ПРЕДПРИЯТИЯ

Мододекс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175085026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, бул."Столетов",бл.17,вх.А,ет.9,ап.35
Телефон 0888387891
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански", бл. 151, вх. А, ет. 3, ап. 8
Лице за контакт Мелтем Ридваев Хасанов
Органи на управление Управител - Мелтем Ридваев Хасанов.
Едноличен собственик на капитала   Мелтем Ридваев Хасанов.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писмо до СЕМ "Мододекс" ЕООД уведомява, че в периода 25.08.2019 г. - 24.02.2019 г. не е предоставяло и към момента не предоставя услугата: "разпространение на радио - и телевизионни програми."