ПРЕДПРИЯТИЯ

СВ-Нет ЕООД - Недействащo ЕИК 111587735
Държава България
Адрес на управление гр. Монтана 3400, бул. Трети март № 78
Телефон 096 399993
е-mail dani79@net-surf.net
Лице за контакт Стефан Георгиев Цветков
Органи на управление Управител - Стефан Георгиев Цветков .
Едноличен собственик на капитала   Стефан Георгиев Цветков.

Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ, предприятието "СВ-НЕТ" ЕООД, уведомява, че не  е разпространявало  радио- и телевизионни програми за периода 25.08.2016г. -24.08.2019г.