ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕТ Сателит-ЛГ-Любомир Георгиев - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 020701021
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. "Лев Желязков" № 30
Телефон 0877 008192; 0886 041301
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. "Брегалница" № 30
Лице за контакт Любомир Христов Георгиев
Органи на управление Любомир Христов Георгиев
  Любомир Христов Георгиев
Договори за разпространение на програми