ПРЕДПРИЯТИЯ

Сградни Инсталации и Автоматизация ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200725787
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. "Св. св. Кирил и Методий", бл. 55, ет. 1, офис 103
Телефон 0885 779833
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1220, ж.к. "Надежда 1", бл. 127, вх. Г, ап. 69
Лице за контакт Христо Петров Вълков
Органи на управление Управител - Албена Ананиева Вълкова. 
Съдружници  Албена Ананиева Вълкова, Христо Петров Вълков.
Договори за разпространение на програми Договор с VG Media за разпространение на Raidue
Дата на подписване 01.02.2020 г.
Дата на изтичане 31.12.2022 г.
Пакет Цифров
Териториален обхват гр. София.