, ет. 3, ап. 4
Телефон 0899 876497
е-mail primasat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Несебър 8230, ул. "Хан Крум" № 22А
Органи на управление Управител - Тодор Иванов Чанев.
Съдружници  Коцо Петков Коцов,Тодор Иванов Чанев,Александър Костов Стоянов, Светлин Димитров Капитанов,Тома Атанасов Чакъров.
  Договори за разпространение на програми
Пронет Телеком ООД ЕИК 131567761
Държава България
Адрес на управление Нови Искър 1281, ул. 'Искърско дефиле' № 109, ет.2
Телефон 02/4894531,9916585
е-mail vlastimir@pronet.bg
Уеб сайт http://www.pronet.bg
Лице за контакт Горан Борисов Горанов
Органи на управление Управители -Горан Борисов Горанов, Властимир Пламенов Георгиев.
Съдружници  В И Д КОНСУЛТ ООД,  КОНТРОЛ ЕЛ ДЖИ ДЖИ  ЕООД.
  Договори за разпространение на програми
Протон 2008 ООД ЕИК 200280853
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов ' № 4 , ет. 5
Телефон 064 801807
е-mail proton2008@optisprint
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов ' № 4 , ет. 5
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Пламен Добринов Доков
Съдружници  Петър Любенов Христонев Емил Борисов Иванов Алексей Василев Цанков Спринт
  Договори за разпространение на програми
Пълдин нет ЕООД - Недействаща ЕИК 200744759
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. "Брезовско шосе" № 147, ет. 8
Телефон 032 940433
е-mail puldin.net@gmail.com
Лице за контакт Румен Златинов Найденов
Органи на управление Управител - Румен Златинов Найденов.
Едноличен собственик на капитала  Румен Златинов Найденов
  Договори за разпространение на програми
Пълдин ТВ ООД ЕИК 115797528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. 'Брезовско шосе' № 147, ет.8
Телефон 032/ 940433; 0898600340
е-mail puldintv@abv.bg
Лице за контакт Павлина Цветанова Цветанова
Органи на управление Управител -  Румен Златанов Найденов.Съдружници  Румен Златанов Найденов, Атанас Златанов Найденов.
  Договори за разпространение на програми
Рава ТВ 2 ООД ЕИК 130539524
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. “20-ти април” № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх А, партер
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Управители - Мариан Антонов Атанасов, Пламен Петров Петров.

Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Сим Кабел, ЕИК 131198008
  Договори за разпространение на програми