ПРЕДПРИЯТИЯ

Метро Експерт ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202178783
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ж.к. ул."Иван Аксаков" No 7, вх. Б, ап. 12
Телефон 0887 736686,0888420588
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул."Н.Михайловски" № 18
Лице за контакт Елена Василева Йорданова
Органи на управление Управител - Елена Василева Йорданова.
Едноличен собственик на капитала   Елена Василева Йорданова.
Договори за разпространение на програми Допълнителна информация С писма до СЕМ предприятието "Метро Експерт" ЕООД уведомява СЕМ, че не е осъществявало "разпространение на радио -  и телевизионни програми." за периодите от 25.02.2017г-24.08.2019г.