ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Орбитал ЕООД ЕИК 110543134
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. 'Панайот Волов' № 13, вх. Г, ет. 5, ап. 14
Телефон 068 500105
е-mail orbital.eood.lovech@gmail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 5500, ул. 'Цар Шишман' № 9,
Лице за контакт Искра Светлинова Кънчева
Органи на управление Управител - Цветозар Георгиев Петков.
Едноличен собственик на капитала   Цветозар Георгиев Петков.
  Договори за разпространение на програми
Орион - сат ООД - Недействащo ЕИК 121003673
Държава България
Адрес на управление гр. София 1324, ж. к. 'Люлин 8', ул. 'Годеч' № 3, ет. 5, ап. 14
Телефон 0899906454
е-mail silvia_perla@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1324, ж. к. 'Люлин 8', ул. 'Годеч' № 3, ет. 5, ап. 14
Лице за контакт Силвия Тодорова Костова
Органи на управление Управител - Сергей Огнянов Георгиев..
Съдружници  Сергей Огнянов Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
ОРЛАНДОНЕТ ООД ЕИК 131193616
Държава България
Адрес на управление гр. София 1225, р-н Сердика, ул. Христо Батанджиев, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 19
Телефон 02 9366622, 0886036223
е-mail office@orlandonet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1225, ул. Мара Бунева № 45
Лице за контакт Валентин Кръстанов Кръстанов
Органи на управление Валентин Кръстанов Кръстанов, Асен Георгиев Филев, Борис Тинчев Борисов (заедно и поотделно)
Съдружници  Валентин Кръстанов Кръстанов, Асен Георгиев Филев, Борис Тинчев Борисов
  Договори за разпространение на програми
ПАС ООД ЕИК 106526766
Държава България
Адрес на управление Кнежа 3230, ул. Марин Боев № 59
Телефон 09132/ 5722; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Пламен Петров Петров
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариан Антонов Атанасов, Пламен Петров Петров
  Договори за разпространение на програми
ПАУЪРНЕТ ЕООД ЕИК 131559166
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 0899 300123 02 / 4901919 02 / 9876543
е-mail info@powernet.bg
Органи на управление Николай Стефанов Андреев
Едноличен собственик на капитала  Интернет Груп ЕООД, ЕИК 123050697  Договори за разпространение на програми
ПЕТ 2003 ООД ЕИК 130994326
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Георги Петров Георгиев
Съдружници  Георги Петров Георгиев
  Договори за разпространение на програми
ПЕТ НЕТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206483561
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
ПЕТКОМ 2002 ООД ЕИК 130951969
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ап.1
Телефон 0659/ 92908; 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление Пламен Петров Петров
Съдружници  Михаил Вътов Йотов, Пламен Петров Петров
  Договори за разпространение на програми
Петрос ООД - Недействащo ЕИК 131484244
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ж.к. "Лагера", ул."Цар Борис III" №54,бл.14,вх.В,ет.2,ап.4
Телефон 02/ 8523590;0888 380370
е-mail bmcp@b-trust.org
Лице за контакт Петър Венциславов Попов
Органи на управление Управители - Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов -(заедно и поотделно)

Съдружници  Петър Венциславов Павлов, Венцислав Петров Павлов.
  Договори за разпространение на програми
ПИМКОМ ООД ЕИК 130929848
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски
Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
ПИМКОМ 2 ООД ЕИК 130952042
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Майор Томпсън, бл. 108, ет. 1, ап. 1
Телефон 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Стефан Иванов Терзийски, Михаил Вътов Йотов (заедно и поотделно)
Съдружници  Пламен Петров Петров, Мариана Венелинова Желева
  Договори за разпространение на програми
Плади Компютърс ООД ЕИК 110051528
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, ул. Търговска № 12, Хотел Ловеч, магазин Плади
Телефон 068600151 / 068601706
е-mail pladi@lovechnet.com
Органи на управление Станимир Стелиянов Станчев
Съдружници  Милко Васков Велчевски, Станимир Стелиянов Станчев
  Договори за разпространение на програми
Поинт Ту Поинт ЕООД ЕИК 131357072
Държава България
Адрес на управление гр. София 1326, ж.к. Обеля 2, бл. 268, вх. Б, ет. 4, ап. 33
Телефон 02 934 2427
е-mail p2p@mail.bg
Лице за контакт Асен Станиславов Асенов
Органи на управление Асен Станиславов Асенов
Едноличен собственик на капитала  Асен Станиславов Асенов
  Договори за разпространение на програми
Полтава - 73 ЕООД ЕИК 201767376
Държава България
Адрес на управление Припек 6858, ул. Георги Димитров № 12
Телефон 0894 414118; 0894 474747
е-mail poltava73@abv.bg
Лице за контакт Теолина Стефанова Джуванова
Органи на управление Теолина Стефанова Джуванова
Едноличен собственик на капитала  Теолина Стефанова Джуванова
  Договори за разпространение на програми
Прима - сат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 102055996
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, Блок на телевизията, ет. 3, ап. 4
Телефон 0899 876497
е-mail primasat@abv.bg
Адрес за кореспонденция Несебър 8230, ул. "Хан Крум" № 22А
Органи на управление Управител - Тодор Иванов Чанев.
Съдружници  Коцо Петков Коцов,Тодор Иванов Чанев,Александър Костов Стоянов, Светлин Димитров Капитанов,Тома Атанасов Чакъров.
  Договори за разпространение на програми