ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
КТВ-Брезник ООД - Недействаща ЕИК 113016347
Държава България
Адрес на управление гр. Перник 2300, ул. 'Кракра' № 57
Телефон 0888 332727
е-mail ktvbreznik@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Перник 2300, ул. 'Кракра' № 57
Лице за контакт Стефан Стефанов
Органи на управление Управител - Красимир Любчов Павлов.
Съдружници  Красимир Любчов Павлов, Кирил Илиев Спасов, "Кракра Инвест",ЕИК 113055001.
  Договори за разпространение на програми
Кубрат Кабел ООД ЕИК 114606799
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5
Телефон 064/ 801807
е-mail kubratkabel@abv.bg
Лице за контакт Алекси Василев Алексиев
Органи на управление Петър Любенов Христонев
Съдружници  Спринт ООД, Алекси Василев Алексиев, Алексей Василев Цанков, Емил Борисов Иванов, Петър Любенов Христонев, Елизабет Петкова Бакърджиева
  Договори за разпространение на програми
КУЛБОКС АД ЕИК 115100705
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, р-н Източен, ул. Архитект Камен Петков № 1А, Бизнес сграда Лайм Трий, ет. 1
Телефон 02/ 4390060; 032 399 991; 02 / 4390010
е-mail office@cooolbox.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, р-н Централен, ул. Стефан Веркович № 3, ет. 4, офис 5
Лице за контакт Иво Теодоров Димитров
Органи на управление Иво Теодоров Димитров
Акционери  Съвет на директорите - Иво Теодоров Димитров, Стоил Панайотов Тодоров, Мария Кунчева Димитрова
  Договори за разпространение на програми
Кулсат ООД ЕИК 114126857
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kulsat@optisprint.net
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление  Пламен Петров Петров

Съдружници  Пламен Петров Петров, Спринт ООД, Михаил Вътов Йотов
  Договори за разпространение на програми
Л и Л Инвестмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204657821
Държава България
Адрес на управление гр. Димитровград 6400, ул. "Емилиян Станев", бл. 6, вх. Б, ап. 4
Лице за контакт Любомир Стоев Монев
Органи на управление Управители - Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
Съдружници  Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
  Договори за разпространение на програми
Лазур ООД ЕИК 106579788
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Арда № 8
Телефон 092/ 665530; 092/ 661094; 0888 340 736
е-mail DANKOVA@ABV.BG
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев № 23
Лице за контакт Красимир Петков Стефанов
Органи на управление  Красимир Петков Стефанов
Съдружници  Красимир Петков Стефанов, Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
  Договори за разпространение на програми
ЛАНМАКС НЕТ ООД ЕИК 201476132
Държава България
Адрес на управление Златарица 5090, ул. Стефан Попстоянов № 8
Телефон 0885 656 535
е-mail ani_tedi@abv.bg
Лице за контакт Стоян Тодоров Евтимов
Органи на управление Стоян Тодоров Евтимов
Съдружници  Стоян Тодоров Евтимов, Анета Йорданова Евтимова


  Договори за разпространение на програми
Ланстар ООД ЕИК 203035407
Държава България
Адрес на управление Войводиново 4135, ул. Христо Ботев № 57A
Телефон 03101 2552
е-mail office@lanstarbg.com
Лице за контакт Димитър Георгиев Чолаков
Органи на управление Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков (заедно и поотделно)
Съдружници  Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков
  Договори за разпространение на програми
Лафи ООД ЕИК 124102185
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9600, ж.к. Балик, бл. 31, вх. А, ет. 4, ап. 11
Телефон 0579/ 75034;0579/ 72986
е-mail lafy@balchik.net
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, ул. Варненска № 2, вх. Б
Лице за контакт Михаил Костадинов Михайлов
Органи на управление Борислав Василев Лафазански
Съдружници  Борислав Василев Лафазански, Мария Михайлова Лафазанска
  Договори за разпространение на програми
ЛИНК + ООД ЕИК 108517755
Държава България
Адрес на управление гр. Момчилград 6800, ул. Георги Бенковски № 22
Телефон 03631 7315
е-mail office@link.bg
Лице за контакт Ерджан Абдулазис Бекир
Органи на управление  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов (заедно и поотделно)

Съдружници  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов
  Договори за разпространение на програми
Ловеч Спринт ООД ЕИК 201389970
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, пл. Свобода, сграда НТС, стая 407
Телефон 0888 942794
е-mail bmnnikolov@yahoo.com
Лице за контакт Поля Митова
Органи на управление Поля Петкова Митова
Съдружници  Ивайло Петков Върбичков, Поля Петкова Митова, Спринт ООД
  Договори за разпространение на програми
Локалхост ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200454396
Държава България
Адрес на управление гр. София 1225, ж.к. "Орландовци" ,ул."Овчарска",бл.22, "
Телефон 02 8399977
е-mail iavor.dimitrov@localhost.bg
Лице за контакт Невена Младенова Димитрова
Органи на управление Управител - Невена Младенова Димитрова.
Съдружници  Невена Младенова Димитрова, Явор Владиславов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Лъки ООД ЕИК 102044199
Държава България
Адрес на управление Карнобат 8400, ул. Слав Мерджанов № 12
Телефон 0559 22170 ; 0888 333 120
е-mail gogo73@mail.bg
Адрес за кореспонденция Карнобат 8400, ул. "Кооперативна"' № 4
Лице за контакт Здрако Недев
Органи на управление Трендафил Георгиев Стоянов и Здравко Вълков Недев (заедно и поотделно)
Съдружници  Трендафил Георгиев Стоянов, Валентин Величков Великов, Александър Петров Алексиев, Здравко Вълков Недев, Красен Величков Великов, 
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Любомир Кумбаров - Любо - Недействаща ЕИК 101709062
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Телефон 0886 691800
е-mail lyubo_16@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Лице за контакт Любомир Емилов Кумбаров
Органи на управление  Любомир Емилов Кумбаров.
  Договори за разпространение на програми
ЛЮЛЯКОВО НЕТ ООД ЕИК 200681814
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур № 89, партер
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление  Кирил Лазаров Василев

Съдружници  Янка Делчева Василева, Комекс ЕООД, Кирил Лазаров Василев, Костадинка Иванова Алексиева
  Договори за разпространение на програми